AMU kurser

AMU kurser kan betragtes som byggeklodser, der kan sættes sammen på forskellige måder. Det indebærer stor fleksibilitet, der imødekommer forskellige uddannelsesbehov i virksomhederne og hos den enkelte.

Se om AMU  for adgangskrav, bevis og praktisk informationer når du skal på kursus.

OBS:

Din skærm er for lille til at kunne vise kursuskalenderen korrekt.

Besøg venligst vores website på en større skærm, for at se den fulde version.

Du kan klikke her

Kursuskalender

Service og rengøring

Kursusadministration

Klik ind på det kursus du ønsker at tilmelde dig.

Tilmelding foregår elektronisk.

Har du spørgsmål, så kontakt en kursussekretær for området.

 

Har du som virksomhed behov for sparring om uddannelse kontakt en konsulent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport og logistik

Lis Klemmensen
likl@eucsj.dk - 25 23 57 46

Berit Roholte
bero@eucsj.dk - 25 23 57 64

Heidi Warnez
hewa@eucsj.dk - 22 28 23 34

 

VVS og El

Berit Roholte
bero@eucsj.dk - 25 23 57 64

 

Tandklinik og Frisør

Heidi Warnez
hewa@eucsj.dk - 22 28 23 34

 

Svejsning

Lis Klemmensen
likl@eucsj.dk - 25 23 57 46

 

Bygge og anlæg

Berit Roholte
bero@eucsj.dk - 25 23 57 64

Lis Klemmensen
likl@eucsj.dk - 25 23 57 46

Heidi Warnez
hewa@eucsj.dk - 22 28 23 34

  

Kurser for tosprogede

Berit Roholte
bero@eucsj.dk - 25 23 57 64

 

Vejledning + IKV

Kompetencevurdering - IKV i AMU

Måske har du brug for et bestemt kursusbevis, inden for et felt, hvor du i forvejen har kompetencer. Du kan få vurderet dine kompetencer, opnå bevis for det du kan eller få en personlig uddannelsesplan. Det er gratis og uforpligtende at få lavet en IKV. 

Du kan få...

 • Et AMU-uddannelsesbevis – svarer til en hel arbejdsmarkedsuddannelse
 • Et AMU-kompetencebevis - svarer til dele af en arbejdsmarkedsuddannelse

Voksenvejledning

Du er altid velkommen til at kontakte voksenvejledningen, hvis du har spørgsmål om kurser, uddannelse mv.

Ring eller mail til:

Voksenvejleder  Helle Danielsen
Mail heda@eucsj.dk - Tlf. 25 23 58 26

 

Mere om efter- og videreuddannelse

Har du brug for bredere vejledning om uddannelse, efteruddannelse eller jobmuligheder? Så besøg voksenuddannelse.dk 

eVejledning er et landsdækkende vejledningstilbud for unge, voksne og virksomheder, og er forankret i Styrelsen for It og Læring i Undervisningsministeriet.

Her sidder 30 professionelle vejledere klar til at guide dig videre på din uddannelsesvej.

Voksenuddannelsesvejledning Knap 350X350

 

Virksomheder

Flere muligheder med AMU

AMU rummer flere muligheder end dem du finder i kursuskalenderen.

Måske har I behov for:

 • kurser på skæve tidspunkter
 • kursus afholdt på virksomheden
 • AMU kombineret med dansk og regning
 • forløb for tosprogede - Se videoklip
 • kompetencevurdering - Se videoklip
 • opkvalificering via jobrotation
 • undervisning med tolk
 • undervisning på f.eks. engelsk

Hvis uddannelsesbehovet ikke  kan tilgodeses gennem AMU, er det altid muligt at skræddersy et kursus målrettet jeres konkrete behov i virksomheden.

 

Konsulenter

Konsulenterne er parate til at hjælpe virksomheder og samarbejdspartnere med spørgsmål om:

 • Kursusbehov og uddannelsesplanlægning
 • Design af kursusforløb
 • Kursusmuligheder på EUC Sjælland samt øvrige erhvervsskoler
 • Efteruddannelse af voksne gennem VEU-center
 • Økonomi – offentlige tilskud og løntabsgodtgørelse
 • Viden om tilskudsmuligheder gennem arbejdsmarkedets uddannelsesfonde

Konsulent  Lars Christensen
Mail lach@eucsj.dk - Tlf. 25 23 58 43

Konsulent Henrik Helge
Mail hhel@eucsj.dk - Tlf. 25 23 57 78

 

Også værd at vide...

Forplejning, bevis/certifikat, hjælpemidler, undervisningstid, sygemelding - læs om AMU

Tilmelding

Tilmeldingen forgår elektronisk via EUC Sjællands kursuskalender eller på efteruddannelse.dk. Virksomheden tilmelder medarbejderne. 
 

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling og evt. tillæg i AMU. Deltagerbetaling /kursuspris afhænger af uddannelsesbaggrund og beskæftigelsesstatus:

 • Faglærte og ufaglærte (ansatte, selvstændige og selvforsørgere)
 • Over faglært niveau (ansatte, selvstændige og selvforsørgere)
 • Ledige
 • Evt. tillæg

Klik ind på et kursus og se de specifikke priser.

VEU-godtgørelse og tilskud til befordring
Efter endt kursus kan der søges om løntabsgodtgørelse og befordringstilskud til ufaglærte og faglærte. Læs om betingelser, satser og hvordan du søger på www.veug.dk.

Tilskud til kost og logi
Er den daglige transport mere end 120 km. kan der ydes tilskud. Udfyld denne blanket og send den sammen med kvitteringer til kursussekretæren.

Tilskud via kompetencefonde
Indbetaler virksomheden bidrag til en uddannelsesfond aftalt via overenskomsten kan der søges yderligere tilskud. Der er mange fonde på det danske arbejdsmarked, nedenstående er et udpluk:

uddannelsesfonde 
ikuf.dk
minefteruddannelse.dk
kommunalekompetencefond.dk

Tompladsbetaling

Alle kan tilmelde sig et udbudt AMU kursus.

Ved få tilmelte kan en virksomhed vælge at betale for tomme pladser, for at sikre kursets gennemførsel. Skolen og virksomheden kan tidligst indgå aftale om tompladsbetaling 5 dage før kursusstart.

Meld afbud i tide

Der er gebyr ved udeblivelse og for sen afmelding, når man er tilmeldt kurser. Se vilkårene under tappen udeblivelse under "om AMU".

 

 

 

Beskæftigede

Hold dine kompetencer ved lige

Arbejdsmarkedet er omskifteligt - for at bibeholde beskæftigelse livet igennem, er det vigtigt du holder dine kompetencer ved lige.

Brug din ret og mulighed for at dygtigøre dig, her er AMU en god måde at holde din faglighed ved lige.

Tilmelding

Normalt er det virksomheden, der tilmelder dig, når du skal på AMU kursus.

Dog kan du selv tilmelde dig et kursus, det sker typisk i en situation, hvor uddannelsen ikke har direkte relation til dit nuværende arbejde.

Tilmeldingen foregår elektronisk via EUC Sjællands kursuskalender eller på efteruddannelse.dk

Værd at vide om...

 • holdundervisning
 • undervisning i åbent værksted
 • it-rygsæk
 • kantine
 • undervisningstid
 • bevis og certifikat 

læs om AMU

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling og evt. tillæg i AMU. Deltagerbetaling /kursuspris afhænger af uddannelsesbaggrund og beskæftigelsesstatus:

 • Faglærte og ufaglærte (ansatte, selvstændige og selvforsørgere)
 • Over faglært niveau (ansatte, selvstændige og selvforsørgere)
 • Ledige
 • Evt. tillæg

Klik ind på et kursus og se de specifikke priser.

VEU-godtgørelse og tilskud til befordring
Efter endt kursus kan der søges om løntabsgodtgørelse og befordringstilskud til ufaglærte og faglærte. Læs om betingelser, satser og hvordan du søger på www.veug.dk.

Tilskud til kost og logi
Er din daglige transport mere end 120 km. kan der ydes tilskud. Udfyld denne blanket og send den sammen med kvitteringer til kursussekretæren.

Tilskud via kompetencefonde
Indbetaler virksomheden du er ansat i bidrag til en uddanelsesfond aftalt via overenskomsten kan der søges yderligere tilskud. Der er mange fonde på det danske arbejdsmarked, nedenstående er et udpluk:

uddannelsesfonde
ikuf.dk 
minefteruddannelse.dk 
kommunalekompetencefond.dk


Meld afbud i tide

Din arbejdsgiver bliver opkrævet et gebyr ved udeblivelse og for sen afmelding, når du er tilmeldt kurser.Se vilkårene under tappen udeblivelse under "om AMU".

 

 

Ledige

Nyledige med 6 ugers jobrettet uddannelse

Du kan vælge at bruge din jobrettede uddannelse på et eller flere kurser inden for en erhvervsgruppe fra "positivlisten". Vær opmærksom på at du kun kan kun vælge kurser fra én erhvervsgruppe.

Se erhvervsgrupperne med tilhørende kurser

Hvis du ønsker flere kurser (kursusforløb), der varer mere en 6 uger, skal jobcentret bevilge dette. Du kombinerer således jobrettet uddannelse med ekstrakøb på en jobplan.

Søg vejledning om, hvordan du bedst bruger din ret til jobrettet uddannelse enten i den åbne voksen vejledning på EUC Sjælland, i A-kassen eller på Jobcentret.

A-kassen skal godkende, at du har mulighed for 6 ugers jobrettet uddannelse.

Ledige uden jobrettet uddannelse 

Du har ikke ret til jobrettet uddannelse når:

 • du er på kontanthjælp
 • du har brugt din ret til jobrettet uddannelse
 • perioden for jobrettet uddannelse er udløbet

Det betyder ikke, at du ikke kan komme på kursus, blot at du i samarbejde med dit Jobcenter skal finde de tilbud, der bedst styrker dine muligheder for at komme i beskæftigelse. Du er altid velkommen i den åbne voksen vejledning på EUC Sjælland.

Kursuspakker på EUC Sjælland

EUC Sjælland udbyder kursuspakker indenfor nedenstående områder:

Transport og logistik
Svejsning
Bygge og anlæg

Tilmelding

Tilmeldingen foregår elektronisk via 
EUC Sjællands kursuskalender

Økonomi

Det er gratis for dig som ledig at deltage på AMU, og du vil modtage en ydelse svarende til den du plejer. Derudover kan du søge om befordringsgodtgørelse efter gældeldende regler. Har du behov for kost og logi, skal du aftale dette med Jobcentret.

Kursuspris til Jobcenter
Klik ind på et kursus og se den specifikke pris og evt. tillæg for den ledige.

Værd at vide om...

 • holdundervisning
 • undervisning i åbent værksted
 • it-rygsæk
 • kantine
 • undervisningstid
 • bevis og certifikat 

Læs om AMU