AMU - korte kurser med tilskud

 
 

Vælg aktuelle AMU kurser i Kursuskalenderen

Arbejdsmarkedet er omskifteligt – beskæftigelse livet igennem, opnår du ved at holde dine kompetencer ved lige. Du kan betragte AMU kurser som din korteste vej til at holde fagligheden vedlige.

Alle undersøgelser viser, at efterspørgslen på faglært arbejdskraft stiger i de kommende år. Erhvervsuddannelse for voksne EUV er til dig, der er fyldt 25 år og som ønsker at opnå faglært status. Når du får svendebrevet i hånden kan du præcis det samme som en ung, der har taget uddannelsen som EUD. Forskellen ligger i, at du har brugt kortere tid, fordi du godskrives det, du allerede kan.

EUC Sjælland er din stærke samarbejdspartner uanset om du ønsker AMU kurser eller svendebrev som voksen!

Adgangskrav

Forudsætninger

For at kunne deltage på et AMU-kursus skal du opfylde en af disse to forudsætninger:

  • Arbejde i Danmark eller
  • Bopæl i Danmark

Specifikke adgangskrav fremgår af det specifikke kursus som du finder i kursuskalenderen.

Tilmelding og optagelse

Du kan i kursuskalenderen se tilmeldingfristen for det konkrete kursus.

Kursister kan optages på kurset efter tilmeldingstidspunkt, hvis der er plads på holdet.

 

Undervisning

Undervisning

Der veksles typisk mellem teori og praktik - generelt er der meget værkstedsundervisning på AMU.

De fleste kurser gennemføres som holdundervisning, mens andre foregår i Åbent værksted.


Åbent værksted

Et Åbent værksted er individuelt tilpasset. Der er lagt op til, at du arbejder selvstændigt og bruger instruktøren til råd og vejledning.

Garantikursus

Et garantikursus er et AMU kursus, hvor du er sikker på gennemførsel trods få tilmeldte.

Kursusforløb

Et sammensat kursusforløb består af flere AMU kurser. Du opnår en samlet arbejdsmarkedskompetence, ved at tage alle kurserne f.eks. kloakrørlægger.


Test i læsning og regning

Som AMU-kursist har du mulighed for at få en vurdering i dine basale færdigheder i læsning, skrivning, regning og matematik. Formålet er, at du får et bedre udbytte af undervisningen. Hvis det viser sig, at du kunne få glæde af supplerende undervisning, får du altid en vejledning i hvor og hvornår det kan foregå. Der bruges 1½-2 timer på de to test og tilbagemelding. Testene kaldes også FVU-test.

Hvis du ønsker at blive testet, skal du kontakte kursussekretæren

 

Særlig støtte, IT-rygsæk mv.

Måske har du særlige udfordringer under dit kursus og har brug for, at teksten bliver læst højt, IT-rygsæk, telesynge mv. Har du brug for hjælp under dit kursus, skal du kontakte kursussekretæren i god tid, så er der større chance for at imødekomme dine behov.

 

Praktisk info

Undervisningstid

Undervisningen foregår normalt i dagtimerne på hverdage mellem 8.00-16.00. En kursusdag på AMU varer 7,4 klokketimer.

Find vej

Følg linket og klik på kortet

Kontortid

Mandag til torsdag
kl. 8.00-15.00

Fredag
kl. 8.00-14.00

Sygemelding

Husk, at melde dig syg på første sygedag på EUC Sjælland mellem kl. 8.00-9.00 på telefon 55 75 33 00.

 

Kantine

Alle kurser er uden forplejning.

Der kan købes rundstykker, kager, lun ret, middagsret, smørrebrød, salat, sandwich, burger m.m. i skolens kantine.

Kantinen har åbent mandag til torsdag fra kl. 7.30 til 14.00 og fredag fra kl. 7.30 til 13.00. 

Du kan også bestille fuld forplejning under hele kurset. Dette består af en morgenbuffet med rundstykker, smør, ost og pålæg, wienerbrød, frisk frugt, kaffe og te. Frokostbuffet med sodavand eller isvand og kage, frugt med kaffe og te til om eftermiddagen. Ønsker du fuld forplejning, bedes du venligst kontakte kursussekretæren, der er tilknyttet det kursus, du ønsker.

Det er også muligt efterfølgende at sende en faktura til virksomheden på kursusforplejningen. Prisen er 200 kr. inkl. moms pr person pr dag.

Se inspiration til forplejning.

 

Tilmelding/betaling

Deltagerbetaling

Der er knyttet en deltagerbetaling til langt de fleste AMU-kurser, som betales inden du starter på kurset.

Beløbet afhænger af din uddannelsesbaggrund og beskæftigelsesstatus.

Det konkrete beløb for det enkelte kursus oplyses i Kursuskalenderen og på EfterUddannelse.dk.
 

Framelding eller udeblivelse

Hvis du for sent afmelder dig kurset eller udebliver, skal din arbejdsgiver betale gebyr.
Taksterne afhænger af kursets varighed. Se taksterne i spalte to.

Kurser der varer mere end en uge
Som arbejdsgiver eller selvstændigt erhvervsdrivende skal du betale gebyr, såfremt du eller dine medarbejdere framelder sig for sent eller udebliver fra kursets første dag.

  • Ved framelding senere end en uge før kursets start er gebyret 2.500 kroner.
  • Ved udeblivelse på kursets første dag er gebyret 3.500 kroner.

Kurser der varer en uge eller mindre
Som arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende skal du betale gebyr, såfremt du eller dine medarbejdere framelder sig for sent eller udebliver fra kursets første dag.

  • Ved framelding senere end en uge før kursets start er gebyret 1.500 kroner.
  • Ved udeblivelse på kursets første dag er gebyret 2.500 kroner.
 

Bevis/certifikat

Kursusbevis

Flere og flere AMU-kurser afsluttes med en prøve, og fra 2020 gælder det langt de fleste kurser. Prøveresultatet afgør om du opnår uddannelsesbevis (kursusbevis).

Certifikat

På nogle certifikatkurser udstedes der særskilt certifikat mod betaling. Tillæget fremgår af kursuskalenderen under det enkelte kursus.

Erstatningsbevis /-certifikat

Er dit bevis blevet væk, skal du henvende dig på den skole, hvor du har gået, for at få et nyt.

Du kan med NEMid logge ind på www.efteruddannelse.dk og finde en oversigt over dine kurser, samt hvor du har taget kurserne.