Grundforløbets 2. del

Grundfagene bygger oven på fag fra 9. eller 10. klasse og er med til at udvikle dine grundlæggende færdigheder. Grundfagene indgår i tæt samspil mellem teori og praksis og i den praksisrelaterede undervisning. Det giver dig bedre mulighed for en eventuel videregående uddannelse.


De uddannelsesspecifikke fag giver faglige kompetencer, der retter sig mod det hovedforløb, du har valgt.


Fagene beskrives af uddannelsesinstitutionerne selv ud fra de overgangskrav, de faglige udvalg fastsætter for adgang til hovedforløbet.  (fra UVM)

 

 

 

På 2. del af grundforløbet har du fag som retter sig præcis mod den uddannelse, du har valgt. Du afslutter med en grundforløbsprøve, som du skal bestå for at fortsætte på hovedforløbet.

Grundforløbets 2. del

Praktikplads og hovedforløb

Du skal have en praktikplads for at kunne fortsætte på hovedforløbet. Vores lære- og praktikpladskonsulenter kan hjælpe dig med at finde den rigtige virksomhed.

 SOSU -

For at søge ind på Grundforløb 2 skal du enten:

 • Have gennemført Human2Human Grundforløb 1 eller
 • Minimum have et karaktergennemsnit på 2 i både dansk (G-niveau) og matematik (G-niveau) fra folkeskolen eller tilsvarende prøve. 

Har du ikke det, bliver du inviteret til en optagelsesprøve og en samtale på skolen. Prøven er skriftlig og varer 2 timer.

OBS: På Grundforløb 2 underviser vi i dansk på D-niveau - dvs. to niveuaer over folkeskolen. Så mangler du niveauet imellem, E-niveau, foreslår vi, at du enten tager et danskkursus inden, du starter eller sideløbende med, du går på Grundforløb 2, så du kan følge med på niveau D. Det kan fx være på et VUC.

SOSU -

ADGANGSKRAV:

 • Du er gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end 1 år siden

   

  Adgangskrav

  For at blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du mindst have karakteren 02 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik ved 9.-klasseprøve eller 10.-klasseprøve eller tilsvarende eller have en uddannelsesaftale om praktik i en virksomhed.

  Karakteren 02 på 7-trins-skalaen svarer til karakteren 6 på den tidligere 13-skala.


  Sådan søger du

  Ansøgninger skal underskrives af dig (og en forælder, hvis du er under 18 år) via NemID. Ansøgningsfristen oplyses af skolen.

  Ansøgningen skal indeholde:

  - Dokumentation for karakterer, hvis du ikke har en uddannelsesaftale med en virksomhed
  - Dit valg af skole
  - Dit valg af uddannelse (hovedforløb)
  - Eventuelt eux (hvis du både vil have en erhvervsuddannelse og studiekompetence)

  Har du en aftale om praktik med en virksomhed (uddannelsesaftale), skal ansøgningen sendes med post til skolen.

  Kontakt skolen for nærmere oplysninger om ansøgning, optagelse og tidsfrist. Du får brev fra skolen med svar på, om du er optaget på uddannelsen.