Kom godt i gang

Velkommen til første skridt på vejen til dit drømmejob. 

Hvordan du kommer i gang afhænger af din alder og baggrund, 
samt om du opfylder adgangskravene

Du er:

fra 9. - 10. klasse

Reform EUDGF1 Opbyg

Ovenstående er en grafik der skitsere et uddannelsesforløb på en ehvervsuddannelse når du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse indenfor de sidste 12 mdr.

Hjælp og vejledning

Kontakt en vejleder kan hjælpe dig med at afklare dine uddannelsesmuligheder og praktikønsker.Men også hjælpe dig med at skifte uddannelse, søge om SU og organisere hjælpe midler som it-ryksæk m.m. Læs mere her.

Elevadministrationen kan også hjælpe dig. Når du vil starte grundforløbets 1. del er det:

Elevadministrationen Køge: Anette Krogh
tlf. 25 23 57 01 - mail: anpe@eucsj.dk 

Elevadministrationen Næstved: Heidi Warnez
tlf. 22 28 23 34 - mail: hewa@eucsj.dkTil dig der har afsluttet 9. eller 10. klasse, indenfor de sidste 12 mdr. 

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, vil det første år af din uddannelse bestå af et grundforløb opdelt i to dele, grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del, som hver varer 20 uger (½ skoleår).

Grundforløbets 1. del

På grundforløbets 1. del, starter du med to ugers introduktion med erhvervsintroducerende undervisning. Du indgår i enkle arbejdsprocesser, og lærer om bæredygtighed, arbejdsmiljø, sikkerhed og ergonomi.

Du afslutter de to uger med endeligt valg af fagretning, som du følger resten af de i alt 20 uger. 

Fagretningerene giver dig grundlæggende erhvervsfaglige kompetencer, der er relevante inden for alle uddannelser og brancher. Den viden skal du bruge, når du skal vælge uddannelse i slutningen af grundforløbets 1. del. 

Når du vælger fagretning, har du altså mulighed for, at vælge et område som du er god til eller som interesserer dig. 

Fagretninger du kan vælge:

Sundhed, stil og design
Energi, el og data
Metal, mekanik og motor
Konstruktion og håndværk

EUX student og håndværk


På din fagretning arbejder du med en række projekter, hvor du skal opnå grundlæggende faglige kompetencer, kendskab til forskellige fagområder og praktik- og jobmuligheder inden for faget. 

Vil du vide mere om grundforløbets 1. del

Efter 1. del af grundforløbet skal du vælge uddannelsesretning og fortsætte på grundforløbets 2. del; der er over 100 uddannelser at vælge mellem. På EUC Sjælland kan du vælge mellem disse

Under dit grundforløb, skal du søge efter en praktikplads (læreplads). Vær opmærksom på, at du skal have en praktikplads for at kunne fortsætte på hovedforløbet.  

Du kan få inspiration til at finde en praktik-/læreplads her

Adgangskrav

Reform EUDGF1 Krav

Mangler du at få mindst 02 i dansk eller matematik, eller er du ikke vurderet uddannelsesparat, så kan du komme til optagelsesprøve og -samtale.

 

Som noget nyt - Forsøg med udvidet adgang til GF1

Med virkning fra august 2018, er det – som forsøg – muligt for unge uden uddannelsesaftale at søge optagelse på GF1 senest i august måned to år efter de har opfyldt undervisningspligten efter folkeskolen eller har afsluttet undervisningen i 10. kl.

På EUC Sjælland kan disse ansøgere - udover de allerede gældende optagelseskriterier om uddannelsesparathed og 2 i dansk og matematik – kun optages efter en fagligt afklarende samtale med én af skolens studievejledere.

Vi opfordrer derfor evt. ansøgere til denne forsøgsordning - inden tilmelding foretages – til at kontakte skolens studievejledning.

 

OPSTART
Vi har opstart 7. august 2019


Tilmelding

Alt tilmelding sker via optagelse.dk. 

Når skolen har fået bekræftet dine oplysninger og karakterer, får du brev om optagelse.

Se vejledning til at søge en erhversuddannelse her

 

under 25 år

Reform EUDGF2 Opbyg

Ovenstående er en grafik der skitserer et uddannelsesforløb på en ehvervsuddannelse når det er mere end 12 mdr. siden du afsluttede 9. eller 10. klasse.

Hjælp og vejledning

Kontakt en vejleder som kan hjælpe dig med at afklare dine uddannelsesmuligheder og praktikønsker. De kan også hjælpe dig med at skifte uddannelse, søge om SU og organisere hjælpemidler som it-ryksæk m.m. Læs mere her.

Elevadministrationen kan også hjælpe dig;
Find den rigtige til at svare på spørgsmål om grundforløbets 2. del på din drømmeuddannelse herTil dig der er under 25 år og har afsluttet 9. eller 10. klasse, for mere end 12 mdr siden

Hvis du har forladt 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, og du er under 25 år, begynder du på grundforløbets 2. del, der varer 20 uger (½ skoleår). Efter grundforløbet, som du afslutter med en grundforløbsprøve, fortsætter du med hovedforløbet. Se de uddannelseretninger du kan vælge på EUC Sjælland her.

 

Grundforløbets 2. del

På grundforløbets 2. del, er målet at give dig de personlige kompetencer for at du kan gennemføre din uddannelsesretning på hovedforløb. Så de 20 uger er målrettet det hovedforløb på den uddannelsesretning du har valgt.

Undervisningen består af:

  • Uddannelsesspecifikke fag
  • Grundfag
  • Valgfag


Læs mere om grundforløbets 2. del 
og undervisningen her.

Under dit grundforløb, skal du søge efter en praktikplads (læreplads). Vær opmærksom på, at du skal have en praktikplads for at kunne fortsætte på hovedforløbet.  

Du kan få inspiration til at finde en praktik-/læreplads her

Hvis du ikke har fundet en praktikplads (læreplads) efter bestået grundforløb, kan du søge om optagelse i praktikcentret.

Adgangskrav

Reform EUDGF2 Krav

Mangler du at få mindst 02 i dansk eller matematik, eller er du ikke vurderet uddannelsesparat, så kan du komme til optagelsesprøve og -samtale.

OPSTART:

Vi har optag 17. januar og 7. august 2019


Tilmelding

Alt tilmelding sker via optagelse.dk. 

Når skolen har fået bekræftet dine oplysninger og karakterer, får du brev om optagelse.

Se vejledning til at søge en erhversuddannelse her

 

over 25 år

Reform Opbyg EUV


Til dig der er over 25 år.

Er du fyldt 25 år kan du tage en erhvervsuddannelse som voksen - EUV. Der tages højde for erhvervserfaring og øvrige kompetencer, det betyder at du kan gennemføre uddannelsen på kortere tid. 

Du kan i grafikken til venstre se strukturen på et EUV forløb. På en EUV er der tre måder at nå faglært niveau på. Hvilken der passer til dig, afhænger af dine kompetencer.

Du starter med en realkompetencevurdering - RKV, hvor det vurderes, hvilken vej der passer til dig. Du får din egen EUV-plan, som du skal følge frem til svendeprøven. 

 

Har du en uddannelsesaftale?

En uddannelsesaftale er en kontrakt mellem dig og din virksomhed under din uddannelse.

Du kan nøjes med at starte med en RKV og efter en pause fortsætte med uddannelsen.

Har du en underskrevet uddannelsesaftale er du optaget på den respektive erhvervsuddannelse.

 

Har du ikke en uddannelsesaftale?

Uden en uddannelsesaftale skal du tilmelde dig via optagelse.dk

Adgangskravene er: 

  • Fyldt 25 år ved uddannelsens start
  • Bestået dansk og matematik med min. 02 eller 6
  • Eller bestået optagelsesprøverne og vurderet parat

Karakter-kravene gælder ikke, hvis du gennemfører uddannelsen som euv1 eller har en uddannelsesaftele.

Vi har optag 17. januar og 7. august 2019

 

  Tilmeldingsknap

 

 

 

 

Er du ledig?

Er du ledig, kan du efter aftale med jobcenteret få foretaget en realkompetencevurdering - RKV med henblik på at udarbejde din personlige EUV-plan. Med en EUV-plan i hånden, ved du hvordan, du opnår faglært niveau.

Drøft dine muligheder med jobcenteret og din a-kasse.

 

Vil du vide mere?

Læs mere om EUV her.