Serviceassistent (gennemføres ikke pt.)

Serviceass675x175

OBS! Serviceassistentuddannelsen gennemføres på nuværende tidspunkt ikke på EUC Sjælland.

Ved spørgsmål kan du kontakte uddannelsesleder Ditte-Lene Paustian
(25 23 58 33/dlpa@eucsj.dk).

 

Du kan her se hvilke uddannelsessteder, der udbyder uddannelsen.

 

Som serviceassistent laver du praktisk arbejde i både offentlige og private virksomheder, f.eks. hospitaler, skoler, svømmehaller og motionscentre.

Arbejdet indebærer alt fra rengøring og oprydning til transport af patienter og kantinefunktioner med anretning og tilberedning af mad. Desuden indebærer jobbet en masse småreparationer og vedligeholdelse af udstyr.

Som serviceassistent kan man specialisere sig indenfor hospitals- eller virksomhedsservice.

Jobbet som serviceassistent kan være fysisk anstrengende og kræver desuden, at du er samvittighedsfuld og kvalitetsbevidst samt at du er i stand til selv at planlægge og tilrettelægge din arbejdsdag. En del af jobbet indebærer også kontakt med kunder og kræver derfor, at du kan give en god kundeservice.

På skolen bliver du undervist i fag om bl.a. rengøring, hygiejne, arbejdstilrettelæggelse, dansk og psykologi. Desuden lærer du, hvordan du udfører arbejdet uden at overanstrenge muskler og led.

Fakta

Serviceassistent

- Serviceassistent - hospitalsservice (2 år)

- Serviceassistent - virksomhedsservice (2 år)

- Rengøringstekniker (1 år og 6 måneder)

Efter 1 år og 6 mdr kan du, ved beståelse af prøven, kalde dig rengøringstekniker. Herefter kan du bygge videre på uddannelsen og få svendebrevet som serviceassistent

Hvordan bliver du serviceassistent?

Du bliver serviceassistent ved at tage en erhversuddannelse. En ervhervsuddannelse er en vekseluddannelse. Du veksler mellem praktikplads (læreplads) og skoleophold.

Du skal selv søge og finde din praktikplads, i løbet af grundforløbet.

 

Adgangskrav

Grundforløbets 1. del

For at kunne blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du have bestået dansk og matematik fra grundskolen (9. eller 10. klassesniveau) med karakteren 02.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse skal du også være vurderet uddannelsesparat.
Opfylder du kravene, så kan du starte på grundforløbets 1. del.

Grundforløbets 1. del afsluttes med prøve, bestået - ikke bestået. Består du prøven kan du fortsætte på grundforløbets 2. del.

Grundforløbets 2. del

Er det mere end et år siden du forlod folkeskolen, men du er under 25 år, skal du stadig have bestået dansk og matematik med 02. 
Har du ikke 02 i dansk og matematik, kan du tale med en vejleder om optagelsesprøve og -samtale.

Er du over 25 år skal du altid have en samtale med en vejleder for at blive kompetencevurderet.

Grundforløbets 2. del afsluttes med en prøve, som skal beståes for at kunne fortsætte på hovedforløbet.

Hovedforløbet

For at for starte på hovedforløbet, skal du have bestået prøven på grundforløbets 2. del, samt:

 • Naturfag, F-niveau
 • Informationsteknologi, F-niveau
 • Dansk, E-niveau

Derudover skal du have en uddannnelsesaftale med en mester.


Deltagerforudsætninger

På denne uddannelse er det vigtigt, at du:

 • er serviceminded
 • har god fysik
 • er ansvarsbevidst og kan arbejde både selvstændigt og sammen med andre
 • er klar til at løse forskellige typer arbejdsopgaver
 • har fokus på kvalitet og detaljer
 • kan vise forståelse for andre
 • er indstillet på skiftende arbejdstider
 • er indstillet på at bruge it-værktøjer