Serviceassistent

Serviceass675x175

Som serviceassistent laver du praktisk arbejde i både offentlige og private virksomheder, f.eks. hospitaler, skoler, svømmehaller og motionscentre.

Arbejdet indebærer alt fra rengøring og oprydning til transport af patienter og kantinefunktioner med anretning og tilberedning af mad. Desuden indebærer jobbet en masse småreparationer og vedligeholdelse af udstyr.

Som serviceassistent kan man specialisere sig indenfor hospitals- eller virksomhedsservice.

Jobbet som serviceassistent kan være fysisk anstrengende og kræver desuden, at du er samvittighedsfuld og kvalitetsbevidst samt at du er i stand til selv at planlægge og tilrettelægge din arbejdsdag. En del af jobbet indebærer også kontakt med kunder og kræver derfor, at du kan give en god kundeservice.

På skolen bliver du undervist i fag om bl.a. rengøring, hygiejne, arbejdstilrettelæggelse, dansk og psykologi. Desuden lærer du, hvordan du udfører arbejdet uden at overanstrenge muskler og led.

Fakta

Serviceassistent

- Serviceassistent - hospitalsservice (2 år)

- Serviceassistent - virksomhedsservice (2 år)

- Rengøringstekniker (1 år og 6 måneder)

Efter 1 år og 6 mdr kan du, ved beståelse af prøven, kalde dig rengøringstekniker. Herefter kan du bygge videre på uddannelsen og få svendebrevet som serviceassistent

Grundforløb 1 (GF1):

(for dig der kommer fra 9. - 10. klasse)

Opstart: 7. august 2019

Fagretninger du kan vælge:

Sundhed, stil og design under hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik 
- i Næstved

 

Grundforløb 2 (GF2):

(for dig der ikke kommer direkte fra folkeskolen)

Opstart: 17. januar 2019 og  7. august 2019 

Serviceassistent - i Næstved

Adgangskrav

Hvordan du kommer i gang afhænger af din alder og baggrund, samt om du opfylder adgangskravene - se mere på 

Kom Godt I Gangknap

 

Videreuddannelse

Læs mere om dine muligheder for videreuddannelse med et svendebrev i hånden HER.

Økonomi

Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

Se gældende overenskomst for serviceassistentelever i 3F's elevfolder fra side 18 og frem.

Du kan søge SU på grundforløbet og få elevløn på hovedforløbet. Se gældende regler og satser for SU her.

Har du spørgsmål om SU kan du kontakte

Næstved - Lotte Andersen 
25 23 57 51

Køge og Haslev - Anette Krogh  Petersen
anpe@eucsj.dk - 25 23 57 01


Under 25 år

Når du er fyldt 18 år er du berettiget at søge SU.

Over 25 år
Er du over 25 år kan der være andre økonomiske muligheder. Læs mere om det at være voksenlærling.

Rabat på transport (ungdomskort)

Du kan få rabat på den daglige transport til din skole med et ungdomskort. På www.ungdomskort.dk kan du se, om du kan få et ungdomskort, hvordan du får det og hvad du skal gøre i forskellige situationer.

Har du spørgsmål om ungdomskort kan du kontakte
Christina Brixtofte
cbri@eucsj.dk - 25 23 58 08

Skolehjem

Når du bliver optaget på en erhvervsuddannelse på EUC Sjælland, har du mulighed for at bo på skolehjem i enten Næstved eller Haslev. 

 

Hvordan

Hvordan bliver du serviceassistent?

Du bliver serviceassistent ved at tage en erhversuddannelse. En ervhervsuddannelse er en vekseluddannelse. Du veksler mellem praktikplads (læreplads) og skoleophold.

Du skal selv søge og finde din praktikplads, i løbet af grundforløbet. Find inspiration og hjælp til praktikpladssøgning her

Hjælp og vejledning

Udviklingscentret kan hjælpe dig med at afklare dine uddannelsesmuligheder og praktikønsker. De kan også hjælpe dig med at skifte uddannelse og organisere hjælpemidler som it-rygsæk m.m. 
Derudover kan de hjælpe dig med mulighederne for at læse videre. Læs mere her.

Elevadministrationen kan også hjælpe dig
På serviceassistent hovedforløbet kan du kontakte studiesekretær
Heidi Warnez
hewa@eucsj.dk - 22 28 23 34Tilmelding

Al tilmelding forgår gennem optagelse.dk

Hvordan du kommer i gang afhænger af din alder og baggrund, samt om du opfylder adgangskravene - se mere på 

Kom Godt I Gangknap

Når vi her på skolen har fået bekræftet dine oplysninger og karakterer, får du brev om optagelse.


Du har en praktikplads

Hvis du har indgået en aftale med en mester om ansættelse under din uddannelse skal der underskives en uddannelsesaftale mellem dig, mester og EUC Sjælland. Derfor skal du eller din mester kontakte os.  

Når uddannelsesaftalen er på plads bliver du automatisk indkaldt til dit skoleforløb.

Du har ikke en praktikplads

Hvis du ikke har en praktikplads, men søger direkte ind på grundforløbets 2. del via optagelse.dk, vil du modtage en mail med indkaldelse til afklaringssamtale - uanset om du har allerede opfylder karakterkravet på 02 i dansk og matematik i grundskolens (folkeskolens) afgangsprøve.

Under dit grundforløb skal du søge efter en praktikplads. Hvis du ikke har fundet en praktikplads efter bestået grundforløb og der er uddannelsesgaranti på din uddannelse, så kan du søge om optagelse til skolepraktik i praktikcentret

Uddannelsesgaranti

Der er uddannelsesgaranti på alle uddannelser, når du har bestået grundforløbets 2. del, selvom du ikke har en praktikplads i en virksomhed.

Uddannelsesgarantien kommer til udtryk på to måder:

 1. Gennemfører du grundforløbet på en uddannelse, der udbydes med skolepraktik, har du garanti for, at du kan gennemføre hele uddannelsen. Det kræver, at du opfylder kravene om egnethed, geografisk mobilitet og aktiv praktikpladssøgning (EMMA-kriterierne). Gør du det, så får du tilbudt en plads i skolepraktik.

 2. Gennemfører grundforløbet i en uddannelse, der ikke udbydes med skolepraktik, er du alligevel sikret muligheden for at gennemføre en uddannelse. Du tilbydes så optagelse til 2. del af grundforløbet på en uddannelse, der udbydes med skolepraktik. Det kan også være et tilbud til en uddannelse, der udbydes uden praktik (skolebaseret), hvor du har mest mulig merit for allerede gennemført og bestået uddannelse. Dette tilbud gives højst to gange.

Se en samlet oversigt over uddannelser der udbydes med skolepraktik.

 

Adgangskrav

Grundforløbets 1. del

For at kunne blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du have bestået dansk og matematik fra grundskolen (9. eller 10. klassesniveau) med karakteren 02.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse skal du også være vurderet uddannelsesparat.
Opfylder du kravene, så kan du starte på grundforløbets 1. del.

Grundforløbets 1. del afsluttes med prøve, bestået - ikke bestået. Består du prøven kan du fortsætte på grundforløbets 2. del.

Grundforløbets 2. del

Er det mere end et år siden du forlod folkeskolen, men du er under 25 år, skal du stadig have bestået dansk og matematik med 02. 
Har du ikke 02 i dansk og matematik, kan du tale med en vejleder om optagelsesprøve og - samtale. Find den rigtige vejleder.

Er du over 25 år skal du altid have en samtale med en vejleder for at blive kompetencevurderet. Find den rigtige vejleder.

Grundforløbets 2. del afsluttes med en prøve, som skal beståes for at kunne fortsætte på hovedforløbet.

Hovedforløbet

For at for starte på hovedforløbet, skal du have bestået prøven på grundforløbets 2. del, samt:

 • Naturfag, F-niveau
 • Informationsteknologi, F-niveau
 • Dansk, E-niveau

Derudover skal du have en uddannnelsesaftale med en mester.
Har du ikke en uddannelsesaftale, så kan du læse om Praktikcentret og Uddannelsesgaranti på fanebladet Hvordan.

Deltagerforudsætninger

På denne uddannelse er det vigtigt, at du:

 • er serviceminded
 • har god fysik
 • er ansvarsbevidst og kan arbejde både selvstændigt og sammen med andre
 • er klar til at løse forskellige typer arbejdsopgaver
 • har fokus på kvalitet og detaljer
 • kan vise forståelse for andre
 • er indstillet på skiftende arbejdstider
 • er indstillet på at bruge it-værktøjer
 

Opbygning

Sådan er hovedforløbet til serviceassistent ...

Uddannelsen er en såkaldt vekseluddannelse. Det vil sige at du veksler mellem at være hos mester og hos os på EUC Sjælland.

Som hovedforløbselev har du fire skoleperioder à seks ugers varighed.

Hovedforløbets primære undervisningssted er Næstved, Malervænget 4.
Du vil altid på forhånd være informeret om undervisningssted og tid.

Undervisningsplan

Alle uddannelsesretninger har individuelle undervisningsplaner.
Læs den for 
Grundforløbets 2. del

Valgfri specialefag
De valgfri specialefag har en samlet varighed af 14 dage.

Hospitalsservice: Kontakt med psykisk syge - Arbejde på patienthotel - Sterilarbejdet på sygehusene - Diæt og allergikost - Personer med demens sygdomskendskab - Portøren og hospitalsassistent som fast vagt - Portørens arbejde i FAM, skadestue og traumecenter

Virksomhedsservice: Særlige specialbehandlinger - Indeklima - Salg og administration - Drift og omkostninger - Grundtilberedning 2 - Mad og kultur - Grøn kost - Ernæring og Sundhed - Planteservice

Talentudvikling

Vi gør meget for de elever som kan og vil - derfor arbejder vi også med talentudvikling. Uddannelserne tilbyder forskellige muligheder som f.eks. uddannelsesspecifikke fag med et højere præstationsniveau end de obligatoriske for uddannelsen.
Det kan også være talentspor, hvor mindst 25% af hovedforløbet foregår på et højere niveau end det obligatoriske.

 

Motion i dagligdagen

Det er et krav for erhvervsuddannelser at der er gennemsnitligt mindst 45 minutters motion og bevægelse om dagen.
Motion og bevægelse kan være mange ting og f.eks. være en del af selve undervisningen i andre fag, det kan også være idrætsundervisning eller ture i motionscentret. 

 

Svendeprøven

Prøven til rengøringstekniker gennemføres efter 1 år og seks måneder. Det er en praktisk skoleprøve.
Når den er bestået kan du tage arbejde som rengøringstekniker. Du kan også fortsætte uddannelsen og få svendebrev som serviceassistent efter i alt to år.

Selve svendeprøven gennemføres på sidste hovedforløb. 
Prøven er en praktisk prøve på 30 minutter, som tager udgangspunkt i en opgave du har skrevet og afleveret på forhånd.
Efter bestået svendeprøve får du dit svendebrev, og når din læretid er slut kan du kalde dig serviceassistent.

 

Som elev

Elevplan og uddannelsesplan 

Alle elever skal have udarbejdet en elev- og uddannelsesplan. Disse skal danne grundlag for planlægningen af din uddannelse.

Planen er elektronisk og samler alle dine oplysninger, som skolefærdigheder, uddannelsesforløb, skoleskema, fravær og aftaler indgået med din kontaktlærer. 
Din kontaktlærer vil introducere dig for elevplan.

I elevplan kan du:

 • se skema, karakterer og fravær
 • orientere dig i erhvervsuddannelserne
 • få overblik over hvor mange mål, du har opnået via et scorekort
 • på nogle uddannelser får du udleveret og aflærer opgaver
 • evaluere undervisningsaktiviteten
 • dokumentere praktikpladssøgning

I elevplan kan virksomheden (praktikstedets) uddannelsesansvarlige:

 • få overblik over praktikuddannelsens forløb
 • se, og evaluere de mål, der skal opnås i praktikuddannelsen
 • se uddannelsesplan for egne elever
 • se karakterer og fravær for egne elever

Kontaktlærer
Når du starter på EUC Sjælland, får du en kontaktlærer, der er din kontaktperson hele uddannelsen igennem. 
Din kontaktlærers rolle er at skabe en god relation til dig, så du får mest muligt ud af dit uddannelsesforløb. Din kontaktlærer kompetencevurderer og uddannelsesafklarer dig. Det er også din kontaktlærer, der introducerer dig for Elevplan.

 

Mødetider

Skoledagen ligger normalt mellem 8.00 – 15.00. Du skal være til rådighed for undervisningen inden for dette tidsrum. Og du har naturligvis mødepligt. Når du er i praktik i din virksomhed, skal du følge virksomhedens mødetider.

Dagligdagen og opgaveaflevering
Du har mødepligt både på skolen og i virksomheden. Og det er et krav at du afleverer dine opgaver til aftalt tid.

Almindelig orden og samvær 
Du lærer bedst i et rart og trygt miljø, hvor du trives med dine kammerater. Vi har derfor nogle fælles regler om samvær og hensyntagen til de fysiske rammer, som vi alle skal færdes i til hverdag. Vi omgås hinanden med respekt, og du fremmer trivslen, hvis du er imødekommende og tolerant og tager hensyn til dine kammerater.

Fravær 
Udebliver du, betragtes det som fravær. Fravær og tilstedeværelse registreres af din underviser i Elevplan.

Du har ikke ret til at være fraværende et bestemt antal dage. Fravær vurderes individuelt. For nogen er 10 % fravær kritisk, mens for andre er det kritisk at have været fraværende 7 %. 
Har du for meget fravær eller ikke deltager i timerne får du en advarsel.

Du kan med fordel læse hele vores ordensreglement.

Elevhåndbog

Elevhåndbogen er ment som en hjælp på vejen. Du vil kunne læse om de rammer, vi arbejder inden for, og som er nødvendige for at bevare et godt uddannelsesmiljø.

Du vil også kunne finde de praktiske oplysninger, du har brug for, mens du går her på EUC Sjælland. 

 

 GF1 Foerste Del Side 01    GF2 Anden Del Side 01

Egenbetaling

Som elev er der enkelte ting, du selv skal betale undervejs i din uddannelse.

Undervisningsmaterialer
På grundforløbet er det ikke et krav, at du køber Grundforløbsbogen, men mange har glæde af den ved hjemmearbejde. Grundforløbsbogen koster ca. 550,-

På hovedforløbet anbefaler vi, at du køber Hovedforløbsbogen, men det er ikke et krav. Bogen koster ca. 500,-

Arbejdstøj/Personlige værnemidler
Der er ikke krav til arbejdstøj og -sko m.v. på serviceassistentuddannelsen.

Værktøj
På skolen stiller vi de redskaber og værktøj til rådighed, som du har brug for.

Ekskursioner
Der opkræves ikke betaling for ekskursioner på serviceassistentuddannelsen.

Printkonto 
Alle elever på EUC Sjælland får tilbud om at oprette en printkonto. Via et personligt login får du her mulighed for at "tanke op" på din printkonto, således du kan tilgå husets printer. Du skal selv betale og prisen er 30 øre for sort og 60 øre for farve. For A3 og duplex er det dobbelt op. http://www.print.eucsj.dk

 

Mød os

Mød os

Ann Phakkhanan  Sinthurat+4525235898
Serviceassistent
 • Serviceassistent
Serviceassistent
 • Serviceassistent - faglærer, GF2, hovedforløb, meritforløb
Anne Marie  Reith+4525235775
Serviceassistent
 • Serviceassistent - GF2, timelærer
Anne-Marie  Hagendam+4525235775
Serviceassistent
 • Serviceassistent - faglærer, GF2, hovedforløb, meritforløb
Ditte-Lene  Paustian+4525235833
Frisør
 • Uddannelsesleder
Tandklinikassistent
 • Uddannelsesleder
Serviceassistent
 • Uddannelsesleder
Henriette  Krestensen+4525235775
Serviceassistent
 • Serviceassistent - faglærer, GF2, hovedforløb
Nicoline Vibe  Sørensen+4525235795
Elevadministration
 • GF1 Næstved EUD og EUX
Elevadministration
 • Bygnings- og brugerservice - GF2, hovedforløb
Elevadministration
 • Struktør - GF2, Hovedforløb
Elevadministration
 • Maler - GF2, Hovedforløb