... rent praktisk

Hverdagen

Elevhåndbog

Elevhåndbog er ment som en hjælp på vejen. Du vil kunne læse om de rammer, vi arbejder indenfor, og som er nødvendige for at bevare et godt uddannelsesmiljø.

Du vil også kunne finde de praktiske oplysninger, du har brug for, mens du går her på EUC Sjælland. 

 

 GF1 Foerste Del Side 01    GF2 Anden Del Side 01

 

Genveje

Vi har samlet en række praktiske genveje til dig her.

 

Elevplan og uddannelsesplan

For hver enkelt elev i folkeskolen, skal der udarbejdes en elev- og uddannelsesplan. Elev- og uddannelsesplanen skal danne grundlag for tilrettelæggelsen af den enkelte elevs uddannelsesplanlægning. Planen er en elektronisk adgang til hver enkelt elevs uddannelsesoplysninger. Det vil sige skolefærdigheder, uddannelsesforløb, skoleskema, fravær og aftaler indgået med kontaktlæreren. Den bruges også til registrering af for eksempel fravær. Din kontaktlærer vil introducere dig for elevplan.

Printkonto

Alle elever på EUC Sjælland får tilbud om at oprette en printkonto. Via et personligt login får du her mulighed for at "tanke op" på din printkonto, således du kan tilgå husets printer. Du skal selv betale og prisen er 30 øre for sort og 60 øre for farve. For A3 og duplex er det dobbelt op. http://www.print.eucsj.dk

IT

IT er en naturlig del af hverdagen - også på EUD. Der er udarbejdet et regelsæt i forbindelse med anvendelse af computere på skolen. De er beskrevet i vores Studie- og ordensreglement.

Mødetider

Skoledagen ligger normalt mellem 8.15 – 15.15. Du skal være til rådighed for undervisningen inden for dette tidsrum. Og du har naturligvis mødepligt. Når du er i praktik i din virksomhed, skal du følge virksomhedens mødetider.

Kantine

Et godt udgangspunkt for læring og et godt studiemiljø er adgangen til god mad og drikke. Og har du ikke madpakken med dig, har kantinerne i både Næstved og Køge, et bredt udvalg hver dag.

Dagligdagen

Du har naturligvis mødepligt både på skolen og i virksomheden. På skolen tilegner du dig de færdigheder der bliver omsat til praksis i din virksomhed.

Almindelig orden og samvær

Du lærer bedst i et rart og trygt miljø, hvor du trives med dine kammerater. Vi har derfor nogle fælles regler om samvær og hensyntagen til de fysiske rammer, som vi alle skal færdes i til hverdag. Vi omgås hinanden med respekt, og du fremmer trivslen, hvis du er imødekommende og tolerant og tager hensyn til dine kammerater.

Kontaktlærer

Når du starter på EUC Sjælland, får du en kontaktlærer, der er din kontaktperson hele uddannelsen igennem. Din kontaktlærers rolle er at skabe en god relation til dig, så du får mest muligt ud af dit uddannelsesforløb. Din kontaktlærer kompetancevurderer og uddannelsesafklarer dig. Det er også din kontaktlærer, der introducerer dig for Elevplan.

Sygemelding

Hvis du bliver syg, skal du altid kontakte skolen. Sygemelding til skolen skal altid foretages inden kl. 9. Er du syg i flere dage, skal du melde sig syg til skolen dagligt inden kl. 9. Er du langtidssyg skal du også have en snak med din kontaktlærer.

> Sygemelding via Elevplan: Log ind på Elevplan og sygemeld dig inden din første lektion starter

> Sygemelding på telefon: Ring på telefon
25 23 59 00 mellem kl. 8 og kl. 9.

> Sygemelding med sms*: Send en sms med teksten BW EUCSJ + din besked til 1919.

*Før du kan sende sms til skolen skal du gøre opsætningen i Elevplan klar. Start Elevplan og klik på "opsætning" lige i nærheden af dit billede. Kontroller din e-mailadresse og dit telefonnummer. Afslut med "enter". Sæt flueben i "sms" og "e-mail". Husk at gemme!

Hvis du har gentagne forsømmelser, kan du risikere at blive udelukket fra undervisningen. Fritagelse fra undervisningen kan i særlige tilfælde bevilges.

Fravær

Udebliver du, betragtes det som fravær. Fravær og tilstedeværelse registreres i Elevplan. PÅ EUD opererer vi med en kritisk grænse for fravær på 10%. For enkelte elever kan mindre end 10% være kritisk. Fraværet opgøres månedligt.

Du kan med fordel læse hele vores ordensreglement.

 

Ungdomskort og SU

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Du har mulighed for at søge SU. Spørg din vejleder eller læs mere og hent et ansøgningsskema på www.su.dk - Her kan du også bestille NemID, som du skal bruge for at kunne søge SU. Det udfyldte skema skal afleveres hos os.

SU-spørgsmål kan du stille til
Næstved - Lotte Andersen 
25 23 57 51

Køge og Haslev - Anette Krogh  Petersen
anpe@eucsj.dk - 25 23 57 01

Rabat på transport (ungdomskort)

Du kan få rabat på din daglige transport til og fra skole ved at bestille et Ungdomskort på www.ungdomskort.dk.

Ved ansøgningen skal du bruge: 
• Et vellignende digitalt foto af dig selv
• Din e-mailadresse 
• Navnet på din skole

Spørgsmål om ungdomskort kan du stille til

Christina Brixtofte
cbri@eucsj.dk - 25 23 58 08

 

Studiekort

Studiekortet fungerer som identifikation på skolen, men yder samtidig, mod fremvisning, studierabat til en lang række private og offentlige institutioner, museer og butikker.

Forsikring

Du er dækket af skolens Arbejdsskadedækning, hvis der opstår en skade i forbindelse med "undervisning under arbejdspladslignende forhold". Det vil sige, når du arbejder/modtager undervisning på et af skolens værksteder eller laboratorier. Opstår skaden pga. uhensigtsmæssig adfærd eller ved ikke-reglementeret brug af maskiner eller værktøj, dækker skolens forsikring ikke. I sådanne tilfælde er det din egen forsikring, der skal dække skader.

I alle andre undervisnings-, transport-, udflugts-, og pausesituationer er du ikke dækket af skolens forsikring, men af din egen forsikring. Skolen opfordrer derfor alle til at have en gyldig ulykkesforsikring.

 

Feriekalender

 

Elevråd

Elevrådsarbejde er meget mere end at gå til kedelige møder. Det er den bedste vej til at få indflydelse på skolen, og det er i elevrådet, at alle de elevpolitiske ting bliver debatteret og ført ud i livet ... det er altså her det sker!

Køge Vi samarbejder i øjeblikket med CAMPUS KØGE på, at lave ét samlet elevråd for uddannelserne EUX, EUD og HTX, således vi kan drage nytte af hinanden og samtidig benytte alle de fordele der i at være bredt repræsenteret.

Næstved I Næstved ligger elevrådets virke under HTX. Men tanken er, at lave samme model som i Køge.

 

Elevadministration

EUD - erhvervsuddannelse

Grundforløbets 1.del

KØGE - Anette Krogh  Petersen
anpe@eucsj.dk -  25 23 57 01

NÆSTVED - Heidi Warnez
hewa@eucsj.dk - 22 28 23 34

 

Grundforløbets 2.del + Hovedforløb

Byggeri og teknologi

Bygningsmaler  Heidi Warnez
hewa@eucsj.dk - 22 28 23 34

Data  Christina Brixtofte
cbri@eucsj.dk - 25 23 58 08

Elektriker  Christina Brixtofte
cbri@eucsj.dk - 25 23 58 08

Murer  Anette Krogh Petersen
anpe@eucsj.dk -  25 23 57 01

Struktør og brolægger  Heidi Warnez
hewa@eucsj.dk - 22 28 23 34

Stukkatør  Anette Krogh Petersen
anpe@eucsj.dk -  25 23 57 01

Tømrer  Lone Pedersen
lope@eucsj.dk - 25 23 57 49

VVS  Christina Brixtofte
cbri@eucsj.dk - 25 23 58 08


Omsorg, sundhed og pædagogik

Frisør  Christina Brixtofte
cbri@eucsj.dk - 25 23 58 08

Serviceassistent  Heidi Warnez
hewa@eucsj.dk - 22 28 23 34

Tandklinikassistent  Christina Brixtofte
cbri@eucsj.dk - 25 23 58 08


Teknologi og transport

Chauffør godstransport  Katja Madsen
kama@eucsj.dk - 25 23 57 34

Chauffør personbefordring  Katja Madsen
kama@eucsj.dk - 25 23 57 34

Industritekniker  Lone Pedersen
lope@eucsj.dk - 25 23 57 49

Personvognsmekaniker  Lone Pedersen
lope@eucsj.dk - 25 23 57 49

Smed  Lone Pedersen
lope@eucsj.dk - 25 23 57 49

Lager & Terminal  Katja Madsen
kama@eucsj.dk - 25 23 57 34

EUX - erhvervsuddannelse

Grundforløbets 1.del + 2. del

KØGE + NÆSTVED - Helle Lyngsmark
hlyn@eucsj.dk - 25 23 57 19

 

Hovedforløb

EUX Struktør  Heidi Warnez
hewa@eucsj.dk - 22 28 23 34

EUX Elektriker  Christina Brixtofte
cbri@eucsj.dk - 25 23 58 08

EUX Tømrer  Christina Brixtofte
cbri@eucsj.dk - 25 23 58 08

EUX Mekaniker  Christina Brixtofte
cbri@eucsj.dk - 25 23 58 08

EUX Murer  Anette Krogh Petersen
anpe@eucsj.dk -  25 23 57 01

 

HTX - teknisk gymnasium

KØGE - Helle Lyngsmark
hlyn@eucsj.dk - 25 23 57 19

NÆSTVED - Lezanne Nielsen
Mail lezn - Tlf. 25 23 57 45

 

 

Ungdomskort

Ungdomskort  Christina Brixtofte
cbri@eucsj.dk - 25 23 58 08

 

 

SU

Statens ungdomsstøtte, Køge og Haslev
Anette Krogh  Petersen
anpe@eucsj.dk -  25 23 57 01

Statens ungdomsstøtte, Næstved
Lotte Andersen
loan@eucsj.dk - 25 23 57 51