Buschauffør i kollektiv trafik

Buschauffør Kollektiv

Som buschauffør i kollektiv trafik er du beskæftiget i bus- og rutebilselskaber, hvor du kører bybus, rutebil eller handikapkørsel.

Uddannelsen er ny og erstatter Personbefordringsuddannelsen.

Udover at føre en bus eller rutebil, så skal du også betjene kunder ved at sælge og kontrollere billetter, give information og sørge for ro og orden.

 

 

 

Fakta

Buschauffør i kollektiv trafik

- Buschauffør (2 år)
- Buschauffør i kollektiv trafik (3 år og 6 mdr)

 

Grundforløb 1 (GF1):

(for dig der kommer fra 9. - 10. klasse)

Opstart: 7. august 2019

Fagretninger du kan vælge:

Metal, mekanik og motorer under hovedområdet Teknologi, byggeri og transport 
- i Næstved, Køge, Greve og Vordingborg

 

Grundforløb 2 (GF2):

(for dig der ikke kommer direkte fra folkeskolen)

Opstart: 17. januar 2019 og  7. august 2019 

Buschauffør - i Næstved og Køge

 

Adgangskrav

Hvordan du kommer i gang afhænger af din alder og baggrund, samt om du opfylder adgangskravene - se mere på 

Kom Godt I Gangknap

 

Alderskrav
Du skal være fyldt 21 år, inden du afslutter første hovedforløb på uddannelsen som buschauffør. Det skal du, fordi det er et lovkrav, at man skal være 21 år for at få kørekort til bus.

Videreuddannelse

Læs mere om dine muligheder for videreuddannelse med et svendebrev i hånden HER.

Økonomi 

Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

Se "TUR" for den gældende overenskomst for elevlønninger.

Du kan søge SU på grundforløbet og få elevløn på hovedforløbet. Se gældende regler og satser for SU her.

Har du spørgsmål om SU kan du kontakte

Næstved - Lotte Andersen 
25 23 57 51

Køge og Haslev - Anette Krogh  Petersen
anpe@eucsj.dk - 25 23 57 01


Under 25 år

Når du er fyldt 18 år er du berettiget at søge SU.

Over 25 år
Er du over 25 år kan der være andre økonomiske muligheder. Læs mere om det at være voksenlærling.

Rabat på transport (ungdomskort)

Du kan få rabat på den daglige transport til din skole med et ungdomskort. På www.ungdomskort.dk kan du se, om du kan få et ungdomskort, hvordan du får det og hvad du skal gøre i forskellige situationer.

Har du spørgsmål om ungdomskort kan du kontakte
Christina Brixtofte
cbri@eucsj.dk - 25 23 58 08

Kørekort

Den virksomhed du er ansat i er forpligtet til at betale omkostninger, se retningslinerne og vilkår her. 

Skolehjem

Når du bliver optaget på en erhvervsuddannelse på EUC Sjælland, har du mulighed for at bo på skolehjem i enten Næstved eller Haslev. 

 

Hvordan

Hvordan bliver du buschauffør i kollektiv trafik?

Du bliver buschauffør i kollektiv trafik ved at tage en erhversuddannelse. En ervhervsuddannelse er en vekseluddannelse. Du veksler mellem praktikplads (læreplads) og skoleophold.

Du skal selv søge og finde din praktikplads, i løbet af grundforløbet. Find inspiration og hjælp til praktikpladssøgning her

Hjælp og vejledning

Udviklingscentret kan hjælpe dig med at afklare dine uddannelsesmuligheder og praktikønsker. De kan også hjælpe dig med at skifte uddannelse og organisere hjælpemidler som it-rygsæk m.m. 
Derudover kan de hjælpe dig med mulighederne for at læse videre. Læs mere her.

Elevadministrationen kan også hjælpe dig
På hovedforløbet kan du kontakte studiesekretær
Katja Funch Madsen
kama@eucsj.dk - 25 23 57 34

Tilmelding

Al tilmelding forgår gennem optagelse.dk

Hvordan du kommer i gang afhænger af din alder og baggrund, samt om du opfylder adgangskravene - se mere på 

Kom Godt I Gangknap

Når vi her på skolen har fået bekræftet dine oplysninger og karakterer, får du brev om optagelse.


Du har en praktikplads

Hvis du har indgået en aftale med en mester om ansættelse under din uddannelse skal der underskives en uddannelsesaftale mellem dig, mester og EUC Sjælland. Derfor skal du eller din mester kontakte os.  

Når uddannelsesaftalen er på plads bliver du automatisk indkaldt til dit skoleforløb.

Du har ikke en praktikplads

Hvis du ikke har en praktikplads, men søger direkte ind på grundforløbets 2. del via optagelse.dk, vil du modtage en mail med indkaldelse til afklaringssamtale - uanset om du har allerede opfylder karakterkravet på 02 i dansk og matematik i grundskolens (folkeskolens) afgangsprøve.

Under dit grundforløb skal du søge efter en praktikplads. 

 

Adgangskrav

Grundforløbets 1. del

For at kunne blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du have bestået dansk og matematik fra grundskolen (9. eller 10. klassesniveau) med karakteren 02.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse skal du også være vurderet uddannelsesparat.
Opfylder du kravene, så kan du starte på grundforløbets 1. del.

Grundforløbets 1. del afsluttes med prøve, bestået - ikke bestået. Består du prøven kan du fortsætte på grundforløbets 2. del.

Grundforløbets 2. del

Er det mere end et år siden du forlod folkeskolen, men du er under 25 år, skal du stadig have bestået dansk og matematik med 02. 
Har du ikke 02 i dansk og matematik, kan du tale med en vejleder om optagelsesprøve og - samtale. Find den rigtige vejleder.

Er du over 25 år skal du altid have en samtale med en vejleder for at blive kompetencevurderet. Find den rigtige vejleder.

Grundforløbets 2. del afsluttes med en prøve, som skal beståes for at kunne fortsætte på hovedforløbet.

Hovedforløbet

For at for starte på hovedforløbet, skal du have bestået prøven på grundforløbets 2. del, fylde 21 år inden første hovedforløb afsluttes, samt have bestået:

 • Naturfag, F-niveau
 • Informationsteknologi, F-niveau
 • Dansk, F-niveau

Derudover skal du have en uddannnelsesaftale med en mester.
Har du ikke en uddannelsesaftale, så kan du læse om Praktikcentret og Uddannelsesgaranti på fanebladet Hvordan.

Deltagerforudsætninger

På denne uddannelse er det vigtigt, at du:

 • Har lyst til at arbejde med transport
 • Er serviceminded og god til at tale med mange forskellige mennesker
 • Har lyst til at arbejde med teknik og maskiner
 • Overholder tidsplaner
 • Er indstillet på skiftende arbejdstider og weekendarbejde
 • Er god til at planlægge opgaver
 • Er indstillet på at bruge it-værktøjer
 

Opbygning

Sådan er hovedforløbet til buschauffør i kollektiv trafik ...

Uddannelsen er en såkaldt vekseluddannelse. Det vil sige at du veksler mellem at være hos mester og hos os på EUC Sjælland.

Hovedforløbsperioderne planlægges løbende og du vil som elev altid blive informeret om hvornår de ligger. Som mester kan du følge med på elevplan.dk

Undervisningsplan

Alle uddannelsesretninger har individuelle undervisningsplaner.
Læs den for 
Grundforløbets 2. del

Valgfri specialefag

Vogntog D/E, Kvalitetsstyring i virksomheden, Kundeservice

 

Talentudvikling

Vi gør meget for de elever som kan og vil - derfor arbejder vi også med talentudvikling. Uddannelserne tilbyder forskellige muligheder som f.eks. uddannelsesspecifikke fag med et højere præstationsniveau end de obligatoriske for uddannelsen.
Det kan også være talentspor, hvor mindst 25% af hovedforløbet foregår på et højere niveau end det obligatoriske.

 

Motion i dagligdagen

Det er et krav for erhvervsuddannelser at der er gennemsnitligt mindst 45 minutters motion og bevægelse om dagen.
Motion og bevægelse kan være mange ting og f.eks. være en del af selve undervisningen i andre fag, det kan også være idrætsundervisning eller ture i motionscentret. 

 

Svendeprøven

Svendeprøven er en individuel prøve som består af en teoretisk prøve på 45 minutter og en praktisk prøve på 30 minutter.

Den teoretiske prøve foregår på pc og spørgsmålene breder sig over hele pensum i uddannelsen.

Til den praktiske prøve trækker du en opgave som du skal udføre. Det er en rute der skal planlægges og køres som max. må vare 30 minutter. Derudover kommer der også spørgsmål under den praktiske prøve med reference til hele pensum samt din projektopgave.
Der er to censorer til den praktiske prøve, en vogmand og en chauffør, begge udpeget fra det Faglige fællesUdvalg.

Begge prøver skal beståes for at du kan få dit svendebrev.

 

Som elev

Elevplan og uddannelsesplan 

Alle elever skal have udarbejdet en elev- og uddannelsesplan. Disse skal danne grundlag for planlægningen af din uddannelse.

Planen er elektronisk og samler alle dine oplysninger, som skolefærdigheder, uddannelsesforløb, skoleskema, fravær og aftaler indgået med din kontaktlærer. 
Din kontaktlærer vil introducere dig for elevplan.

I elevplan kan du:

 • se skema, karakterer og fravær
 • orientere dig i erhvervsuddannelserne
 • få overblik over hvor mange mål, du har opnået via et scorekort
 • på nogle uddannelser får du udleveret og aflærer opgaver
 • evaluere undervisningsaktiviteten
 • dokumentere praktikpladssøgning

I elevplan kan virksomheden (praktikstedets) uddannelsesansvarlige:

 • få overblik over praktikuddannelsens forløb
 • se, og evaluere de mål, der skal opnås i praktikuddannelsen
 • se uddannelsesplan for egne elever
 • se karakterer og fravær for egne elever

Kontaktlærer
Når du starter på EUC Sjælland, får du en kontaktlærer, der er din kontaktperson hele uddannelsen igennem. 
Din kontaktlærers rolle er at skabe en god relation til dig, så du får mest muligt ud af dit uddannelsesforløb. Din kontaktlærer kompetencevurderer og uddannelsesafklarer dig. Det er også din kontaktlærer, der introducerer dig for Elevplan.

 

Mødetider

Skoledagen ligger normalt mellem 8.00 – 15.00. Du skal være til rådighed for undervisningen inden for dette tidsrum. Og du har naturligvis mødepligt. Når du er i praktik i din virksomhed, skal du følge virksomhedens mødetider.

Dagligdagen og opgaveaflevering
Du har mødepligt både på skolen og i virksomheden. Og det er et krav at du afleverer dine opgaver til aftalt tid.

Almindelig orden og samvær 
Du lærer bedst i et rart og trygt miljø, hvor du trives med dine kammerater. Vi har derfor nogle fælles regler om samvær og hensyntagen til de fysiske rammer, som vi alle skal færdes i til hverdag. Vi omgås hinanden med respekt, og du fremmer trivslen, hvis du er imødekommende og tolerant og tager hensyn til dine kammerater.

Fravær 
Udebliver du, betragtes det som fravær. Fravær og tilstedeværelse registreres af din underviser i Elevplan.

Du har ikke ret til at være fraværende et bestemt antal dage. Fravær vurderes individuelt. For nogen er 10 % fravær kritisk, mens for andre er det kritisk at have været fraværende 7 %. 
Har du for meget fravær eller ikke deltager i timerne får du en advarsel.

Du kan med fordel læse hele vores ordensreglement.

Elevhåndbog

Elevhåndbogen er ment som en hjælp på vejen. Du vil kunne læse om de rammer, vi arbejder inden for, og som er nødvendige for at bevare et godt uddannelsesmiljø.

Du vil også kunne finde de praktiske oplysninger, du har brug for, mens du går her på EUC Sjælland. 

 

 GF1 Foerste Del Side 01    GF2 Anden Del Side 01

Egenbetaling

Som elev er der enkelte ting, du selv skal betale undervejs i din uddannelse.

Undervisningsmaterialer
Der er ikke udgifter til undervisningsmaterialer på uddannelsen.

Arbejdstøj/Personlige værnemidler
For at kunne følge undervisningen, skal du være iført egnet arbejdstøj og sikkerhedssko. Du får information om påklædning ved studiestart. Du har selv udgiften til arbejdstøj.

Værktøj
På skolen stiller vi de redskaber og værktøj til rådighed, som du har brug for.

Ekskursioner
På Hovedforløb 4, i faget International Transport, er du med til at planlægge og deltage i en fagrelevant tur til en virksomhed i udlandet. Denne ekskursion skal betales af dit praktiksted, vognmand, jf. retningslinjer bestemt af TUR.

Printkonto 
Alle elever på EUC Sjælland får tilbud om at oprette en printkonto. Via et personligt login får du her mulighed for at "tanke op" på din printkonto, således du kan tilgå husets printer. Du skal selv betale og prisen er 30 øre for sort og 60 øre for farve. For A3 og duplex er det dobbelt op. http://www.print.eucsj.dk

 

Mød os

Mød os

Bjarne  Petersen+4522572330
Transport og logistik
 • Chauffør - faglærer, GF2, hovedforløb
Transport og logistik
 • Chauffør - faglærer, hovedforløb
Flemming  Pedersen+4525235784
Transport og logistik
 • Chauffør - faglærer
Georg  Davidian+4525235800
Transport og logistik
 • Chauffør - faglærer, GF2, hovedforløb
Helle  Danielsen+4525235826
Transport og logistik
 • Uddannelseskonsulent
Helle Sivertsen  Haastrup+4525235829
Transport og logistik
 • Chauffør - faglærer, hovedforløb
Ivan Bartholin  Nielsen+4525235800
Transport og logistik
 • Chauffør - faglærer
Transport og logistik
 • Chauffør - faglærer, GF2, hovedforløb
Transport og logistik
 • Chauffør - faglærer, GF2, hovedforløb
Jytte  Christensen+4522282339
Transport og logistik
 • Chauffør - faglærer, GF2, hovedforløb
Katja Funch  Madsen+4525235734
Administration
 • Brobygning og introduktion - Næstved, Haslev
Administration
 • Eksamensadministration EUD + EUX
Elevadministration
 • Transport og logistik - GF2, hovedforløb
Elevadministration
 • Buschauffør i kollektiv trafik - GF2, Hovedforløb
Elevadministration
 • Turistbuschauffør - GF2, Hovedforløb
Elevadministration
 • Vejgodstransport - GF2, Hovedforløb
Elevadministration
 • Lager- og terminaluddannelsen - GF2, Hovedforløb
Administration
 • Eksamensadministration EUD + EUX
Lars  Christensen+4525235843
Transport og logistik
 • Uddannelseskonsulent
Marianne  Bergstrøm+4540458004
Transport og logistik
 • Chauffør - faglærer
Martin Lindorf  Schultz+4525235882
Transport og logistik
 • Chauffør - faglærer
Niels Flindt  Jensen+4525235897
Transport og logistik
 • Chauffør - faglærer
Transport og logistik
 • Chauffør - faglærer, hovedforløb
Per Johnny  Petersen+4540211630
Transport og logistik
 • Værkstedsassistent
Transport og logistik
 • Chauffør - timelærer
Transport og logistik
 • Chauffør - faglærer, hovedforløb
Søren  Kiersgaard+4525235800
Transport og logistik
 • Chauffør - GF2
Trine  Andersen+4525235703
Transport og logistik
 • Chauffør - faglærer