... rent praktisk

Som elev på EUX-uddannelsen, er der nogle praktiske ting, du skal forholde dig til - både her hos os på skolen, og i den virksomhed du har en uddannelsesaftale med. Det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind studiereglementet for EUX.

Hverdagen

Elevhåndbog

Elevhåndbog er ment som en hjælp på vejen. Du vil kunne læse om de rammer, vi arbejder indenfor, og som er nødvendige for at bevare et godt uddannelsesmiljø.

Du vil også kunne finde de praktiske oplysninger, du har brug for, mens du går her på EUC Sjælland. 

 

 GF1 Foerste Del Side 01    GF2 Anden Del Side 01

 

Genveje

Vi har samlet en række praktiske genveje til dig her.

Lectio
Du vil blive introduceret til det webbaserede lektionssystem Lectio. Med andre ord, et værktøj til daglig håndtering og orientering af skemaændringer og hvad der heraf følger i en stadigt mere omskiftelig hverdag. Lectio Næstved og Lectio Køge.

Elevplan og uddannelsesplan
For hver enkelt elev i folkeskolen, skal der udarbejdes en elev- og uddannelsesplan. Elev- og uddannelsesplanen skal danne grundlag for tilrettelæggelsen af den enkelte elevs uddannelsesplanlægning. Planen er en elektronisk adgang til hver enkelt elevs uddannelsesoplysninger. Det vil sige skolefærdigheder, uddannelsesforløb, skoleskema, fravær og aftaler indgået med kontaktlæreren. Den bruges også til registrering af for eksempel fravær. Din kontaktlærer vil introducere dig for elevplan.

Printkonto
Alle elever på EUC Sjælland får tilbud om at oprette en printkonto. Via et personligt login får du her mulighed for at "tanke op" på din printkonto, således du kan tilgå husets printer. Du skal selv betale og prisen er 30 øre for sort og 60 øre for farve. For A3 og duplex er det dobbelt op. http://www.print.eucsj.dk

Mødetider
Skoledagen ligger normalt mellem 8.00 – 15.00. Du skal være til rådighed for undervisningen inden for dette tidsrum. Og du har naturligvis mødepligt. Når du er i praktik i din virksomhed, skal du følge virksomhedens mødetider.

Dagligdagen og opgaveaflevering
Du har naturligvis mødepligt både på skolen og i virksomheden. På skolen tilegner du dig de færdigheder der bliver omsat til praksis i din virksomhed. Du skal regne med en del tværfagligt projektarbejde og grundfagene fysik, matematik, dansk og samfundsfag, bliver inddraget i projekter.

Eksamen
Du skal bestå seks gymnasiale fag, en større skriftlig opgave samt en eksamensopgave.

Almindelig orden og samvær 
Du lærer bedst i et rart og trygt miljø, hvor du trives med dine kammerater. Vi har derfor nogle fælles regler om samvær og hensyntagen til de fysiske rammer, som vi alle skal færdes i til hverdag. Vi omgås hinanden med respekt, og du fremmer trivslen, hvis du er imødekommende og tolerant og tager hensyn til dine kammerater.

Kontaktlærer
Når du starter på EUC Sjælland, får du en kontaktlærer, der er din kontaktperson hele uddannelsen igennem. Din kontaktlærers rolle er at skabe en god relation til dig, så du får mest muligt ud af dit uddannelsesforløb. Din kontaktlærer kompetancevurderer og uddannelsesafklarer dig. Det er også din kontaktlærer, der introducerer dig for Elevplan.

Fravær
Udebliver du, betragtes det som fravær. Fravær og tilstedeværelse registreres i Elevplan.
PÅ EUX opererer vi med en kritisk grænse for fravær på 10%. For enkelte elever kan mindre end 10% være kritisk. Fraværet opgøres månedligt.

Du kan med fordel læse hele vores studie- og ordensreglement.

 

Ferieplan

 

IT

IT er en naturlig del af hverdagen - også på EUX. Der er udarbejdet et regelsæt i forbindelse med anvendelse af computere på skolen. De er beskrevet i vores Studie- og ordensreglement.

 

Økonomi

Som EUX-lærling tjener du penge, samtidig med at du tager din uddannelse!

Du får derfor elevløn fra den dag din uddannelsesaftale træder i kraft. Det vil sige både i praktik- og skoleperioderne. Dog modtager du SU under grundforløbet.

EUX er et uddannelsesforløb på lige fod med de øvrige erhvervsuddannelser. Derfor gælder de samme regler vedr. løn, SU og mulighed for skolepraktik.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Vejleder Inger Staahl Jensen
Mail isje@eucsj.dk - Tlf. 21 14 23 25 

 

Statens Uddannelsesstøtte Du har mulighed for at søge SU. Spørg din vejleder eller læs mere og hent et ansøgningsskema på www.su.dk. Det udfyldte skema skal afleveres hos os.

Rabat på transport (uddannelseskort)

Du kan få rabat på den daglige transport til din skole med et uddannelseskort. På www.uddannelseskort.dk kan du se om du kan få et uddannelseskort, hvordan du får det og hvad du skal gøre i forskellige situationer. Det udfyldte skema afleveres hos os.

Studiekort

Studiekortet fungerer som identifikation på skolen, men yder samtidig, mod fremvisning, studierabat til en lang række private og offentlige institutioner, museer og butikker.