Murer som EUX student

Du skal vælge at uddanne dig som EUX-murer, hvis du har sans for kvalitet og gerne vil arbejde i fag med stolte traditioner.

Som murer kommer du til at arbejde med nybyggeri og/eller ombygning, vedligeholdelse eller fornyelse af bestående byggeri. Som faglært murer lærer du at vurdere forskellige materialer og blive fortrolig med de værktøjer der bruges i jobbet. En stor del af dit arbejde vil foregå på en byggeplads.

EUX-murer-uddannelsen varer i alt fire år og en måned.

  • Skolegang: 98 uger
  • Praktik i virksomhed: 114 uger

 

EUX Murer Tømrer Struktør Grafik

 

Uddannelsen veksler mellem teori og praksis. Du starter i et grundforløb på
EUC Sjælland. På skolen tilegner du dig de grundlæggende færdigheder,
der bliver omsat til praksis. Både grund- og hovedforløbene afsluttes med en prøve.

Uddannelsen indeholder tre praktikperioder i den virksomhed, hvor du er i lære.

Studieordning og fag

Du kan downloade studieordningen her.

De gymnasiale fag på EUX er opdelt efter fag der er fælles for alle uddannelsesretninger og fag der afhænger af din specifikke uddannelsesretning. Endvidere tilbydes en række valgfag. 

Klik her for at se uddannelsens opbygning.

Som murer skal du have følgende fag:

Grundforløbsfag:
Dansk C, Engelsk C, Samfundsfag C, Matematik C, Fysik C, Teknologi C

Hovedforløbsfag:
Dansk A, Engelsk B, Matematik B, Fysik B, Kemi C

Specifikke fag:
Byggeteknologi B

Valgfag:
Matematik A, Samfundsfag B og Kemi B

 

 

Videreuddannelse

EUX-uddannelsen som murer, giver dig ligesom en gymnasial uddannelse adgang til en række videregående uddannelser som for eksempel:

Byggetekniker
Bygningskonstruktør
Driftsteknolog offshore
Energiteknolog
Autoteknolog
Produktionsteknolog
Kort- og landmålingstekniker

Med en EUX har du også adgang til ingeniør- og arkitektuddannelserne. Eller til gymnasiale suppleringsfag rettet mod andre videregående uddannelser.

 

Tilmelding

Du kan tilmelde dig via tilmeldingsblanketten her eller via optagelse.dk 

Der opstart i januar og august.

Læs mere om adgangskrav samt dine muligheder for ungdomskort, SU og skolehjem her