Tilbud til folkeskoler

675X1752

 
Inspiration til valg af ungdomsuddannelse

Tag de unge med ud på EUC Sjælland, så de kan møde os og finde inspiration til at undersøge mere om vores uddannelser. Når de ser og prøver et håndværk eller deltager i undervisningen på HTX, hjælper det den unge til at vælge uddadannelse.

"Vi synes, det er vigtigt, at vi i
fællesskab hjælper den unge godt på vej"


EUC Sjælland samarbejder med mange af regionens folkeskoler, friskoler og efterskoler omkring lærerige forløb til de ældste grundskoleelever, som er målrettet livet som elev på HTX, EUD eller EUX.

Dette arbejde prioriteres højt og består af forskellige aktiviteter.