Geo Science

Geovidenskab HTX Naestved 1

 

Geo Science

Geovidenskab tager udgangspunkt i emner inden for geografi, geologi og fysik. Du får undervisning i klima, energi, miljø og jordens ressourcer.

Hvordan fremtidssikrer vi verden? Hvorfor er det så svært at forudsige jordskælv, og er der liv på Mars? Det er blot et par af de spørgsmål, man kan komme omkring i faget geovidenskab i gymnasiet. Formålet med geovidenskab er nemlig, at du opnår en fortrolighed med væsentlige naturvidenskabelige metoder og synsvinkler. Faget tager udgangspunkt i aktuelle begivenheder og sætter geovidenskabelige problemstillinger ind i et lokalt, regionalt og globalt samfundsmæssigt perspektiv.

 

 

Valgfag: 1 A/B-fag + 2 C-fag

Engelsk A, Teknologi A, Kemi A, Samfundsfag B, Filosofi C, Mediefag C, Programmering C, Statistik C, Tysk fortsætter C

 Geovidenskab HTX Naestved 2

Hvad kan jeg blive ?

Hvis du ønsker dig en fremtid inden for bl.a. ingeniørstudierne, miljø management eller rumteknologi er dette en velegnet studieretning for dig.

Sådan er studiet

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

  • Jordens, livets og landskabernes udviklingsprocesser og udviklingshistorie
  • Klima og klimaændringer, herunder natur- og samfundsmæssige faktorer, der påvirker klimaet
  • Vand, vandressourcer og deres udnyttelse
  • Produktion, teknologi og energiressourcer

Hvis du vil vide noget om jordskælv, vulkanudbrud og klimaændringer, er Geo Science studieretningen noget for dig.
Undervisningen består af eksperimentelt arbejde, projektarbejde og klasseundervisning. Der vil også være mulighed for at lave feltstudier på Møn og Stevns eller måske Bornholm eller Island.

Dertil kommer selvfølgelig gruppearbejde, projekter, rapporter og helt almindelig dansk undervisning, der udfordrer din vanetænkning.