Kvalitet og dokumentation

Formålet med kvalitetssikring på EUC Sjælland er at understøtte skolens visioner og strategiplan, samt det pædagogiske og didaktiske grundlag. Kvalitetssystemet skal sikre en systematisk udvikling af undervisningsmetoder, løbende dokumentere effekten af skolens indsatser, og sikre at opgaveløsningen i alle afdelinger og funktioner understøttes.

Kvalitetssikring

Kvalitetssystem

Det overordnede kvalitetssystem kan ses her.

 

Pædagogiske og didaktiske grundlag

De fælles pædagogiske og didaktiske grundlag kan ses her. 

 

Evalueringsstrategier

Hvert uddannelsesområde evaluerer undervisningen ud fra fire perspektiver, disse er nærmere beskrevet i  evalueringsstrategien, hvor det også fremgår, hvornår de forskellige aktiviteter foregår i løbet af året.

Evalueringsstrategi for EUD

Evalueringsstrategi for HTX

Evalueringsstrategi for AMU

Kvalitetsårshjul

Årshjul for kvalitetsarbejdet kan ses her.

 

Undervisningsmiljø

Vurdering af EUC Sjællands undervisningsmiljø 2015 kan ses her.

 

Gennemsigtighed og åbenhed

På EUC Sjællands hjemmeside skal der ligge en række fakta om skolen og uddannelserne.
Få overblik over oplysningerne jævnfør hjemmesidevejledningerne. 

 

EUD/EUX

Udbud

Se her EUC Sjælland udbud af erhvervsuddannelser

 

Udlægning

Kranfører nr. 384 udlægges af EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia, nr. 607405 til 
EUC Sjælland, Jagtvej 2, 4700 Næstved, nr. 373401.

Udlægningen vedrører dele af hovedforløbet og gennemføres på Malervænget 4, 4700 Næstved.
Aftalen er gældende fra den 1/8-2017 til 31/7-2020.

 

Særlige uddannelsestilbud

Pt. er der ikke særlige uddannelsestilbud udover skolepraktik.

 

Elevtrivsel

Se her undersøgelse af elevtrivsel 2018

 

Virksomhedstilfredshed

Se her undersøgelse af virksomhedstilfredshed 2018

og undersøgelse af virksomhedstilfredshed 2017

Handlingsplan for øget gennemførelse

EUC Sjælland udarbejder årligt en handlingsplan for øget gennemførelse. 

Handlingsplan 2019

Handlingsplan 2018

 

Fuldførelsestid, -frekvens og frafald

Følg linket for at se EUD-elevernes gennemsnitlige varighed på grundforløb og hovedforløb på EUC Sjælland.

Se også fuldførelsesprocenter for grundforløb og hovedforløb. Elever som ikke har fuldført er frafaldet.

Fuldførelsestid, -frekvens og frafald

 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Følg linket og se overgangsfrekvensen for elever til anden uddannelse 6 mdr. efter svendeprøven.

Overgangfrekvens til anden uddannelse

 

 

HTX

Fuldførelsestid og -frekvens

Følg linket for at se HTX-elevernes gennemsnitlige uddannelsesvarighed på EUC Sjælland.

Fuldførelsestid og -frekvens

 

Fravær

Måltallet for det fysiske fravær i skoleåret 2018/19 er:

  • 6,3% for HTX Næstved 
  • 6,0% for HTX Køge

Se her fravær for skoleåret 2017/2018

 

Elevtrivsel

Se her elevtrivselsundersøgelse 2018 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Følg linket og se overgangsfrekvensen for elever til anden uddannelse 27 mdr. efter endt HTX uddannelse.

Overgangfrekvens til anden uddannelse

  

Karakterer

Følg linket og se gennemsnitskarakterne på HTX.

Se karaktergennemsnittet her

 

AMU

Udbudspolitik

Se EUC Sjællands AMU-udbudspolitik 2019

 

Udlægningsaftaler

Udlånte godkendelser

Indlånte godkendelser

 

Udliciteringsaftaler

EUC Sjælland har pt. ikke udliciteret undervisning.

 

AMU-udbud

Fælles kompetencebeskrivelser - FKB

2211 - Bygge- og anlægsopg. i tungere materialer
2207 - Anlægsarbejder
2773 - Inst. og service inden for VVS-området
2746 - Blikkenslagerarbejde
2774 - Inst. og service af klima og vent.anlæg
2650 - Svejsning og termisk skæring i metal
2679 - Rengøringsservice
2219 - Personbefordring med taxi
2728 - Grundkompetence chauffør gods
2221 - Personbefordring med bybus og rutebil
2224 - Vejgodstransport
2290 - Lager, terminal og logistik
2732 - Lastbilkran 
 
Arbejdsmarkedsuddannelser - AMU

EUC Sjællands godkendelser på AMU mål

  

Kursistevaluering VisKvalitet

Hele 2018

Hele 2017

 

Virksomhedsevaluering VisKvalitet

Hele 2018

Hele 2017

 

AMU-uddannelsesbevis

Der udstedes uddannelsesbevis til kursister, som opfylder målbeskrivelsen for kurset. 

Hele 2018

Hele 2017

 

AMU-Audit

EUC Sjælland har tilsluttet sig Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers kvalitetssikringssystem. Skolen benytter de af DEG's udearbejdede tjeklister til kvalitetssikring af arbejdsmarkedsuddannelser.
Læs mere her

 

Kvalitetsmanual - Svejsning

På EUC Sjællands åbne svejseværksted gennemgøres certificeringer i henhold til SBC244 og DS322. Læs mere om kvalitetssikringen i Kvalitetsmanualen.