Udvikling og samarbejder

Udviklingscenter

Udviklingscentret på EUC Sjælland

Udviklingscentret på EUC Sjælland skaber sammenhænge mellem den overordnede kvalitetsudvikling og udviklingen af pædagogisk praksis. Udviklingscentret understøtter løbende kvalitetsudviklingen på EUC Sjælland ved at have fokus på læreprocesser og højt læringsudbytte for både elever og medarbejdere. Det gøres ved at inspirere og støtte udviklingen i en retning, der sætter læring og trivsel i centrum på alle niveauer i organisationen.

Læs mere om Udviklingscentret på EUC Sjælland

Indsatsområder for 2015 - 16

Kvalitetssikring og udvikling

Teamsamarbejde

Helhedsorienteret undervisning

Pædagogisk ledelse

Uddannelsesmiljø

Pædagogisk Råd for medarbejderne

Uddannelses- og læsevejledning

Projekter og internationalt udsyn 

 

 

 

 

Vejledning

Vejledning på EUC Sjælland

Følg dette link for at se hvem du skal henvende dig til når du søger vejledning om:

 • Uddannelsesvalg
 • Hvis du har svært ved at læse og regne
 • Koncentrationsbesvær
 • Samarbejde med andre myndigheder
 • Kollegiebolig og skolehjem

Henvise dig videre og meget mere ... 

 

Uddannelses- og erhvervsvejledning

Formålet med vejledningen er at tilbyde den enkelte elev støtte til at gennemføre den valgte uddannelse med størst muligt fagligt og personligt udbytte. En vigtig del af formålet er at hjælpe eleverne med at træffe de rigtige valg af uddannelse og valg af vej igennem uddannelsen.

Læs mere om Uddanneslses- og erhvervsvejledningen

Læsevejledningen

Formålet med handlingsplanen er, at skolen fremadrettet kan gennemføre en koordineret og effektiv indsats for elever med læse- og skrivevanskeligheder, sådan at læse- og skrivevanskeligheder ikke er en hindring for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Målgruppen for læseindsatsen er alle elever med læse- skrivevanskeligheder:

- Elever, der er diagnosticeret som ordblinde.
- Elever, der har funktionelle læsevanskeligheder, herunder også tosprogede.

Handlingsplan for læsdeindsatsen

Støttekrævende elever

Her kan du læse EUC Sjællands procedure for støttekrævende elever på EUD, EUX og HTX.

Procedure for støttekrævende elever

 

Internationalt arb.

 

Samarbejder

Industisamarbejdets Lærlingeindsats

Dette samarbejde om fælles lærlindeindsats - flere lærepladser i fremstillingsindustien

FORMÅL

Lærepladsnetværket består af en række virksomheder inden for fremstillingsindustrien. I samarbejde med erhvervsskoler over hele landet, er virksomhederne med til at sikre kvalificerede elever en læreplads i en virksomhed inden for fremstillingsindustrien. Ordningen omfatter følgende uddannelser:

 • Automatik- og procesuddannelsen
 • Smedeuddannelsen
 • Industriteknikeruddannelsen
 • Værktøjsuddannelsen

Aftalen indgås mellem Industrisamarbejdets Lærlingeindsats og EUC Sjælland.

SET UP

Hvis EUC Sjælland har en elev på en af de omfattede uddannelser, der på trods af egne og skolens indsats for at finde en læreplads, ved afslutningen af GF2 fortsat mangler en læreplads, fungerer Industrisamarbejdets Lærlingeindsats som koordinator og sørger for kontakten til virksomheder.

Aftale Om Læreplads I Fremstillingsindustrien

Samarbejdsaftale

 

VEU-Center Øst og Øerne
Din guide til voksen- og efterudddannelse
Formålet er at skabe et større overblik over mulighederne og vejene til efteruddannelse for alle. 

Der er kun én rigtig løsning på en god brugeroplevelse, hvor man kan blive dygtigere gennem uddannelse - nøglen hedder samarbejde og koordinering af de spændende tilbud, som der tilbydes på markedet. 
Det har partnerinstitutionerne forpligtet sig til med deres engagement i de nye VEU-centre.

VEU-centrene arbejder med:
 • At koordinere det virksomhedsopsøgende arbejde
 • At vejlede og rådgive personer
 • At afdække behov for og koordinere den strategiske prioritering af uddannelsesindsatsen i de enkelte regioner 

www.veucenterost.dk

Digitale læreformer

EUC Sjælland ønsker at gøre brug af video og facebook og mange af de andre digitale muligheder der findes, for at tilgodese forskellige læringsformer og -behov.

Derfor efteruddannes samtlige pædagogiske medarbejdere i et storstilet projekt.

Fonden for Udvikling af Statens Arbejdspladser, FUSA, støtter projektet med et rekordbeløb på 300.000 til ”Ny pædagogisk praktisk – opkvalificering og styrkelse af undervisernes kompetencer inden for brug af digitale læreformer Youtube, Vimeo og web-tv, speed drawing, Prezi, Facebook og interaktiv billedbrug.”

Formålet er at etablere en ny pædagogisk praksis, hvor anvendelsen af digitale læringsformer og sociale medier i undervisningen er central.

Se IT-chef Tina Briting fortælle om projektet eller se mere om hvorfor og hvordan der arbejdes med projektet.

Bæredygtigt Byggeri

Bæredygtigt Byggeri er et projekt, der har til formål at kvalificere de regionale virksomheder og medarbejdere inden for bygge- og anlægssektoren. Virksomhederne skal opfylde de fremtidige krav til arbejdsopgaver og entrepriser i forhold til bæredygtigt byggeri. Dette sker gennem en stor indsats på uddannelsesområdet, samt efteruddannelse til virksomhederne og deres medarbejdere.

www.orbb.dk

InnoBYG

InnoBYG er et innovationsnetværk for energieffektivt og bæredygtigt byggeri i byggebranchen og i de allerede opførte bygninger. Forsknings- og Innovationsstyrelsen har bevilliget 20 millioner kroner til projektet, der har fokus på vidensdeling og netværk, for at skabe udvikling i byggebranchen. Netværket består af både vidensinstitutioner, brancheorganisationer samt ca. 90 medlemmer fra hele branchen.

www.innobyg.dk

DONG Energy

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Koncernen er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere, handle og sælge energi og tilknyttede produkter. EUC Sjælland, har som den eneste erhvervsskole i Danmark, valgt at indgå en klimapartneraftale med DONG Energy, som blandt andet indbefatter en vision om en stabil energiforsyning uden CO2.

www.dongenergy.dk

 

Mærk Næstved

Mærk Næstveds vision er at være åbne og imødekomne samt at vise, at der er plads til alle i byen. "Næstved skal give alle borgere tilbud om uddannelse, der kan sikre deres fremtid. Byen skal være kendt som en attraktiv uddannelsesby med en ungdoms-kultur, der opleves og mærkes. Uddannelserne skal opfylde virksomhedernes krav til arbejdskraften - nu og i fremtiden. Det er forudsætningen for en sund og bæredygtig vækst i byens erhvervsliv." 

www.maerknaestved.dk

 

Campi

Campus Køge

CAMPUS KØGE forener uddannelse, innovation og erhverv.
Vi ønsker at sikre et højere uddannelsesniveau til gavn for de unge, uddannelserne, virksomhederne og kulturlivet på Sjælland og især i Køge-området.
Vores mål er at nå den nationale målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang i 2015 gennemfører en ungdomsuddannelse, og 60% gennemfører en videregående uddannelse.

www.campus-koege.dk

Campus Næstved

Med Campus Næstved prøver vi noget nyt med uddannelse og byudvikling. Campus Næstved er en samling af Næstveds uddannelser ved stationen – lige midt i Næstveds bymidte. Valget af placering lige midt i et travlt centrum er langt fra en tilfældighed. De studerende vil kunne drage nytte af den tætte placering ved stationen, samtidigt med at Næstveds byliv er en del af campusområdet. For byen og erhvervslivet betyder campus et stort løft. Vi har store ambitioner i forhold til både at tiltrække nye uddannelser og studerende, men har også store forventninger til udvikling af bæredygtighed, kulturliv og erhverv.

Campus Næstved skal tages i brug af de første studerende i august 2018. Du kan løbende følge projektets udvikling på denne side.

www.campusnaestved.dk