Orientering om coronavirus

Opdateret: 11. maj 2020, kl. 14:15

Langt de fleste kursusaktiviteter er genåbnet.

Undervisningen gennemføres i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer vedrørende COVID-19.

Om du er ledig eller i job, så kan tilmelding ske allerede nu. Se mulighederne for kursus i kursusoversigten her: https://eucsj.itcn.dk/efteruddannelse/amu-kurser/


Opdateret: 11. maj 2020, kl. 14:15

Erhvervsuddannelserne på EUC Sjælland genåbnes 18. maj.

Eleverne på EUC Sjællands erhvervsuddannelser kan igen møde ind fysisk på skolens uddannelser fra 18. maj 2020. Elever som skal tilbage på skolen vil blive kontaktet med en besked om, hvordan de skal forholde sig fra den 18. maj.

Frem til 18. maj fortsætter den virtuelle undervisningen som planlagt.

Vi glæder os rigtig meget til at se jer, og få hverdagen tilbage.

 

Opdateret: 20. april 2020, kl. 09:15

EUC Sjælland genåbnes langsomt fra mandag den 20. april 2020. Genåbningen omhandler nedenstående uddannelsesområder:

  1. HTX Køge og HTX Næstved: kun afgangsklasser indkaldes.

  2. EUX-elever, som skal afslutte deres sidste gymnasiale fag.

  3. Svendeprøvehold i Næstved og Køge: alle hold, hvor det er praktisk muligt.

  4. Hovedforløbshold i Køge og Næstved: gældende for hold, der har påbegyndt de sidste 12 måneder af uddannelsen.

  5. AMU-certifikatkurser, hvor der kræves certifikat for at få eller fastholde beskæftigelse.

Elever og kursister der er omfattet af ovenstående genåbning indkaldes direkte. Resten af skolen fortsætter med virtuel undervisning til andet meddeles.

Har du spørgsmål til ovenstående så kontakt din uddannelsesleder. Du kan finde din uddannelsesleder her.

Det bliver en lidt anderledes skoledag, hvor vi skal anstrenge os for at passe godt på hinanden så vi ikke bidrager til smittespredning. I vil derfor møde instruktion og henvisninger de første skoledage.

Til inspiration har vi lavet nedenstående video, der beskriver hvordan du skal forholde dig, når du starter i skolen igen.

Vi glæder os til at ser jer.


 

Opdateret: 8. april 2020, kl. 12:20

Genåbningen af Danmark skal ske kontrolleret, meddelte statsminister Mette Frederiksen mandag den 6. april. På EUC Sjælland er planlægningen af en langsom genåbning påbegyndt. For at sikre, at dette gøres så godt som muligt, holder vi skolen lukket for elever og kursister frem til og med den 19. april. Der fortsættes derfor med virtuel undervisning i dagene efter påske.
 
Vi forventer, at skolen åbner for fysisk undervisning igen den 20. april, i den takt myndighederne anbefaler det.
 
Elever der skal møde i skole i forbindelse med genåbningen får direkte besked herom via UDDATA+. Elever der ikke indkaldes til undervisning på skolen fortsætter med virtuel undervisning.
 
En mere detaljerig plan for genåbningen vil blive meldt ud efter den 14. april, hvor vi også kan svare på spørgsmål herom.


Opdateret: 30. marts 2020, kl. 11:30

Skolen har lukket for henvendelser i perioden mandag den 6. april til og med mandag den 13. april. Vi beklager, hvis det skulle give anledning til udfordringer for dig.

Vi ønsker med dette tiltag at bidrage til den indgåede aftale om, at offentligt ansatte skal bidrage med op til fem feriedage. Derfor vil du muligvis opleve ventetid i en kort periode.

Tak for din forståelse.


Opdateret: 26. marts 2020, kl. 12:10

En hilsen fra EUC Sjællands direktør, John Norman

Kære elever og kursister

EUC Sjælland har nu fysisk været lukket ned i tæt på to uger. På trods af at situationen langt fra er normal, arbejder alle ansatte på EUC Sjælland for, at jeres uddannelse, uddannelsesvalg og vejledning fungerer bedst muligt via digitale medier og platforme.

Vi håber, at I alle er kommet godt i gang med den nye hverdag med virtuel undervisning. En virkelighed der nu som minimum vil fortsætte frem til d. 13. april.

Vi er opmærksomme på at denne ekstraordinære situation giver anledning til bekymring i forhold til jeres uddannelsesforløb, det såvel hvad angår mængden af opnåede kompetencer som de løbende prøver og forestående eksamener.

Folketinget har vedtaget en bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger. Bekendtgørelsen er udarbejdet med det formål at sikre, at elever kan afslutte deres uddannelse eller blive optaget på en ny uddannelse. På EUC Sjælland vil vi naturligvis sikre, at disse muligheder tages i anvendelse, hvis det bliver nødvendigt.

Læs hele bekendtgørelsen her.

Det er vigtigt at pointere, at elever der afslutter deres eksamen under disse midlertidige regler, retsmæssigt vil være stillet lige med andre studenter og afgangselever.

Har I spørgsmål omkring eksamener, afgangsprøver eller andre spørgsmål, så kontakt jeres kontaktlærer eller uddannelsesleder.

Husk at følge med her på skolens hjemmeside og på EUC Sjællands Facebook-side.

Med venlig hilsen

John Norman Hansen
Direktør, EUC Sjælland

 

Opdateret: 23. marts 2020, kl. 15:25

I forlængelse af statsministerens udmelding på pressemødet den 23. marts meddeles det hermed, at EUC Sjælland fortsat holder lukket. Det betyder, at elever og kursister ikke skal møde fysisk op på skolen til og med 13. april.

 

Opdateret: 18. marts 2020, kl. 12:10

Har du mistet din uddannelsesaftale grundet COVID-19?

Elever, der mister deres uddannelsesaftale pga. COVID19-krisen, optages som udgangspunkt i EUC Sjællands praktikcenter. 
Læs her, hvordan du skal forholde dig.

 

Opdateret: 12. marts 2020, kl. 11:50

Skolens ledelse og SU-næstformand, har her til morgen udarbejdet en handlingsplan for de kommende to uger.

Detaljeret information og individuelle aftaler kan rekvireres hos nærmeste områdeansvarlige leder.

Kontaktoplysninger til den pågældende leder findes her.

Tiltag i perioden

  • Alle elever og kursister sendes hjem.
  • Hvor det er muligt gennemføres virtuel undervisning.
  • Fra mandag aflyses alle møder og arrangementer på skolen.
  • Fra mandag iværksættes en gennemgribende rengøring af skolen.
  • Skolens bygninger vil fra på mandag være aflåst, varme og ventilation neddrosles.

Skolens almindelige administrative drift i form af telefoniske henvendelser, optag af elever mv. er bemandet og fungerende.

 

Opdateret: 11. marts 2020, kl. 22:20

I forlængelse af statsministerens udmelding på pressemødet her til aften meddeles det hermed, at elever og kursister ikke skal møde fysisk op på skolen fra og med i morgen den 12. marts og de kommende 14 dage fra fredag den 13. marts.

Skolens medarbejdere møder ind den 12. marts for at hjemsende elever og kursister der ikke er opdateret på den aktuelle situation.

Skolens ledelse mødes i morgen tidligt, og vil hurtigst kommunikere det videre til skolens ansatte.

Med venlig hilsen

John Norman Hansen
Direktør, EUC Sjælland

 

Opdateret: 10. marts 2020, kl 13:00

Som I alle formentlig ved, er en ny virus påvist hos mennesker i december 2019 i Wuhan, Kina og siden lokaliseret som en virus af Coronafamilien og spredningen har nået Danmark.

EUC Sjælland følger løbende situationen, herunder Sundhedsstyrelsens og Udenrigsministeriets anbefalinger. Anbefalingerne gælder alle, både elever og medarbejdere på EUC Sjælland. Du skal være opmærksom på, at disse anbefalinger mm. ændrer sig hurtigt i øjeblikket.

VI anbefaler også, at du følger skolens hjemmeside, hvor vi vil lægge information om aflysning og genoptagelse af undervisning og rejseaktivitet, smittede mm.

 

Yderligere information om coronavirus

Du kan søge yderligere information på følgende link:

Sundhedsstyrelsen: https://www.sst.dk/coronavirus

Udenrigsministeriets rejsevejledning: https://um.dk

Derudover er der etableret en fællesstatslig hjemmeside med
information om coronavirus: www.coronasmitte.dk