Mistet uddannelsesaftale grundet COVID-19

Har du mistet din uddannelsesaftale grundet COVID-19?

Elever, der mister deres uddannelsesaftale pga. COVID19-krisen, optages som udgangspunkt i EUC Sjællands praktikcenter. Sker ophævelsen efter prøvetiden, skal eleven kontakte sin fagforening.

Det skal du gøre

Følgende formalia skal være på plads før optagelse:

Begge blanketter sendes til praktikcentret hurtigst muligt via eucsj@eucsj.dk

Eleven skal underskrive en skoleaftale. Skoleaftalen laves af praktikcentret, når begge blanketter er modtaget i praktikcentret.

Har du spørgsmål eller er du i tvivl om noget,
kan du kontakte os i praktikcentret.