Hvilke typer aftaler kan indgås ...?

For at kunne få dit svendebrev skal du i praktik og være lærling indenfor dit fag. 

Praktikken (læretiden) kan foregå på en eller flere godkendte virksomheder. Du skal derfor have en uddannelsesaftale med en virksomhed. En uddannelsesaftale er et ansættelsesforhold mellem lærling og mester.

Kontakt gerne praktikcenteret og få hjælp hertil, vi har mange års erfaring med at skabe lærepladser til unge i erhvervsuddannelserne.

Du skal selv være den der finder plaktikpladsen (lærepladsen) og der er hjælp at hente og gode fifs her til hvordan du kan komme i gang med det.

Når du er ude og søge praktikplads, skal du være bevidst om, at der er forskellige muligheder og forskellige typer af uddannelsesaftaler, se nedenstående tabs for forklaring af dem enkeltvis.

Aftaletyper

Hvilke uddannelses-aftaler er mulige?
Der er stor fleksibilitet i tilrettelæggelsen af praktikforløbene. For at matche netop den unges og virksomhedens behov, er det derfor muligt, at lave uddannelesesaftaler der passer til begge parter.

Der findes følgende uddannelsesaftaler
Den almindelige aftale
- er en aftale, der omfatter samtlige praktik- og skoleperioder på en uddannelse. Dog evt. uden det indledende grundforløb på skolen.

Kort aftale
- er en aftale, der består af mindst en hel praktikperiode med tilhørende skoleperiode. Aftalen kan omfatte yderligere perioder.

Delaftale
- kan alene indgås med elever, der er optaget i Praktikcenteret. En delaftale består af maksimalt en praktikperiode og kan derfor være af meget begrænset varighed.

Restaftale
- er en aftale, der omfatter resten af en
uddannelse, som eleven mangler at færdiggøre.

Kombinationsaftale
- er en aftale mellem en elev og flere virksomheder, hvoraf det fremgår, hvilke skole- og praktikperioder den enkelte virksomhed har del i.

Ny mesterlære
- er for virksomheden, der er godkendt som praktiksted, og som kan uddanne en elev i et helt uddannelsesforløb. Denne aftale er for virksomheden, der gerne vil have det primære oplæringsansvar - især i det første år.

 

Blanketter

Uddannelseesaftale

Når du og virksomheden er ved at indgå en aftale, skal nedenstående papirer udfyldes i samarbejde med praktikpladskontoret eller hurtigst muligt sendes til EUC Sjælland - Jagtvej 2 - 4700 Næstved.

Blanket til aftale

Vejledning til udddannelsesaftale

 

Tillægsaftale

Sker der ændringer i virksomheden, der gør, at vilkårene ændres - for eksempel ændringer i aftaleperiode, ejerforhold mm. skal der udfyldes en tillægsaftale.

Blanket til tillægsaftale

Vejledning til tillæg om uddannelsesaftale

Gennemført undervisning

Hvis praktiken afbrydes, har du som elev krav på, at modtage bevis for den gennemførte del af 
skoleundervisningen.

Erklæring om delvis gennemført praktikuddannelse

 

Ophævelse af uddannelsesaftale

Skulle det uheldige ske, at uddannelsesaftalen ophæves, skal i udfylde nedenstående og sende til Praktikcentret på EUC Sjælland. Skolen registrerer ophævelsen og fremsender kopi til eleven.

Blanket til ophævelse

Vejledning til ophævelse af uddannelsesaftale

 

 

Praktik i udlandet

Praktik i udlandet

PIU-ordningen er et program for elever på de grundlæggende erhvervsuddannelser, landbrugsuddannelser og social- og sundhedsuddannelser.

PIU står for praktik i udlandet, og ordningen giver mulighed for, at praktikopholdet kan blive godkendt som en del af den danske uddannelse, og at der gives økonomisk tilskud til eleven (eller den danske arbejdsgiver). 

Et PIU-ophold kan finde sted overalt i verden. PIU-koordinatorer på erhvervs- og social- og sundhedsskolerne rådgiver og varetager arbejdet med at sende eleverne af sted.

Det er Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, der informerer elever, arbejdsgivere og erhvervsskoler om PIU-ordningen.

Har du lyst til praktik i udlandet? Snak med praktikcentrets administration og din instruktør.

Internationale netværk
EUC Sjælland har et stort internationalt netværk, og deltager i en række forskellige internationale projekter med udvekslingsmuligheder for både elever, lærlinge og studerende.

Vocex netværk
Et samarbejdsnetværk mellem erhvervsskoler i Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, Holland, Østrig, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn om at hjælpe hinanden med at udstationere grundforløbselever i kortere praktikophold. EUC Sjælland er netværkskoordinator.
Hvert år i april udveksles unge samtidig mellem partnerlandene.

Det overordnede formål med de korte udstationeringer er, at give eleverne forsmag og eventuelt lyst til, at tage længere ophold i udlandet under Praktik I Udlandet-ordningen (PIU).

Nedenfor ses en række udvalgte aktiviteter som vi arbejder med på EUC Sjælland:

Equal projekt - Working Cultures
Et samarbejdsprojekt mellem arbejdsmarkedets parter, kommune og uddannelsesinstitutioner om at lette adgang og fastholdelse på arbejdsmarkedet for flygtninge og indvandrere.
Hent projektbeskrivelse.

Comenius projekt
Udvikling af uddannelsesprogram for elever, som kan sætte fokus på iværksættere og specielt patentproblematik.
Hent projektbeskrivelse.

Erasmus - Socrates
Samarbejde mellem Byggeteknisk Højskole, Haslev og De Montfort University i Leicester.
Hent projektbeskrivelse.

Leonardoprojekt - AMPVOC
Udvikling af metoder til evaluering af elevpræstationer på alle intelligensområder i henhold til Howard Gardners teorier om de mange intelligenser.
Hent projektbeskrivelse.