Praktikpladser på store byggerier

Erhvervsskolerne på hele Sjælland arbejder tæt sammen og sætter fokus på behovet for praktikpladser og behovet for lærlinge.

De store byggerier, både dem som er godt igang og dem som er på vej, rummer store muligheder for både lærlinge, bygherrer og entreprenørvirksomheder.

Læs om mulighederne der passer til dig ...

Bygherre

Indgå en partnerskabsaftale ...

med erhvervsskolerne bag Praktik på store byggerier på Sjælland og i hovedstaden!

Vi repræsenterer et samarbejde mellem de otte erhvervsskoler på Sjælland, der udbyder erhvervsuddanelser inden for byggebranchen.

Som følge af de mange store byggerier, der er igang og under projektering, vil der blive behov for endnu flere faglærte til byggeriet.

Projektets formål er at skabe praktikpladser på store byggerier ved at indgå partnerskabsaftaler med bygherrer i en tidlig fase af projekteringen/byggeriet. Derved kan du/I som bygherre være med til at sikre opbakning til, at entreprenører og underentreprenører indgår uddannelsesaftaler med elever - altså ansætter lærlinge.

Som bygherre opnår du/I at

  • hjælpe unge i gang med en byggefaglig uddannelse
  • dit/jeres firma/fond/organisation støtter danskuddannet arbejdskraft og kan opnå en oplagt positiv omtale den vej igennem
  • få løbende status om, hvor mange uddannelsesaftaler, der er indgået med lærlinge på dit/jeres byggeri

 

For yderligere information kontakt

Lone Thrane - ansvarlig projektleder
loth@eucsj.dk eller tlf. 25 23 57 24

Andreas Teilmann - projektleder
david.andreas.teilmann@regh.dk 
eller tlf. 51 19 94 68

 

Entreprenør og byggevirksomhed

Vær parat til de kommende opgaver ...

Der er er stigende aktivitet inden for byggeriet, og den tendens forventes at fortsætte de kommende år. De mange store offentlige bygge- og anlægsarbejder, er er undervejs, sætter yderligere tryk på behovet for arbejdskraft.

Projektet er et samarbejde mellem alle de erhvervsskoler, der uddanner faglærte inden for bygge- og anlægsuddannelserne på Sjælland. Derfor har vi kontakt til hele Sjællands fremtidige, byggefaglige arbejdskraft!
Projektets formål er at sikre praktikpladser til eleverne samt arbejdskraft til virksomhederne.

Er jeres firma dækket ind til at klare de kommende ogaver?
Ved at ansætte en elev kan I være med til at uddanne netop den medarbejder, som I har behov for.

Vi bidrager med god service og rådgivning til at sikre det rette match med en elev til netop jeres virksomhed - inden for alle bygge- og anlægsfag.

Vil du vide mere om de forskellige former for uddannelsesaftaler/ansættelse af elever, så kontakt en praktikcentermedarbejder på den nærmeste skole.

Campus Bornholm
Jeanett Hansen
jh@cabh.dk eller tlf. 30 65 02 49

CELF, Lolland-Falster
Ove Jensen
ovje@celf.dk eller tlf. 60 63 28 40

Erhvervsskolen Nord, Hillerød
Benjamin Jacobsen
bja@esnord.dk eller tlf. 24 86 99 79

EUC Nordvestsjælland, Holbæk
Claus Villadsen
cvi@eucnvs.dk eller tlf 20 75 01 25

EUC Sjælland, Køge Haslev Næstved
Dia Flemming
difl@eucsj.dk eller tlf. 42 19 01 54

KTS, København
Jacob Thume
jat@kts.dk eller tlf. 20 28 74 54

RTS, Roskilde
Jonas Brændegaard Nielsen
jbn@rts.dk eller tlf. 24 29 88 60

Selandia, Slagelse
Henrik Helge

hehe@sceu.dk eller tlf. 41 33 47 30

TEC, København
Søren Post
sp@tec.dk eller tlf. 25 45 37 35

 

Lærling

Tag en erhvervsuddannelse inden for bygge- og anlægsbranchen

Der er sat mange store byggerier i gang på Sjælland - og endnu flere følger de kommende år. Det gælder historiske megaprojekter som Metroen, Femern-forbindelsen, en lang række nye hospitaler, nye bydele i København som Nordhavn og Carlsberg Byen, samt de nye broer over Storstrømmen og Roskilde Fjord.

Det betyder at der er brug for endnu flere, der ønsker at uddanne sig inden for bygge- og anlægsfagene.

Kunne du tænke dig at blive lærling og være med til at bygge nogle megaprojekter?
Så har du rigtig gode muligheder nu.

Erhvervsskolerne arbejder sammen om at sikre spændende praktikpladser, blandt andet på de store byggerier.

Kontakt en praktikcentermedarbejer

... og hør mere om de uddannelser den enkelte skole kan tilbyde

Campus Bornholm
Jeanett Hansen
jh@cabh.dk eller tlf. 30 65 02 49

CELF, Lolland-Falster
Ove Jensen
ovje@celf.dk eller tlf. 60 63 28 40

Erhvervsskolen Nord, Hillerød
Benjamin Jacobsen
bja@esnord.dk eller tlf. 24 86 99 79

EUC Nordvestsjælland, Holbæk
Claus Villadsen
cvi@eucnvs.dk eller tlf 20 75 01 25

EUC Sjælland, Køge Haslev Næstved
Mette Kristensen
mekr@eucsj.dk eller tlf. 25 23 58 49

KTS, København
Jacob Thume
jat@kts.dk eller tlf. 20 28 74 54

RTS, Roskilde
Jonas Brændegaard Nielsen
jbn@rts.dk eller tlf. 24 29 88 60

Selandia, Slagelse
Henrik Helge

hehe@sceu.dk eller tlf. 41 33 47 30

TEC, København
Søren Post
sp@tec.dk eller tlf. 25 45 37 35

 

Construction companies (ENG)

work in progress...

do you need further information please contact

Lone Thrane, project leader
loth@eucsj.dk or by phone +45 25 23 57 24