Rådgivning og samarbejde om lærlingen

 
 

Vi har brug for at unge uddanner sig til fremtiden.

 • Alle elever der ikke har praktikplads kan gennemføre deres uddannelse via praktikcentret, dels ved arbejde på selve skolen og dels ved at praktikcentret i samarbejde med virksomheder får elever ud i praktik (dog gælder der særregler for 2013 og 2014. Folketinget har besluttet, at der stadig skal være kvoter på nogle uddannelser).  
 • Praktikcentret kan rådgive din virksomhed om alle de praktiske formaliteter, der er ved at tage en elev/lærling. Vi udfylder uddannelsesaftaler, orienterer om tilskudsmuligheder og hjælper med det administrative.
 • Der kan indgås læreforhold af meget forskellig længde. Fra en måned og op til hele læretiden.

Kontakt praktikcentrets administration, hvis du er i tvivl.

Hvorfor ansætte en elev/lærling
Der er mange gode grunde til at ansætte en elev/lærling, her er seks af dem:

 • Alle prognoser viser, at der bliver mangel på faglært arbejdskraft inden for en årrække.
 • I sikrer et højt fagligt niveau i jeres virksomhed
 • I skræddersyr jeres medarbejdere til virksomheden
 • I får fornyelse og unge kræfter ind i virksomheden
 • Den rigtige elev i det rigtige job bidrager med opdateret viden, frisk inspiration, gå-på-mod og nye relationer.
 • Virksomheder overlever ikke kun på ordretilgang og gode produkter, men også på at have velkvalificerede medarbejdere.

Økonomi

Lønforhold
Fra den dag ansættelsesforholdet begynder til det slutter, skal virksomheden betale elevløn. De gældende takster kan indhentes via de respektive forbunds overenskomster.

Virksomheden kan dog få refunderet 80% af elevlønnen, når eleven er på skoleophold. Refusionen sker via Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). På ATPs hjemmeside www.atp.dk kan du se satserne og hente de nødvendige blanketter.

Har du spørgsmål vedrørende udbetaling fra AUB kan du altid henvende dig til elevadministrationen på tlf. 55 75 33 00 

Transportgodtgørelse under skoleophold 
Har eleven en samlet transport (hjem-skole og retur) på mere end 20 km skal du som arbejdsgiver yde transportgodtgørelse. AUB refunderer 80 % af denne udgift.

Er eleven fyldt 25 år? 
Hvis eleven er fyldt 25 år når uddannelsesaftalen indgås kan han/hun komme i voksenlære. Nærmere oplysninger om lønforhold mv. fås hos de faglige organisationer, der har overenskomst på området. Læs mere   på Blivvoksenlaerling.dk.

Forstå AUB - Arbejdsgiverenes UddannelsesBidrag 
AUB belønner arbejdsgivere der uddanner elever. 

Praktikplads Aub

 

Bliv godkendt

Godkendelse som praktiksted
Din virksomhed skal være godkendt til at have en elev. Der er for alle erhervsuddannelser et fagligt udvalg som er ansvarlig for denne opgave. De faglige udvalg består af repræsentanter inden for de pågældende fag.

Indenfor en række fagområder, kan du som virksomhed ansøge elektronisk via internettet eller printe ansøgningsskemaerne derfra. Behandling af ansøgningen varer ca. 14 dage.

Delvis godkendelse
Måske er din virksomhed meget specialiseret med hensyn til produktion. Det kan være medvirkende til, at din virksomhed ikke bliver godkendt til at uddanne en elev igennem hele den pågældende uddannelse. I stedet for kan din virksomhed blive godkendt til at give eleven en del af uddannelsen. Med andre ord indgå en uddannelsesaftale med eleven i en kortere periode.

Hvis du har flere spørgsmål
Hvis din virksomhed ikke er godkendt til at uddanne elever kan du rette henvendelse til praktikpladskontoret, der sender godkendelsesskema.

Du kan også henvende dig i Praktikcentret på EUC Sjælland. Vi hjælper gerne med råd og vejledning.

 

Kontakt

EUC Sjælland Praktikcenter samarbejder med og hjælper elever, virksomheder og andre parter. Vi kan rådgive dig om praktiske formaliteter der skal være på plads, når der skal indgås en uddannelsesaftale. Vi udfylder uddannelsesaftaler, orienterer om tilskudsmulighder og hjælper med det administrative.

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Åbningstider

Mandag - torsdag klokken 08.00 - 15.00
Fredag 08.00 - 14.00

Kontoret

Her kan du få hjælp til spørgsmål om uddannelsesaftaler, praktikcenterelever, SU, virksomhedsgodkendelser og meget andet.

Uddannelsessekretær Tina Nielsen
Mail tini@eucsj.dk - Tlf. 25 23 57 81

Uddannelsessekretær Lotte Andersen
Mail loan@eucsj.dk - Tlf. 25 23 57 51

Praktikpladser

Vil du gerne have en elev eller er du bare nysgerrig, så ring til os!

Konsulent, Praktikcentret Birgitte Marholz Johansen
Mail bijo@eucsj.dk - Tlf. 21 80 39 01

Konsulent, Praktikcentret Lene Schmidt
Mail lesc@eucsj.dk - Tlf. 20 66 62 86

Konsulent, Praktikcentret Raimo Carlsson
Mail raca@eucsj.dk - Tlf. 25 23 57 79

Ledelse

Daglig leder af hele EUC Sjælland Praktikcenter - administration, partnerskabsaftaler, opsøgende arbejde, projekter, instruktørerne og de godt 200 elever der er lærlinge i centret er:

Praktikcenterchef Anders Wendelboe
Mail anwe@eucsj.dk - Tlf. 25 23 57 38

 

Målsætning og vision

... For praktikcentret

At skabe et stærkt fagligt og socialt miljø for både elever og medarbejder. Elever skal mærke at praktikcentret tager faget alvorligt. Der skal arbejdes med relevante og udfordrende faglige opgaver

Praktikcentrets formål er, at få eleverne ud i praktik i virksomheder så hurtigt som muligt og så lang tid som muligt. Følgende prioritering arbejdes der efter: 1. Restaftaler, 2. korte aftaler, 3. delaftaler, 4. VFU, men kun som springbræt til en egentlig aftale.

At etablere et godt samarbejde med virksomheder om oplæring af elever/lærlinge

Vi skaber fagligt dygtige håndværkere og livsduelige mennesker!

 
 • I praktikcentret er det vores opgave, at sikre dig en god uddannelse gennem almindelige praktikophold som dem i virksomhederne.

  Praktikcentret
  Læs mere
 • "Det faglige niveau har været højt, jeg afsluttede med gode karakterer til svendeprøven"

  Praktikcentret
  Læs mere
 • "Hvis sociale klausuler skal føre til flere praktikpladser, kræver det en ny samarbejdsform"

  Læs mere
Se alle voxpops