Praktikplads aftale typer

Hvilken uddannelsesaftaler er mulige?

Virksomheden og lærlingen kan indgå forskellige former for uddannelsesaftaler, hvilket giver stor fleksibilitet i tilrettelæggelsen af praktikforløbet. Vælg den form for uddannelsesaftale som bedst matcher begge parter:


Den almindelige aftale
- er en uddannelsesaftale, der omfatter samtlige praktik- og skoleperioder
på en uddannelse. Aftalen kan indgås med lærlingen, når han/hun starter
på grundforløbet, eller I kan vente til grundforløbet er afsluttet.


Delaftale
- er en uddannelsesaftale, der kun kan indgås med elever, der er optaget
i Praktikcenteret. En delaftale består af maksimalt en praktikperiode,
og kan derfor være af meget begrænset varighed.


Kort aftale
- er en uddannelsesaftale, der består af mindst en hel praktikperiode
med tilhørende skoleperiode. Aftalen kan omfatte yderligere perioder.


Restaftale
- er en uddannelsesaftaleaftale, der omfatter resten af en uddannelse,
som lærlingen mangler at færdiggøre.


Kombinationsaftale
- er en uddannelsesaftale mellem en lærling og flere virksomheder.
Det skal fremgå, hvilke skole- og praktikperioder den enkelte virksomhed har del i.


Ny mesterlære
- er for virksomheden, der er godkendt som praktiksted, og som kan uddanne
en lærling i et helt uddannelsesforløb. Denne aftaleform er for virksomheden,
der gerne vil have det primære oplæringsansvar - især i det første år.

Har du spørgsmål eller brug for mere information så kontakt os.

Uddannelsesgaranti

Der er uddannelsesgaranti på alle uddannelser, når du har bestået grundforløbets 2. del.

Uddannelsesgarantien kommer til udtryk på to måder:

  1. Gennemfører du grundforløbet på en uddannelse, der udbydes med skolepraktik, har du garanti for, at du kan gennemføre hele uddannelsen. Det kræver, at du opfylder kravene om egnethed, geografisk mobilitet og aktiv praktikpladssøgning (EMMA-kriterierne). Din uddannelse tages som skolepraktik i praktikcentret.

  2. Har du ikke en uddannelsesaftale og gennemfører grundforløbet i en uddannelse, der ikke udbydes med skolepraktik, er du alligevel sikret.

    Så tilbydes du optagelse til 2. del af grundforløbet på en uddannelse, der udbydes med skolepraktik. Dette tilbud gives højst to gange.
 

Blanketter

Uddannelseesaftale

Når du og virksomheden er ved at indgå en aftale, skal nedenstående papirer udfyldes i samarbejde med praktikpladskontoret eller hurtigst muligt sendes til EUC Sjælland - Jagtvej 2 - 4700 Næstved.

Blanket til aftale

Vejledning til udddannelsesaftale

 

Tillægsaftale

Sker der ændringer i virksomheden, der gør, at vilkårene ændres - for eksempel ændringer i aftaleperiode, ejerforhold mm. skal der udfyldes en tillægsaftale.

Blanket til tillægsaftale

Vejledning til tillæg om uddannelsesaftale

Gennemført undervisning

Hvis praktiken afbrydes, har du som elev krav på, at modtage bevis for den gennemførte del af
skoleundervisningen.

Erklæring om delvis gennemført praktikuddannelse

 

Ophævelse af uddannelsesaftale

Skulle det uheldige ske, at uddannelsesaftalen ophæves, skal i udfylde nedenstående og sende til Praktikcentret på EUC Sjælland. Skolen registrerer ophævelsen og fremsender kopi til eleven.

Blanket til ophævelse

Vejledning til ophævelse af uddannelsesaftale

 

 

Praktikcenter

Hvad er et praktikcenter?

Hvis det ikke er lykkedes dig at få en hel læreplads (uddannelsesaftale) i en virksomhed, har praktikcentret ansvar for, at sikre dig en samlet uddannelse. Det gør vi ved at sammensætte et helt forløb, hvor du både er i lære i virksomheder og i "lære" på praktikcentret.

Et praktikcenter er rigtigt mange ting! Men du kan betragte praktikcenter EUC Sjælland, som dit springbræt til arbejdsmarkedet og til at få papir på din uddannelse, på lige fod med dine kammerater.

Læreplads i udlandet

Du har mulighed for, at komme i lære i udlandet.


Du kan finde information på praktik i udlandet eller  www.fagligeudvalg.dk