Godt at vide for virksomheden

Der er ingen tvivl om, at virksomhedspraktikken er omdrejningspunktet for lærlingen i en erhvervsuddannelse. Praktikken udgør mindst halvdelen af uddannelsestiden, og mange af lærlingene ser særligt frem til at skulle prøve sig selv af i det virkelige liv.

 

Hvorfor ansætte en lærling?

Det er der mange gode grunde til: 

 • Alle prognoser viser, at der bliver mangel på faglært
  arbejdskraft inden for en årrække.

 • I sikrer et højt fagligt niveau i jeres virksomhed.

 • Den rigtige elev i det rigtige job bidrager med opdateret viden,
  frisk inspiration, gåpåmod og nye relationer.

 • I skræddersyr jeres medarbejdere til virksomheden.

 • Virksomheder overlever ikke kun på ordretilgang og gode
  produkter, men også på at have velkvalificerede medarbejdere.
Praktikplads Aub

 
Der er flere fleksible muligheder for at være med til at uddanne lærlinge og vi håber, at i føler jer rustet til at komme i gang.

 

Praktikpladsen.dk – Den korteste vej til dine elever

Som virksomhed har I tidligere kunnet følge jeres elevers skoleophold på Elevplan. Dette er ikke længere muligt.

I stedet kan det nu ses på praktikpladsen.dk

Praktikpladsen.dk giver overblik over alle elever i virksomheden. I elevoversigten kan du:

 • Se elevernes uddannelsesaftaler og hvornår de udløber.

 • Se hvornår eleverne skal på skoleophold.

 • Se hvornår eleverne kommer tilbage fra igangværende skoleophold.

 • Få et overblik over elevernes fravær under skoleophold.

 • Få besked pr. sms/e-mail, hvis eleverne har fravær under skoleophold.

Du kan ikke længere se elevernes karakterer.
Disse skal pga. persondataforordningen videreformidles af eleven selv.

Som virksomhedsmedarbejder har du adgang til Praktikpladsen.dk med NemID medarbejdersignatur.
Dette kan bestilles via virksomhedens NemID administrator på www.medarbejdersignatur.dk 


Klik på pjecerne herunder for at læse mere om Praktikpladsen.dk

       Praktikpladsen.dk -                                             Praktikpladsen.dk -                                           
       Den korteste vej til dine elever                          FAQ            

Praktikpladsen Den Korteste Vej Til Dine Elever            Praktikpladsen Dk FAQ Billede

 

   

Hvad skal der til...

Hvad skal der til for at have en lærling?

Jeres virksomhed skal være godkendt som praktiksted inden for den pågældende erhvervsuddannelse eller dele af denne.

I skal finde netop den lærling, der passer til jeres virksomhed.

I skal vælge en aftaleform, som I og eleven er trygge ved, og som giver mest mening for jer.

Der skal udarbejdes og underskrives en uddannelsesaftale – der beskriver den aftaleform I er blevet enige om.

Uddannelsesaftalen er lærlingen ansættelses kontrakt.

Det er jeres ansvar som virksomhed at sikre, at lærlingen lærer at udføre håndværket, og at lærlingen når de faglige mål for praktikken indenfor læretiden.

Godkendelse af praktiksted

For alle erhvervsuddannelser er der et fagligt udvalg, som er ansvarlig for godkendelse af praktiksted.
Det faglige udvalg består af repræsentanter inden for de pågældende fag.

EUC Sjælland hjælper med at vejlede og udfylde ansøgningsskema, hvis I ønsker det.

Indenfor en række fagområder, kan du som virksomhed ansøge elektronisk via internettet eller printe ansøgningsskemaerne derfra.

Behandlingen af ansøgningen varer cirka 14 dage.

 

Uddannelsesaftaletyper

Der er mange muligheder for at sammensætte det helt rigtige praktikforløb! 

Se hvilken her

 

Hvad koster det

Hvad koster det at have en lærling?

Jeres virksomhed skal betale løn til lærlingen i henhold til gældende overenskomst inden for faget.

Lønudbetalingen starter fra første dag uddannelsesaftalen gælder og fortsætter frem til aftaleforholdet ophører.

Vælger i at indgå en aftale om voksenlære, skal virksomheden udbetale løn svarende til mindstelønnen indenfor det pågældende fagområde.

I kan søge om tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) under praktik- og skoleperioder.

Virksomheden søger om lønrefusion og evt. befordringstilskud, når lærlingen er på skole. Det er ligeledes Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), der administrerer disse ordninger.

Virksomheden søger lønrefusion og befordringstilskud på www.virk.dk

Lønrefusion og befordringstilskud under skoleophold

Satser for lønrefusion 2017
Angivet i kroner pr. skoleuge
1. års-lærling 2.520,-
2. års-lærling 2.790,-
3. års-lærling 3.150,-
4. års-lærling 3.710,-
Voksenlærling 5.030,-

Befordringstilskud
Virksomheden kan få refunderet 80 procent af udgifterne til lærlingens transportudgifter til og fra skole.
Det gælder, når han/hun tager med det billigste offentlige transportmiddel, og den samlede længde er mere end 20 kilometer pr. dag.

 

Vi kan hjælpe med

Vi kan altid hjælpe!

Måske vil I...

 • Booke et uforpligtende møde med en af EUC Sjællands praktikpladskonsulenter?

 • Have hjælp til hvordan I finder en lærling, som matcher jeres virksomhed?

 • Have hjælp til godkendelse af virksomheden som praktiksted?

 • Have hjælp til udarbejdelse af en uddannelsesaftale?

Eller noget helt andet? - Kontakt os

SKP 10

 

Se brochuren

Se brochuren og læs om "Lærling - hvorfor og hvordan" her
eller rekvirere den på marketing@eucsj.dk

Praktik Brochure Marts2015 Side 1