Til dig som Bygherre

Her kan vi skrive om de ting vi som institution kan supportere, understøtte Bygherren med:

- estimering af lærlinge ( hvad kan byggepladsen bærre?)

- dokumentation mht lærelinge på byggepladsen

- Overholdes de målpinde i er forpligtet til som led i de unges uddannelsesforløb?