Biotek-Sam

HTX_BioTek-Sam

 

Bioteknologi A - Samfundsfag B

Du er interesseret i genteknologi, bioteknologiske produktionsmetoder, sygdomsbekæmpelse, miljøforbedringer med et samfundsmæssigt perspektiv. Med samfundsfag får du mulighed for at knytte den naturvidenskabelige og teknologiske viden sammen. 


Valgfag: 1 A/B-fag + 2 C-fag 

Engelsk A, Teknologi A, Kemi A, Samfundsfag B, Filosofi C, Mediefag C, Programmering C, Statistik C, Tysk fortsætter C  

Hvad kan jeg blive ?

Hvis du ønsker dig en fremtid inden for naturvidenskab eller sundhed, er denne studieretning relevant for dig.                      Studieretningen er især rettet mod videregående uddannelser, såsom:                        

Sådan er studiet

I bioteknologi A arbejder vi i laboratoriet, hvor vi bl.a. ser på genteknologiske metoder hos bakterier, og hvordan de kan bruges til optimere produktionen. Derudover lærer I hvordan disse teknikker i den nærmeste fremtid kan bruges til bl.a. at forbedre vores eget DNA.

I samfundsfag B arbejder vi bl.a. med bioteknologiens betydning for nutidens og fremtidens samfund, herunder fordele og ulemper. Vi undersøger lovgivning på området, herunder hvilke interessenter, der søger at påvirke lovgivningen, samt politiske og ideologiske holdninger til bioteknologi.