Orientering om COVID-19

Du kan søge yderligere information på følgende link:

Sundhedsstyrelsen: https://www.sst.dk/coronavirus

Udenrigsministeriets rejsevejledning: https://um.dk

Derudover er der etableret en fællesstatslig hjemmeside med
information om coronavirus: www.coronasmitte.dk 

Læs her om forebyggelse af smittespredning

Er du en nær kontakt til en person, der er smittet? Læs her om hvordan du skal forholde dig.

Opdateret: 1. februar 2022, kl. 08:0

Krav om mundbind/visir og fremvisning af gyldigt coronapas ophæves

Fra d. 1. februar 2022 ophæves restriktioner på børne- og undervisningsområdet. På EUC Sjælland betyder det helt konkret, at elever, kursister, medarbejdere og besøgende ikke længere skal bære mundbind/visir eller fremvise et gyldigt coronapas på EUC Sjællands adresser.

En række smitteforebyggende anbefalinger gælder fortsat. Dem kan du læse her.

 

Opdateret: 20. december 2021, kl. 11:30

Nye restriktioner gældende fra den 19. december 2021

Undervisningsministeriet har opdateret COVID-19 vejledningen for ungdoms,- og voksenuddannelsesområdet.
På EUC Sjælland betyder det, at elever, kursister, medarbejdere og besøgende skal bære mundbind eller visir på EUC Sjællands adresser. Læs mere i det nedenstående:

 • Elever, kursister og deltagere skal bære mundbind eller visir indendørs på institutionen. Kravet gælder ikke, når eleven, kursisten eller deltageren medvirker i undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, værksteder m.v.. Elever, kursister og deltagere skal heller ikke anvende mundbind/visir ved prøveaflæggelse. Desuden gælder de øvrige generelle regler om, hvornår mundbind/visir kan fjernes helt eller delvist, fx hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det
 • Lærere, undervisere, oplægsholdere, medarbejdere, besøgende og andre personer, der er tilknyttet den pågældende uddannelsesinstitution m.v. skal bære mundbind eller visir indendørs på institutionen, medmindre de ikke har kontakt til andre personer eller opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil elever, kursister, deltagere og besøgende ikke har adgang. Kravet gælder heller ikke, når lærere og undervisere m.v. gennemfører undervisning, uddannelsesaktiviteter eller prøveafholdelse i klasse- og holdlokaler, værksteder m.v
 • Lærere, undervisere og andre personer tilknyttet uddannelsesinstitutionen har ret til at anvende mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs på uddannelsesinstitutionen m.v.

Indtil videre skal mundbind eller visir anvendes fra den 19. december 2021.

 

Opdateret: 26. november 2021, kl. 13:30

Nye restriktioner gældende fra den 29. november 2021

Folketingets Epidemiudvalg har vedtaget en række nye restriktioner, som gælder fra på mandag den 29. november 2021.
På EUC Sjælland betyder det, at alle elever og kursister skal kunne fremvise et gyldigt Coronapas.

Hertil er varigheden af Coronapas ved test er ændret til:

 • Negativ PCR-test vil gælde i 72 timer mod tidligere 96 timer.  
 • Negativ lyntest vil gælder i 48 timer mod tidligere 72 timer.

Som reglerne er lige nu, kan der ikke stilles krav om, at der skal bæres mundbind på offentlige uddannelsesinstitutioner. Elever skal holde sig orienteret på Studie+.

 

Opdateret: 1. juni 2021, kl. 13:30

Politik for brug af mundbind på EUC Sjælland

Vi har opdateret vores politk for brug af mundbind/visir på skolens arealer. Den kan læses under her.

 

Opdateret: 10. maj 2021, kl. 12:30

Genåbning af alle ungdomsuddannelser

Alle vores EUD- og EUX-elever, samt vores 3.g. elever er igen tilbage på skolen, mens AMU er i fuld gang.

Fra den 21. maj kan vi igen byde 1.g. og 2.g. elever tilbage fuld tid.

Som elev skal du fortsat holde øje med UDDATA+, da det er her du bliver opdateret fra dag til dag.

Krav til fremvisning af negativ test (max. 72 timer gammel), samt retningslinjerne omhandlende brug af mundbind og afstand  er fortsat gældende ved fysisk fremmøde.

 

Opdateret: 19. april 2021, kl. 10:00

Yderligere genåbning af skolen gældende fra 21. april 2021

Den 15. april indgik et bredt flertal i Folketinget ”Aftale om udmøntning af genåbning pr. 21. april 2021”. Af aftalen fremgår det, at der sker en geografisk differentieret genåbning som følger anbefalingerne fra SSI.

På EUC Sjælland betyder det for eleverne:

I Haslev, Næstved og Vordingborg

 • Fuld fremmøde for alle elever på erhvervsuddannelserne
 • 80% fremmøde for afgangselever på HTX
 • For 1.g. og 2.g. på HTX er der fortsat 50% fremmøde
 • AMU er der åbent for certifikatkurser og 50% fremmøde på øvrige kurser.

I Greve og Køge

 • På erhvervsuddannelserne er der fremmøde for:
  • Erhvervsuddannelseselever som er i skolepraktik eller skal deltage i certifikatfag
  • Praktisk undervisning på grund af svendeprøve inden 1. august 2021, samt ledige AMU-kursister
  • Derudover: Åbent med 50% fremmøde
 • På HTX er der 50% fremmøde for alle elever.
 • AMU er der åbent for certifikatkurser og 50% fremmøde på øvrige kurser.  

HUSK: Alle der har fysisk fremmøde på EUC Sjælland (både interne og eksterne) skal bære visir/mundbind og skal kunne fremvise en negativ coronatest, der er max. 72 timer gammel. Testen kan både være en PCR- eller hurtigtest, og de 72 timer regnes fra tidspunktet, hvor testen er udført. Elever vil blive tilbudt to ugentlige test.

 

Opdateret: 27. marts 2021, kl. 13:30

Yderligere genåbning af skolen gældende fra 6. april 2021

EUC Sjælland kan nu gennemføre endnu en yderligere genåbning. Følgende gælder fra tirsdag den 6. april 2021:

 • Alle elever møder til undervisning hver anden uge på alle skolens adresser fra d. 6. april. Elever vil blive indkaldt i enten lige eller ulige uger.
 • Certifikatkurser på EUD planlægges og gennemføres med fuldt fremmøde.
 • AMU-certifikatfag gennemføres, kurser med en varighed op til en uge gennemføres, kurser af længere varighed har mulighed for fremmøde hver anden uge.
 • Alle elever, ansatte og besøgende, der har fysisk fremmøde på EUC Sjælland, skal kunne fremvise en negativ test, der er maksimalt 72 timer gammel.
 • Skolen opfordrer til at alle elever og kursister, der møder ind på skolens adresser d. 6. april, lader sig teste d. 5 april.
 • Det er i en periode efter påske fortsat muligt at blive testet i Falcks kviktestcenter på EUC Sjællands Køge-afdeling (Campusbuen 31).
 • Skolens elever skal fortsat huske at følge med på UDDATA+

 

Opdateret: 19. marts 2021, kl. 14:00

Yderligere genåbning af skolen gældende fra 22. marts 2021

Efter den seneste udmelding fra regeringen kan EUC Sjælland nu gennemføre en yderligere genåbning. Følgende gælder fra mandag den 22. marts 2021:

 • GF2-elever og afsluttende hovedforløbselever må møde til undervisning hver anden uge på alle vores adresser.
 • Certifikatkurser på EUD planlægges og gennemføres med fuldt fremmøde.
 • Praktikcenterelever må møde normalt ind fra den 22. marts 2021.
 • HTX-afgangselever (3.g) må indkaldes til undervisning hver anden uge.
 • Det er fortsat muligt at indkalde øvrige hold og klasser til udendørs undervisning én dag ugentligt.
 • AMU-certifikatfag gennemføres, kurser med en varighed op til en uge gennemføres, kurser af længere varighed har mulighed for fremmøde hver anden uge.

Bemærk at indendørs fællesområder fortsat er lukkede. Derfor skal elever og kursister opholde sig og spise i egne områder.

Krav til fremvisning af negativ test (max. 72 timer gammel), samt retningslinjerne omhandlende brug af mundbind og afstand er stadig gældende ved fysisk fremmøde.

 

Opdateret: 12. marts 2021, kl. 12:00

Gradvis genåbning af skolen

Myndighederne har vurderet, at en række af landets skoler fra 15. marts 2021 gradvist kan begynde at åbne op for fysisk fremmøde for skolernes elever. Det betyder, at EUC Sjælland kan åbne dørene op på klem og byde velkommen til nogle af skolens elever.

Hvem må møde fysisk op på EUC Sjælland?

Køge og Greve

Alle elever (EUD, EUX og HTX) kan efter aftale med deres underviser mødes fysisk på skolen én dag om ugen til udendørs undervisning (undervisningen må ikke foregå i haller eller telte).

AMU-kursister på certifikatkurser må fortsat møde op.

Haslev

Skolepraktikelever må møde ind én dag om ugen, nødbekendtgørelsen er forsat gældende.

AMU-kursister på certifikatkurser må fortsat møde op.

Vordingborg og Næstved

Alle afgangselever møder fysisk i skole hver anden uge. Det vil sige elever fra HTX, der går i 3.g. Alle hovedforløbselever der afslutter senest d. 1. august 2021. Alle GF2-elever på EUD og EUX.

Afgangselever vil få besked gennem e-Boks eller UDDATA+ om hvor og hvornår, de skal møde på skolen.

Alle andre elever kan efter aftale med deres underviser mødes til udendørs undervisning på skolen én dag om ugen (undervisningen må ikke foregå i haller eller telte).

AMU-kursister på certifikatkurser må fortsat møde op. Endvidere åbnes for AMU-kurser, der ikke er kategoriseret som certifikatkurser. Ikke certifikatkurser med en maximal varighed på fem dage kan gennemføres på skolen. Varer kurset mere end en uge, vil der være fjernundervisning den følgende uge, hvorefter man igen kan møde på skolen til undervisning i en uge.

Skolehjem

Eleverne må bo på skolehjemmet i den periode, de er til undervisning ved fysisk fremmøde.

Fremvisning af negativ coronatest for alle

Alle der har fysisk fremmøde på EUC Sjælland (både interne og eksterne) skal kunne fremvise en negativ coronatest, der er max. 72 timer gammel. Testen kan både være en PCR- eller hurtigtest, og de 72 timer regnes fra tidspunktet, hvor testen er udført. Elever og kursister skal selv sørge for at blive testet i deres fritid.

To gange ugentligt vil EUC Sjælland kræve dokumentation for, at eleverne/kursisterne har en negativ coronatest, der ikke er ældre end 72 timer på det pågældende tidspunkt. Eleverne vil blive informeret om, hvordan dokumentation skal fremvises på deres uddannelse.

Kan eleven/kursisten ikke fremvise dokumentation, vil vedkommende blive sendt hjem. Der er ikke nødundervisning, og eleven/kursisten vil blive registreret med ulovligt fravær.

Husk retningslinjerne om mundbind, hygiejne og afstand.

Selvom alle bliver testet jævnligt gælder retningslinjerne for hygiejne og mundbind stadig på skolen. Du skal derfor stadig bære mundbind på fællesarealer, bruge håndsprit og holde afstand.

OBS: Husk madpakken, da kantinerne fortsat er lukket på EUC Sjælland.


Sådan forholder du dig ved fysisk fremmøde på skolen

Vi har lavet en film til dig som elev, der illustrerer hvordan du skal forholde dig, når du møder op fysisk på skolen igen:

 

Kort over testcentre: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/kort-over-covid-19-testcentreo

Retningslinjer fra myndighederne kan løbende følges via coronasmitte.dk og uvm.dk/corona

Vi glæder os til at se jer!

 

Opdateret: 24. februar 2021, kl. 12:00

Jævnfør myndighedernes udmelding på pressemødet d. 24. februar forlænger EUC Sjælland den virtuelle undervisning for alle uddannelser frem til og med den 15. marts 2021.

Da der kan være undtagelser, der kan kræver fysisk fremmøde pga. eksamener og andet er det vigtigt, at du som elev følger med på UDDATA+. 

 

Opdateret: 29. januar 2021, kl. 11:00

I overensstemmelse med myndighedernes udmelding d. 28. januar 2021 forlænger EUC Sjælland den virtuelle undervisning frem til og med den 26. februar 2021. Vi forventer at åbne skolen op igen for fysisk fremmøde den 1. marts 2021.

Der er kan dog være undtagelser, i forbindelse med eksamener og lignende, hvor der kræves fremmøde på skolen. Det er derfor vigtigt, at du som elev følger med på UDDATA+.

Opdateret: 16. januar 2021, kl. 15:00

Retningslinjer for virtuel undervisning

Som følge af COVID-19 tilrettelægges undervisning efter nødbekendtgørelsen. Som elev på EUC Sjælland, er der en række retningslinjer for den virtuelle undervisning, som du skal følge.

Du kan læse retningslinjerne for virtuel undervisning her. Du kan desuden læse reglementer for eksamen, IT-brug og mere for EUC Sjællands elever her.

 

Opdateret: 15. januar 2021, kl. 10:20

Til alle GF2 elever

Jeres opstart på GF2 bliver desværre anderledes, da nedlukningen af Danmark er forlænget til 7. februar 2021.

Vi har valgt at indkalde jer i små grupper i perioden 18. januar – 20. januar 2021 til en introduktion om skolen og uddannelsen, som tager maks. 2 timer. Vi følger selvfølgelig Sundhedsstyrelses retningslinjer om afstand og hygiejne, så I alle kan møde trygt på skolen.

Vi har sendt et brev til jeres e-Boks, hvor det fremgår, hvornår du skal møde på skolen til introduktionen.
Du skal møde direkte i afdelingen for din valgte uddannelse. Se hvor din afdeling befinder sig:

Hvis du er elev på Malervænget i Næstved eller på Rådhusholmen i Greve, er der skiltning.

Det er meget vigtigt, at du overholder tidspunktet og kommer så præcist som muligt, da du ikke må opholde dig på skolen hverken før eller efter mødetidspunktet.

Du skal ligeledes bære mundbind når du træder ind på skolen.

Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte skolen på 55 75 33 00 eller eucsj@eucsj.dk

 

Opdateret: 14. januar 2021, kl. 10:00

I overensstemmelse med myndighedernes udmelding d. 13. januar 2021 forlænger EUC Sjælland den virtuelle undervisning frem til den 7. februar 2021. Vi forventer at åbne skolen op igen for fysisk fremmøde den 8. februar 2021.

Der kan være undtagelser i forbindelse med opstart for nye elever, eksamener eller lignende, der kræver fremmøde på skolen. Det er derfor vigtigt, at du nøje læser indkaldelsesbreve og anden information der sendes til dig, samt følger med på UDDATA+.

 

Opdateret: 30. december 2020, kl. 13:00

I overensstemmelse med myndighedernes udmelding d. 29. december 2020 forlænger EUC Sjælland den virtuelle undervisning frem til og med den 15. januar 2021. Vi forventer at åbne skolen op igen for fysisk fremmøde den 18. januar 2021.

Der er kan dog være undtagelser, i forbindelse med eksamener og lignende, hvor der kræves fremmøde på skolen allerede fra den 4. januar 2021. Det er derfor vigtigt, at du som elev læser indkaldelsesbrevene nøje, samt følger med på UDDATA+.

 

Opdateret: 16. december 2020, kl. 13:50

Den virtuelle undervisning fortsætter frem til og med den 8. januar 2021. Vi forventer at åbne skolen igen den 11. januar 2021.

Der er dog undtagelser, hvor der kræves fremmøde på skolen allerede fra den 4. januar 2021. Det er derfor vigtigt, at du som elev læser indkaldelsesbrevene nøje, samt følger med på UDDATA+.

 

Opdateret: 10. december 2020, kl. 14:50

I forlængelse af det netop afsluttede pressemøde i Statsministeriet lukker vi nu også for undervisning på vores skoler i Næstved, henholdsvis Malervænget og Jagtvej.

Lukningen er gældende fra i morgen fredag den 11. december kl. 15.00. Herefter gennemføres undervisningen virtuelt frem til juleferien. Vi forventer at åbne skolen igen 4. januar 2021.

Undtaget er AMU-certifikatkurser, hvilket betyder at disse kurser gennemføres.

Vi følger udviklingen, og opdaterer straks der er nyt.

Spørgsmål vedr. COVID-19 kan stilles til EUC Sjællands HR chef, Michael Berggren Smidt på tlf. 25 23 58 36 eller mism@eucsj.dk

 

Opdateret: 7. december 2020, kl. 13:40

I forlængelse af det netop afsluttede pressemøde i Statsministeriet lukker EUC Sjælland for fysisk undervisning på vores skoler i Greve, Haslev, Køge og Vordingborg. 

Lukningen er gældende fra tirsdag den 8. december kl. 15.00. Undervisning gennemføres herefter virtuelt frem til jul.

Undtaget lukningen er AMU-certifikatkurser. Det betyder, at disse kurser i Køge og Haslev gennemføres som normalt.

I Næstved gennemføres undervisning som planlagt. Det betyder, at hvis du er elev eller kursist på en uddannelse i Næstved, skal du passe din undervisning uagtet din bopæl.

 

Opdateret: 26. oktober 2020, kl. 10:00

På pressemødet d. 23. oktober kom regeringen med en række nye tiltag for at forebygge smittespredningen i samfundet. Det betyder, at alle elever, kursister, medarbejdere og gæster på EUC Sjælland skal bære mundbind eller visir, når de bevæger sig rundt på skolen, på gange, i skolens kantiner, på fællesarealer etc. Elever og kursister behøver ikke bære mundbind, når de deltager i undervisning.

Det er elever, kursister og gæsters eget ansvar at anskaffe sig mundbind.

De nye retningslinjer er gældende fra tordag den 29. oktober 2020.

Desuden er EUC Sjællands Åbent Hus-arrangement, der skulle finde sted d. 7. november, aflyst. Pt. arbejdes der på et alternativ til det fysiske arrangement. Hold øje med eucsj.dk/aabenthus for opdateringer herom.

 

Opdateret: 2. oktober 2020, kl. 13:30

EUC Sjælland følger myndighedernes opfordring til at aflyse sociale arrangementer i forbindelse med dagtilbud, skoler og på uddannelsesinstitutioner. EUC Sjælland har derfor valgt at aflyse alle sociale engagementer, fredagsbarer, fejringer og fester. Aflysningen gælder foreløbigt frem til 18. oktober 2020.

Den daglige undervisning gennemføres i henhold til ministeriets og sundhedsstyrelsens retningslinjer. Eventuelle ændringer i den daglige undervisning kommunikeres direkte til berørte parter.

 

Opdateret: 19. juni 2020, kl. 14:00

Nye initiativer og trepartsaftale skal hjælpe elever og lærlinge på erhvervsuddannelserne, samt virksomheder

Mere tid på erhvervsuddannelserne

Regeringen og Folketingets partier er blevet enige om at give mere tid til de erhvervsuddannelseselever, som pga. COVID-19 har brug ekstra undervisning for at kunne kvalificere sig til grundforløbsprøven, eller som ønsker at skifte til en ny uddannelse med bedre muligheder for en læreplads.

Læs den fulde pressemeddelelse fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier HER.

Læs mere og se den fulde aftale fra Undervisningsministeret HER.

Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder
(håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)

Som følge af COVID-19 har regeringen og arbejdsmarkedets parter den 28. maj 2020 indgået aftale om ekstraordinær hjælp til elever/lærling og virksomheder.

Der er aftalt 15 initiativer inden for 11 områder. De områder, der umiddelbart er interessante for EUC Sjælland er:

 • Løntilskud til private virksomheder med lærlinge og elever i 2020, initiativ 1
 • Forhøjet lønrefusion resten af 2020, initiativ 2
 • Bonus til øget rekruttering af elever på det offentlige arbejdsmarked, initiativ 9
 • Bedre adgang til skolepraktik i 2020, initiativ 10-13
 • Forberedelse af elever til at komme i lære hos en arbejdsgiver, initiativ 14
 • Ny viden og udvikling på erhvervsuddannelsesområdet, initiativ 15

Læs en uddybende version af ovenstående initiativer HER.

Hele aftaleteksten fra Beskæftigelsesministeriet kan læses HER.

Har du spørgsmål om, hvad initiativerne eller trepartsaftalen betyder for dig? Kontakt os på eucsj@eucsj.dk eller 55 75 33 00.

 

Opdateret: 11. maj 2020, kl. 14:15

Langt de fleste kursusaktiviteter er genåbnet.

Undervisningen gennemføres i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer vedrørende COVID-19.

Om du er ledig eller i job, så kan tilmelding ske allerede nu. Se mulighederne for kursus i kursusoversigten her: https://eucsj.itcn.dk/efteruddannelse/amu-kurser/


Opdateret: 11. maj 2020, kl. 14:15

Erhvervsuddannelserne på EUC Sjælland genåbnes 18. maj.

Eleverne på EUC Sjællands erhvervsuddannelser kan igen møde ind fysisk på skolens uddannelser fra 18. maj 2020. Elever som skal tilbage på skolen vil blive kontaktet med en besked om, hvordan de skal forholde sig fra den 18. maj.

Frem til 18. maj fortsætter den virtuelle undervisningen som planlagt.

Vi glæder os rigtig meget til at se jer, og få hverdagen tilbage.

 

Opdateret: 20. april 2020, kl. 09:15

EUC Sjælland genåbnes langsomt fra mandag den 20. april 2020. Genåbningen omhandler nedenstående uddannelsesområder:

 1. HTX Køge og HTX Næstved: kun afgangsklasser indkaldes.

 2. EUX-elever, som skal afslutte deres sidste gymnasiale fag.

 3. Svendeprøvehold i Næstved og Køge: alle hold, hvor det er praktisk muligt.

 4. Hovedforløbshold i Køge og Næstved: gældende for hold, der har påbegyndt de sidste 12 måneder af uddannelsen.

 5. AMU-certifikatkurser, hvor der kræves certifikat for at få eller fastholde beskæftigelse.

Elever og kursister der er omfattet af ovenstående genåbning indkaldes direkte. Resten af skolen fortsætter med virtuel undervisning til andet meddeles.

Har du spørgsmål til ovenstående så kontakt din uddannelsesleder. Du kan finde din uddannelsesleder her.

Det bliver en lidt anderledes skoledag, hvor vi skal anstrenge os for at passe godt på hinanden så vi ikke bidrager til smittespredning. I vil derfor møde instruktion og henvisninger de første skoledage.

Til inspiration har vi lavet nedenstående video, der beskriver hvordan du skal forholde dig, når du starter i skolen igen.

Vi glæder os til at ser jer.


 

Opdateret: 8. april 2020, kl. 12:20

Genåbningen af Danmark skal ske kontrolleret, meddelte statsminister Mette Frederiksen mandag den 6. april. På EUC Sjælland er planlægningen af en langsom genåbning påbegyndt. For at sikre, at dette gøres så godt som muligt, holder vi skolen lukket for elever og kursister frem til og med den 19. april. Der fortsættes derfor med virtuel undervisning i dagene efter påske.
 
Vi forventer, at skolen åbner for fysisk undervisning igen den 20. april, i den takt myndighederne anbefaler det.
 
Elever der skal møde i skole i forbindelse med genåbningen får direkte besked herom via UDDATA+. Elever der ikke indkaldes til undervisning på skolen fortsætter med virtuel undervisning.
 
En mere detaljerig plan for genåbningen vil blive meldt ud efter den 14. april, hvor vi også kan svare på spørgsmål herom.


Opdateret: 30. marts 2020, kl. 11:30

Skolen har lukket for henvendelser i perioden mandag den 6. april til og med mandag den 13. april. Vi beklager, hvis det skulle give anledning til udfordringer for dig.

Vi ønsker med dette tiltag at bidrage til den indgåede aftale om, at offentligt ansatte skal bidrage med op til fem feriedage. Derfor vil du muligvis opleve ventetid i en kort periode.

Tak for din forståelse.


Opdateret: 26. marts 2020, kl. 12:10

En hilsen fra EUC Sjællands direktør, John Norman

Kære elever og kursister

EUC Sjælland har nu fysisk været lukket ned i tæt på to uger. På trods af at situationen langt fra er normal, arbejder alle ansatte på EUC Sjælland for, at jeres uddannelse, uddannelsesvalg og vejledning fungerer bedst muligt via digitale medier og platforme.

Vi håber, at I alle er kommet godt i gang med den nye hverdag med virtuel undervisning. En virkelighed der nu som minimum vil fortsætte frem til d. 13. april.

Vi er opmærksomme på at denne ekstraordinære situation giver anledning til bekymring i forhold til jeres uddannelsesforløb, det såvel hvad angår mængden af opnåede kompetencer som de løbende prøver og forestående eksamener.

Folketinget har vedtaget en bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger. Bekendtgørelsen er udarbejdet med det formål at sikre, at elever kan afslutte deres uddannelse eller blive optaget på en ny uddannelse. På EUC Sjælland vil vi naturligvis sikre, at disse muligheder tages i anvendelse, hvis det bliver nødvendigt.

Læs hele bekendtgørelsen her.

Det er vigtigt at pointere, at elever der afslutter deres eksamen under disse midlertidige regler, retsmæssigt vil være stillet lige med andre studenter og afgangselever.

Har I spørgsmål omkring eksamener, afgangsprøver eller andre spørgsmål, så kontakt jeres kontaktlærer eller uddannelsesleder.

Husk at følge med her på skolens hjemmeside og på EUC Sjællands Facebook-side.

Med venlig hilsen

John Norman Hansen
Direktør, EUC Sjælland

 

Opdateret: 23. marts 2020, kl. 15:25

I forlængelse af statsministerens udmelding på pressemødet den 23. marts meddeles det hermed, at EUC Sjælland fortsat holder lukket. Det betyder, at elever og kursister ikke skal møde fysisk op på skolen til og med 13. april.

 

Opdateret: 18. marts 2020, kl. 12:10

Har du mistet din uddannelsesaftale grundet COVID-19?

Elever, der mister deres uddannelsesaftale pga. COVID19-krisen, optages som udgangspunkt i EUC Sjællands praktikcenter. 
Læs her, hvordan du skal forholde dig.

 

Opdateret: 12. marts 2020, kl. 11:50

Skolens ledelse og SU-næstformand, har her til morgen udarbejdet en handlingsplan for de kommende to uger.

Detaljeret information og individuelle aftaler kan rekvireres hos nærmeste områdeansvarlige leder.

Kontaktoplysninger til den pågældende leder findes her.

Tiltag i perioden

 • Alle elever og kursister sendes hjem.
 • Hvor det er muligt gennemføres virtuel undervisning.
 • Fra mandag aflyses alle møder og arrangementer på skolen.
 • Fra mandag iværksættes en gennemgribende rengøring af skolen.
 • Skolens bygninger vil fra på mandag være aflåst, varme og ventilation neddrosles.

Skolens almindelige administrative drift i form af telefoniske henvendelser, optag af elever mv. er bemandet og fungerende.

 

Opdateret: 11. marts 2020, kl. 22:20

I forlængelse af statsministerens udmelding på pressemødet her til aften meddeles det hermed, at elever og kursister ikke skal møde fysisk op på skolen fra og med i morgen den 12. marts og de kommende 14 dage fra fredag den 13. marts.

Skolens medarbejdere møder ind den 12. marts for at hjemsende elever og kursister der ikke er opdateret på den aktuelle situation.

Skolens ledelse mødes i morgen tidligt, og vil hurtigst kommunikere det videre til skolens ansatte.

Med venlig hilsen

John Norman Hansen
Direktør, EUC Sjælland

 

Opdateret: 10. marts 2020, kl 13:00

Som I alle formentlig ved, er en ny virus påvist hos mennesker i december 2019 i Wuhan, Kina og siden lokaliseret som en virus af Coronafamilien og spredningen har nået Danmark.

EUC Sjælland følger løbende situationen, herunder Sundhedsstyrelsens og Udenrigsministeriets anbefalinger. Anbefalingerne gælder alle, både elever og medarbejdere på EUC Sjælland. Du skal være opmærksom på, at disse anbefalinger mm. ændrer sig hurtigt i øjeblikket.

VI anbefaler også, at du følger skolens hjemmeside, hvor vi vil lægge information om aflysning og genoptagelse af undervisning og rejseaktivitet, smittede mm.