Turistbuschauffør

Chauffoer Person675x175

Som turistbuschauffør kan du køre turistbus både i Danmark og i udlandet. Det kan være korte ture af et par timer eller flere dage, hvor du sammen med en eller flere chauffører skal køre længe.

Udover at føre bussen, så skal du også have et stort servicegen og hjælpe dine kunder, ligesom du skal holde bussen pæn og ren og ordne mindre fejl på bussen.

Turistbuschauffører arbejder typisk for vognmandsvirksomheder.

Uddannelsen erstatter Personbefordringsuddannelsen.

Du kan også uddanne dig til buschauffør i kollektiv trafik hos os. Læs mere her.

 

Fakta

Turistbuschauffør

- Turistbuschauffør (3 år)

Grundforløb 1 (GF1):

(for dig der kommer fra 9. - 10. klasse)

Se dato for næste opstart her

Fagretninger du kan vælge:

Metal, mekanik og motorer under hovedområdet Teknologi, byggeri og transport 

- i Næstved og Køge

 

Grundforløb 2 (GF2):

(for dig der ikke kommer direkte fra folkeskolen)

Se dato for næste opstart her
Turistbuschauffør - i Næstved og Køge

 

Adgangskrav

Hvordan du kommer i gang afhænger af din alder og baggrund, samt om du opfylder adgangskravene - se mere på 

Kom Godt I Gangknap

 

Alderskrav
Du skal være fyldt 21 år, inden du afslutter første hovedforløb på uddannelsen som buschauffør. Det skal du, fordi det er et lovkrav, at man skal være 21 år for at få kørekort til bus.

Videreuddannelse

Læs mere om dine muligheder for videreuddannelse med et svendebrev i hånden HER.

Økonomi 

Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

Se "TUR" for den gældende overenskomst for elevlønninger.

Hvis du er fyldt 18 år og går på grundforløbet, kan du søge om SU, hvis du ikke har en uddannelsesaftale.

Har du spørgsmål om SU kan du kontakte

Næstved - Lotte Andersen 
25 23 57 51

Helle Lyngsmark - Køge
hlyn@eucsj.dk -  25 23 57 19


Under 25 år

Når du er fyldt 18 år er du berettiget at søge SU.

Over 25 år
Er du over 25 år kan der være andre økonomiske muligheder. Læs mere om det at være voksenlærling.

Rabat på transport (ungdomskort)

Du kan få rabat på den daglige transport til din skole med et ungdomskort. På www.ungdomskort.dk kan du se, om du kan få et ungdomskort, hvordan du får det og hvad du skal gøre i forskellige situationer.

Har du spørgsmål om ungdomskort kan du kontakte

Næstved - Anette Krogh Petersen 

Køge - Helle Lyngsmark
hlyn@eucsj.dk -  25 23 57 19

Kørekort

Den virksomhed du er ansat i er forpligtet til at betale omkostninger, se retningslinerne og vilkår her. 

Skolehjem

Når du bliver optaget på en erhvervsuddannelse på EUC Sjælland, har du mulighed for at bo på skolehjem i enten Næstved eller Haslev. 

 

Hvordan

Hvordan bliver du turistbuschauffør?

Du bliver turistbuschauffør ved at tage en erhvervsuddannelse. En erhvervsuddannelse er en vekseluddannelse. Du veksler mellem at være på din læreplads og skoleophold.

Du skal selv søge og finde din læreplads, i løbet af grundforløbet. Find inspiration og hjælp til lærepladssøgning her

Hjælp og vejledning

Udviklingscentret kan hjælpe dig med at afklare dine uddannelsesmuligheder og ønsker til oplæring. De kan også hjælpe dig med at skifte uddannelse og organisere hjælpemidler som it-rygsæk m.m. 
Derudover kan de hjælpe dig med mulighederne for at læse videre. Læs mere her.

Elevadministrationen kan også hjælpe dig.
Se her, hvilken studiesekretær du skal kontakte.

 

Tilmelding

Al tilmelding forgår gennem optagelse.dk

Hvordan du kommer i gang afhænger af din alder og baggrund, samt om du opfylder adgangskravene - se mere på 

Kom Godt I Gangknap

Når vi her på skolen har fået bekræftet dine oplysninger og karakterer, får du brev om optagelse.


Du har en læreplads

Hvis du har indgået en aftale med en mester om ansættelse under din uddannelse skal der underskives en uddannelsesaftale mellem dig, mester og EUC Sjælland. Derfor skal du eller din mester kontakte os.  

Når uddannelsesaftalen er på plads bliver du automatisk indkaldt til dit skoleforløb.

Du har ikke en læreplads

Hvis du ikke har en læreplads, men søger direkte ind på grundforløbets 2. del via optagelse.dk, vil du modtage en mail med indkaldelse til afklaringssamtale - uanset om du har allerede opfylder karakterkravet på 02 i dansk og matematik i grundskolens afgangsprøve.

Under dit grundforløb skal du søge efter en læreplads.

 

Adgangskrav

Grundforløbets 1. del

For at kunne blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du have bestået dansk og matematik fra grundskolen (9. eller 10. klassesniveau) med karakteren 02.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse skal du også være vurderet uddannelsesparat.
Opfylder du kravene, så kan du starte på grundforløbets 1. del.

Grundforløbets 1. del afsluttes med prøve, bestået - ikke bestået. Består du prøven kan du fortsætte på grundforløbets 2. del.

Grundforløbets 2. del

Er det mere end et år siden du forlod folkeskolen, men du er under 25 år, skal du stadig have bestået dansk og matematik med 02.
Har du ikke 02 i dansk og matematik, kan du tale med en vejleder om optagelsesprøve og - samtale. Find den rigtige vejleder.

Er du over 25 år skal du altid have en samtale med en vejleder for at blive kompetencevurderet. Find den rigtige vejleder.

Grundforløbets 2. del afsluttes med en prøve, som skal beståes for at kunne fortsætte på hovedforløbet.

Hovedforløbet

For at for starte på hovedforløbet, skal du have bestået prøven på grundforløbets 2. del, fylde 21 år inden første hovedforløb afsluttes, samt have bestået:

 • Naturfag, F-niveau
 • Informationsteknologi, F-niveau
 • Dansk, F-niveau

Derudover skal du have en uddannnelsesaftale med en mester.

Deltagerforudsætninger

På denne uddannelse er det vigtigt, at du:

 • Har lyst til at arbejde med transport
 • Er serviceminded og god til at tale med mange forskellige mennesker
 • Har lyst til at arbejde med teknik og maskiner
 • Overholder tidsplaner
 • Er indstillet på skiftende arbejdstider og weekendarbejde
 • Er god til at planlægge opgaver
 • Er indstillet på at bruge it-værktøjer
 

Opbygning

Sådan er hovedforløbet til turistbuschauffør

Uddannelsen er en såkaldt vekseluddannelse. Det vil sige at du veksler mellem at være hos mester og hos os på EUC Sjælland.

Hovedforløbsperioderne planlægges løbende og du vil som elev altid blive informeret om hvornår de ligger. Som mester kan du følge med på elevplan.dk

Undervisningsplan

Alle uddannelsesretninger har individuelle undervisningsplaner.
Læs den for 
Grundforløbets 2. del

Valgfri specialefag
Vogntog D/E, Kvalitetsstyring i virksomheden, Kundeservice

 

Motion i dagligdagen

Det er et krav for erhvervsuddannelser at der er gennemsnitligt mindst 45 minutters motion og bevægelse om dagen.
Motion og bevægelse kan være mange ting og f.eks. være en del af selve undervisningen i andre fag, det kan også være idrætsundervisning eller ture i motionscentret. 

 

Svendeprøven

Svendeprøven er en individuel prøve som består af en teoretisk prøve på 45 minutter og en praktisk prøve på 30 minutter.

Den teoretiske prøve foregår på pc og spørgsmålene breder sig over hele pensum i uddannelsen.

Til den praktiske prøve trækker du en opgave som du skal udføre. Det er en tur der skal planlægges og køres som max. må vare 30 minutter. Det kommer også spørgsmål under den praktiske prøve med reference til hele pensum samt din projektopgave.
Der er to censorer til den praktiske prøve, en vogmand og en chauffør, begge udpeget fra det Faglige fællesUdvalg.

Begge prøver skal beståes for at du kan få dit svendebrev.

 

Som elev

Uddannelsesplan 

Alle elever skal have udarbejdet en uddannelsesplan. Denne skal danne grundlag for planlægningen af din uddannelse.

Planen er digital og har adgang til dine uddannelsesoplysninger, det vil sige skolefærdigheder, uddannelsesforløb, skoleskema, fravær og aftaler indgået med kontaktlæreren. Din uddannelsesplan ligger i et system som hedder Studie+.

Din kontaktlærer vil introducere dig for Studie+.

I Studie+ kan du:

 • se skema, karakterer og fravær
 • ændre og opdatere din e-mailadresse
 • få overblik over hvor mange mål, du har opnået
 • få udleveret og aflevere opgaver på nogle af uddannelserne
 • evaluere undervisningsaktiviteten
 • dokumentere lærepladssøgning
 • orientere dig i erhvervsuddannelserne

Kontaktlærer
Når du starter på EUC Sjælland, får du en kontaktlærer, der er din kontaktperson hele uddannelsen igennem. 
Din kontaktlærers rolle er at skabe en god relation til dig, så du får mest muligt ud af dit uddannelsesforløb. Din kontaktlærer kompetencevurderer og uddannelsesafklarer dig.

Mødetider

Skoledagen ligger normalt mellem 8.00 – 15.00. Du skal være til rådighed for undervisningen inden for dette tidsrum. Og du har naturligvis mødepligt. Når du er i oplæring i din virksomhed, skal du følge virksomhedens mødetider.

Dagligdagen og opgaveaflevering
Du har mødepligt både på skolen og i virksomheden. Og det er et krav, at du afleverer dine opgaver til aftalt tid.

Almindelig orden og samvær
Du lærer bedst i et rart og trygt miljø, hvor du trives med dine kammerater. Vi har derfor nogle fælles regler om samvær og hensyntagen til de fysiske rammer, som vi alle skal færdes i til hverdag. Vi omgås hinanden med respekt, og du fremmer trivslen, hvis du er imødekommende og tolerant og tager hensyn til dine kammerater.

Du kan med fordel læse vores ordensregler HER.

Fravær 

Udebliver du, betragtes det som fravær. Fravær og tilstedeværelse registreres af din underviser i Studie+. 

Elevhåndbog

Elevhåndbogen er ment som en hjælp på vejen. Du vil kunne læse om de rammer, vi arbejder inden for, og som er nødvendige for at bevare et godt uddannelsesmiljø. Du vil også kunne finde de praktiske oplysninger, du har brug for, mens du går her på EUC Sjælland.

Find den nyeste elevhåndbog for grundforløb 1 og grundforløb 2 HER.

Egenbetaling

Som elev er der enkelte ting, du selv skal betale undervejs i din uddannelse.

Undervisningsmaterialer
Der er ikke udgifter til undervisningsmaterialer på uddannelsen.

Arbejdstøj/Personlige værnemidler
For at kunne følge undervisningen, skal du være iført egnet arbejdstøj og sikkerhedssko. Du får information om påklædning ved studiestart. Du har selv udgiften til arbejdstøj.

Værktøj
På skolen stiller vi de redskaber og værktøj til rådighed, som du har brug for.

Ekskursioner
På Hovedforløb 4, i faget International Transport, er du med til at planlægge og deltage i en fagrelevant tur til en virksomhed i udlandet. Denne ekskursion skal betales af dit praktiksted, vognmand, jf. retningslinjer bestemt af TUR.

Printkonto 
Alle elever på EUC Sjælland får tilbud om at oprette en printkonto. Alle elever på EUC Sjælland får tilbud om at oprette en printkonto.
Du opretter en printkonto på: webprint.eucsj.dk

 

Mød os

Mød os

Claus Hovgaard  Johnsen+45 22 57 23 23
Transport og logistik
 • Chauffør - Faglærer, GF2, Hovedforløb
Transport og logistik
 • Chauffør - Faglærer, GF2, Hovedforløb
Transport og logistik
 • Chauffør - Faglærer, GF2, Hovedforløb
Jytte Bettina Demant  Christensen+45 22 28 23 39
Transport og logistik
 • Chauffør - Faglærer, GF2, Hovedforløb
Transport og logistik
 • Chauffør - Faglærer, GF2, Hovedforløb
Kris  Søndergaard+45 25 23 58 82
Transport og logistik
 • Chauffør - Faglærer, GF2, Hovedforløb
Michael Kuno  Hansen+45 25 23 58 77
Transport og logistik
 • Chauffør - Faglærer, GF2, Hovedforløb
Søren  Kiersgaard+45 Kun mail
Transport og logistik
 • Chauffør - Faglærer, GF2, Hovedforløb