Struktør som EUX student

Du skal vælge at uddanne dig som EUX-struktør, hvis du gerne vil have et varieret udendørs arbejde. Arbejdet er fysisk krævende.

Som struktør kommer du blandt andet til at arbejde med at etablere betonbelægninger, veje og broer. Men også kloak og afvanding. En vigtig del af arbejdet er at vide, hvilke materialer der er de mest anvendelige, holdbare og sikre.

EUX-mekaniker-uddannelsen varer i alt fire år og en måned.

  • Skolegang: 88 uger
  • Praktik i virksomhed: 114 uger

 

EUX Murer Tømrer Struktør Grafik

 

Uddannelsen veksler mellem teori og praksis. Du starter i et grundforløb på
EUC Sjælland. På skolen tilegner du dig de grundlæggende færdigheder,
der bliver omsat til praksis. Både grund- og hovedforløbene afsluttes med en prøve.

Uddannelsen indeholder tre praktikperioder i den virksomhed, hvor du er i lære.

Studieordning og fag

Du kan downloade studieordningen her.

De gymnasiale fag på EUX er opdelt efter fag der er fælles for alle uddannelsesretninger og fag der afhænger af din specifikke uddannelsesretning. Endvidere tilbydes en række valgfag. 

Klik her for at se uddannelsens opbygning.

Som struktør skal du have følgende fag:

Grundforløbsfag:
Dansk C, Engelsk C, Samfundsfag C, Matematik C, Fysik C, Teknologi C

Hovedforløbsfag:
Dansk A, Engelsk B, Matematik B, Fysik B, Kemi C

Specifikke fag:
Byggeteknologi B

Valgfag:
Matematik A, Samfundsfag B og Kemi B

 

 

Videreuddannelse

EUX-uddannelsen som struktør, giver dig ligesom en gymnasial uddannelse adgang til en række videregående uddannelser som for eksempel:

Maskinmester
Produktionsteknolog
Energiteknolog
Driftsteknolog offshore
Eksport og teknologi

Hvis du har gennemført en EUX som påbygning i forbindelse med din erhvervsuddannelse, har du adgang til ingeniør- og arkitektuddannelserne. Eller til gymnasiale suppleringsfag rettet mod andre videregående uddannelser.

 

Tilmelding

Adgangskrav

For at kunne blive optaget på EUX-uddannelsen, skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse.

... men det er også vigtigt

  • at du har lyst til og er fast besluttet på at gennemføre forløbet.
  • at du har evner inden for det fagområde du vælger.
  • at du har gode kvalifikationer inden for engelsk, matematik og dansk. 

 

Tilmelding

Du skal tilmelde dig via optagelse.dk.
(EUX-ordningen er i en etableringsfase, så du skal gøre opmærksom på dit ønske om EUX i kommentarfeltet).

Hvis ikke du allerede har en uddannelsesaftale (læreplads) med en virksomhed, skal du søge efter en.

  • Du kan enten starte direkte på grundforløbet mens du søger efter en praktikplads i en virksomhed.
  • Eller du kan indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed og i samråd med din mester, aftale om du skal starte i virksomheden inden du starter på grundforløbet.