VVS - energispecialist som EUX student

Du skal vælge at uddanne dig som EUX-VVS og energispecialist, hvis du ser værdien i energibesparelse og optimalt indeklima.

Som energispecialist kommer du til at arbejde med forskelllige energiformer. Du vil have tjek på varmeanlæg og den miljøbelastning der måtte følge. En vigtig del af hverdagen går ud på, at planlægge og tegne dine opgaver. Og du vil være den rådgivende omkring kvalitet og pris.

EUX-VVS og energispecialist-uddannelsen varer i alt fire år og otte måneder.

  • Skolegang: 104 uger
  • Praktik i virksomhed: 136 uger

 

Euxvvs Grafik

 

Uddannelsen veksler mellem teori og praksis. Du starter i et grundforløb på
EUC Sjælland. På skolen tilegner du dig de grundlæggende færdigheder,
der bliver omsat til praksis. Både grund- og hovedforløbene afsluttes med en prøve.

Uddannelsen indeholder fire praktikperioder i den virksomhed, hvor du er i lære.

Studieordning og fag

Du kan downloade studieordningen her.

De gymnasiale fag på EUX er opdelt efter fag der er fælles for alle uddannelsesretninger og fag der afhænger af din specifikke uddannelsesretning. Endvidere tilbydes en række valgfag. 

Klik her for at se uddannelsens opbygning.

Som VVS-energispecialist skal du have følgende fag:

Grundforløbsfag:
Dansk C, Engelsk C, Samfundsfag C, Matematik C, Fysik C, Teknologi C

Hovedforløbsfag:
Dansk A, Engelsk B, Matematik B, Fysik B, Kemi C

Specifikke fag:
Teknikfag A, Informationsteknologi C

Valgfag:
Matematik A, Samfundsfag B og Kemi B

 

Videreuddannelse

EUX-uddannelsen indenfor VVS - energispecialist, giver dig ligesom en gymnasial uddannelse adgang til en række videregående uddannelser som for eksempel:

El-ingeniør for eksempel diplom- eller civilingeniør med de overordnede muligheder der findes inden for elområdet - Husk at vælge matematik på A-niveau.

Energiteknolog med mulighed for at styre energien / miljøet i den rigtige retning.

Automationsteknolog med mulighed for at være med til at optimere produktionen.

Elinstalatør med mulighed for at blive selvstændig med autorisation.

 

Tilmelding

Adgangskrav

For at kunne blive optaget på EUX-uddannelsen, skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse.

... men det er også vigtigt

  • at du har lyst til og er fast besluttet på at gennemføre forløbet.
  • at du har evner inden for det fagområde du vælger.
  • at du har gode kvalifikationer inden for engelsk, matematik og dansk. 

 

Tilmelding

Du skal tilmelde dig via optagelse.dk.
(EUX-ordningen er i en etableringsfase, så du skal gøre opmærksom på dit ønske om EUX i kommentarfeltet).

Hvis ikke du allerede har en uddannelsesaftale (læreplads) med en virksomhed, skal du søge efter en.

  • Du kan enten starte direkte på grundforløbet mens du søger efter en praktikplads i en virksomhed.
  • Eller du kan indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed og i samråd med din mester, aftale om du skal starte i virksomheden inden du starter på grundforløbet.