Fra brobygning til DM i basketball »

24.06.2015
 

”Jeg kan ikke forstå, at ”alle” skal i gymnasiet ... Der findes så meget interessant arbejde, der ikke går via netop den vej!” Det mener Bente Vistisen fra Holmegaardsskolen i Næstved. Hun underviser på skolen og har en helt klar holdning til, hvordan man opnår succes med sin læring.

Hun er en tydeligt viljestærk person, der ved, at man kommer længst her i verden med handling. I foråret havde hun sine 8. klasses elever i et brobygningsforløb på EUC Sjælland i Næstved. Eleverne skulle på en uge - i grupper a´4-5 elever, bygge deres egne legehuse. De mødte derfor ind i tømrerafdelingen og blev mødt af Jørgen Fisker-Andersen, der er tømrer og snedker-faglærer på EUC Sjælland.

... Og så handlede det ellers om at få så meget fra hånden som muligt. Og ifølge Jørgen, der helt tydeligt nød de unge elevers entusiasme, er der ingen bedre måde at møde et håndværk på. ”Der er så mange aspekter af et fag man kun kan forstå, hvis man får værktøjet i hænderne ... det har været hyggeligt og sjovt. Jeg tror de har fået en masse ud af det, selvom noget af det også var svært,” fortæller han.

Og Bente er enig. ”Den læring de får på EUC Sjælland, når de kommer på sådan et brobygningsforløb, er så meget anderledes end det de får på klassen” ... ”Der er så mange andre kompetencer der bliver tilgodeset, når man arbejder praktisk”.

Lokalet emmer da også af koncentration blandt de unge 8. klasses elever, der blandt træspåner og duften af friskt træ, går til den trods meget forskellige forudsætninger. ”Denne type udfordring, er sund læring for både fagligt svage og fagligt stærke elever fordi de, på hver deres måde, bliver mødt med krav, de ikke er vant til - de lærer, at der er andre ting der tæller.”

Men den gode historie skal ikke kun findes i den gentagne succes omkring brobygningen til erhvervsuddannelserne. For hele projektet omkring Holmegaardsskolen udmøntede sig i et danmarksmesterskab i basketball. Under besøget på EUC Sjælland kom Bentes elever til hende, med frustrationen over ikke at kunne deltage i DM i skolebasketball selvom de netop havde kvalificeret sig via kredsmesterskabet. Frustrationen gik ud på, at der manglede midler til selve turen og at de derfor ikke kunne komme afsted.

Det kom uddannelsesleder på EUC Sjælland Kenneth Smith for øre, og han forærede dem fem af de legehuse - de selv byggede - til materialeprisen, således de kunne sælges videre med fortjeneste og derved skaffe midler til turen. ”Det er jo ren win-win for alle ... eleverne oplever, at deres arbejde rent faktisk kan bruges i den virkelige verden og de kommer afsted til DM i skolebasket,” fortæller han ... ”man bærer de succesoplevelser man opnår med sig gennem hele livet”. Og med Bentes hjælp, blev legehusene solgt, og de unge kom hjem med en flot placering og en succesoplevelse rigere.

FAKTA

  • 1 legehus blev solgt til Børnehaven Busters verden i Næstved. 2 stk. til Friskolen i Vetterslev-Høm. Og de sidste 2 til private
  • DM i skolebasketball er arrangeret af Dansk Skoleidræt og blev afholdt i Forum Horsens.
  • Holmegaardsskolen placerede sig på en flot 8. plads - de kom i den dygtige pulje, hvor de andre hold havde landsholdsspillere.
  • Det vigtigste for eleverne der var afsted, var det gode kammeratskab på turen!