Sådan bliver du frisørelev

På frisøruddannelsen er der specielle optagelseskrav. Det betyder, at ud over de almindelige krav til en erhvervsuddannelse, skal du have en underskrevet uddannelsesaftale hos en frisør.

Denne virksomhed vælger, om eleven skal starte i mesterlære eller direkte på grundforløb 2.

Du kan også søge en kvoteplads, hvis du ikke har fået en underskrevet uddannelsesaftale. Dette giver adgang til grundforløb 2. Der er dog specielle adgangskrav til dette, som du kan læse om i de næste afsnit.

 

Der er frist for kvoteansøgninger to gange om året:

    • 1. maj
    • 1. november


Du søger via optagelse.dk

 

Hvad er en kvoteplads?

Hvert år får EUC Sjælland tildelt et antal kvotepladser til frisøruddannelsen. Sådan en plads kan du søge, hvis du ikke allerede har en uddannelsesaftale hos en frisørmester.

En kvoteplads er en optagelse på grundforløbets 2. del uden en uddannelsesaftale/læreplads.

Hvad betyder det?

Det er kun elever, der er helt afklarede med deres uddannelsesvalg, som kan komme i betragtning til en kvoteplads. Derfor er det meget vigtigt, at du har søgt lærepladser og har været aktiv i afklaringen af dit uddannelsesvalg og eventuelt har deltaget i introduktions- eller brobygningsforløb, hvis du kommer fra grundskolen.

En af grundene til, at vi vil være helt sikre på, at du vil uddannelsen som frisør er, at hvis du springer fra din kvoteplads, så kan vi ikke give den til en anden i stedet.

Hvis du bliver optaget på en kvoteplads, begynder du på grundforløbets 2. del, som har en varighed på 20 uger.
I de 20 uger skal du også være aktiv lærepladssøgende. Hvis du ikke har fået en læreplads ved afslutningen af grundforløbets 2. del, så har du yderligere en måned til at søge og finde en læreplads.

Denne måned kaldes karensperiode. I karensperioden vil du have mulighed for at modtage supplerende undervisning for at øge dine kompetencer. Her vil du fortsat være berettiget til SU ifølge gældende regler.
Du skal kunne dokumentere, at du har været aktiv lærepladssøgende i karensperioden, hvis du vil fortsætte din uddannelse i skoleoplæring.

Økonomi

Hvis du får en kvoteplads, får du SU under grundforløbets 2. del, hvis du fyldt 18 år.

Hvad betyder det at komme i mesterlære?

Ny mesterlære er den mest praksisrettede adgangsvej af de tre adgangsveje, der er til erhvervsuddannelserne. Her kan eleven gennemføre det første år af sin uddannelse via praktisk oplæring i virksomheden, eventuelt med supplerende skoleundervisning.

Formålet for alle elever – uanset valg af adgangsvej – er at kvalificere sig til et hovedforløb og få en uddannelse.

Eleverne opnår de samme slutmål for uddannelsen og har den samme erhvervskompetence. De lærer bare tingene på forskellige måder.

Uddannelseslængden er den samme og afviger kun med den individuelle fleksibilitet, der er indbygget i alle erhvervsuddannelserne.

 

Sådan søger du en kvoteplads

Når du vil søge en kvoteplads, skal du søge via optagelse.dk. Her skal du:

  • Vedhæfte en ansøgning og et cv med et vellignende foto.
  • Medsende kopi af dine eksamenspapirer fra grundskolen eller tilsvarende niveau - husk at du skal have bestået grundskoleeksamen i både dansk og matematik med minimum 02 - ellers skal du til en optagelsesprøve.
  • Dokumentation for at du har søgt lærepladser (fx firmastempel eller underskrift fra de saloner, du har søgt hos).
  • Evt. anbefalinger eller dokumentation fra job/fritidsjob - alle slags, ikke kun frisørrelateret.

Ud fra hvor mange der det pågældende år søger kvotepladser som frisør, udvælger underviserne nogle ansøgere, som kommer til samtale. Samtalerne finder sted umiddelbart efter fristen for kvoteansøgning.

Vær i øvrigt opmærksom på, at det er meget vigtigt, at du som frisør er imødekommende, udadvendt, venlig, moden, præsentabel og serviceminded.

Vi lægger også vægt på personlige kompetencer som selvstændighed, samarbejdsevner, kreativitet, personlig udstråling og ansvarlighed.

Det er også vigtigt, at du har et godt helbred, og især at du ikke har problemer med ryg, ben, skuldre eller eksem og allergi.

 

Kontakt

Har du spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte: 

  • Konsulent Lene Schmidt; tlf. 20 66 62 86 eller 
  • Uddannelsesleder Ditte-Lene Paustian; tlf. 25 23 58 33 eller dlpa@eucsj.dk

Vil du have en frisørelev?

Der er mangel på faglærte i frisørbranchen! Hjælp dit fag ved at tegne en uddannelsesaftale med en elev, så eleven kan starte på grundforløbets 2. del. Vi kan hjælpe dig med det administrative og med at finde elever du kan tage til samtale. Kontakt Lene Schmidt, hvis du er nysgerrig! 

 

Til siden om frisøruddannelsen