Håndværkere til fremtiden

 
 

Har du mistet din uddannelsesaftale grundet COVID-19?

Elever, der mister deres uddannelsesaftale pga. COVID19-krisen, optages som udgangspunkt i EUC Sjællands praktikcenter.
Læs her, hvordan du skal forholde dig.

 

Praktikcentret på EUC Sjælland er med til at sikre, at du, når du har bestået et grundforløb på en erhvervsuddannelse, kan gøre din uddannelse færdig. Man kan sige, at praktikcentret er sikkerhedsnettet under dig.

Et praktikcenter er for unge, der gerne vil tage en erhvervsuddannelse, men ikke har en læreplads i en virksomhed.

Praktikcentret hjælper dig med at få en læreplads i en virksomhed, i så lange forløb som muligt. Når du ikke er på din læreplads, er du i lære på praktikcentret.

Du kan betragte vores ydelser inden for tre kategorier.

Praktikcentret
- uddannelsesgaranti til unge uden læreplads.
EUC Sjællands praktikcenter befinder sig på Finlandsgade 18, 4690 Haslev.

Praktikcenteradministration
-
 orienterer om uddannelsesaftaler og hjælper med det administrative.

Partnerskabsaftaler
-
samarbejde og netværk til bygherrer og byggevirksomheder.

Hvis du vil høre nærmere om praktik på store byggerier, kan du kontakte

Konsulent: Raimo Carlsson
Mail: raca - Tlf. 25 23 57 79

 

Læs gerne vores brochure.

Hvem er vi

Praktikcentret på EUC Sjælland er bindeleddet mellem skole, praktikplads (læreplads) og virksomheden.

Praktikcentret samarbejder med og hjælper elever, virksomheder og andre parter. Vi kan rådgive dig om praktiske formaliteter der skal være på plads, når der skal indgås en uddannelsesaftale. Vi udfylder uddannelsesaftaler, orienterer om tilskudsmuligheder og hjælper med det administrative.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Åbningstider
Mandag-torsdag: Kl. 8.00-15.00
Fredag: Kl. 8.00-14.00

Du er også meget velkommen
til at læse vores brochure 

Lærling Brochure

 

Uddannelsesgaranti

Praktikcentret som springbræt

Et praktikcenter er rigtigt mange ting! Men du kan betragte dit ophold hos os, som dit springbræt til arbejdsmarkedet og til at få papir på din uddannelse, på lige fod med dine kammerater.

Som Praktikcenter har vi ansvar for, at sikre dig en samlet uddannelse, hvis det endnu ikke er lykkedes dig at få en hel læreplads i en virksomhed (uddannelsesaftale). Det gør vi ved at sammensætte et helt forløb hvor du både er i lære i virksomheder og i "lære" på praktikcentret.

Det er ikke meningen at du skal være i centret i lang tid - de fleste er faktisk kun forbi os i kortere perioder - og ellers ude i virksomheder. På enkelte uddannelsesretninger, kan det være særligt svært at finde en læreplads inden for. I de tilfælde, er du naturligvis i vores værksteder en stor del af tiden. For øjeblikket gælder det for personvognsmekaniker og frisør.

Instruktørerne i de 10 faggrupper vi tilbyder på EUC Sjælland, er håndværkere. Men de er samtidig også faglige og pædagogiske vejledere for praktikcenter-eleverne og hjælper dem i deres praktikpladssøgning indenfor de respektive fag.

Se mere til dig som praktikcenterelev her.

 

Få svendebrev som

I praktikcentret på EUC Sjælland er der uddannelsesgaranti på følgende fag.

Bygningsmaler
Elektriker
Frisør
Mekaniker - personvogn
Murer
Serviceassistent
Smed
Tømrer
VVS-energi

Dog skal du være opmærksom på, at der i 2014 er kvoter for fagene - elektriker - personvognsmekaniker - tømrer. Kvotefag betyder, at der kun er et vist antal pladser.

 

Hvordan bliver man optaget i praktikcentrets administration?

For at være berettiget en læreplads i praktikcentret skal du være registreret som praktikpladssøgende elev på www.praktikpladsen.dk fra den dag, du afslutter grundforløbet.

Dernæst skal du sørge for at kontakte praktikcenterkontoret, så de kan registrere dig og guide dig videre.

Du kan læse mere om optagelsesprocedurer i elevhåndbogen. Det er vigtigt at huske, at du mindst hver tredje måned skal opdatere dine informationer på www.praktikpladsen.dk.

 

Optagelseskrav

Fra afslutningen af grundforløbet og under hele praktikuddannelsen på praktikcentret (skolepraktikforløbet) skal du opfylde egnethedsbetingelserne, de såkaldte EMMA-kriterier. Du skal således være Egnet, Mobil geografisk, Mobil fagligt og Aktivt praktikpladssøgende, jf. hovedbekendtgørelsens §§ 108-112. Skolen skal både under og efter afslutningen af grundforløbet vejlede dig omkring dit uddannelsesvalg, din egnethed for den eller de ønskede uddannelser og om ordningen i øvrigt. Du kan læse om dem i vores elevhåndbog.

Praktikmål på uddannelserne

På EUC Sjælland arbejder vi ud fra de praktikmål som de enkelte fag opstiller for uddannelsen. Praktikmål er de faglige mål som er opstillet for uddannelsen i praktikvejledninger.

Vi møder hver elev der hvor eleven befinder sig fagligt. Når eleven indskrives i praktikcentret gennemgår vi sammen med eleven de konkrete praktikmål. Denne gennemgang forholder sig til niveauet i de enkelte praktikmål. Vi vurderer sammen med eleven hvor langt eleven er kommet og hvad de mangler at lærer. Ud fra denne gennemgang tilrettelægger vi læringsindholdet for elevens ophold i praktikcentret og for den kommende praktikperiode. 

Før hvert praktikophold, VFU, delaftale, kort aftale eller restaftale gennemgår vi samme med eleven praktikmålene en gang til, så elevens faglige niveau er tydeligt beskrevet for eleven. Denne gennemgang følger eleven med ud i praktikvirksomheden, hvor virksomheden og elev også skal følge op på praktikmålene. Praktikmålene udleveres til eleverne i praktikcentret og på hovedforløbene.

Praktikmål på uddannelserne: 

Murer
Anlægsstruktør
Tømrer
Maler
Smed
Frisør
Auto
Serviceassistent

El-faget
Spe. Bygningsautomatik
Spe. El-montør
Spe. Installationsteknik
Spe. Kommunikationsteknik
Spe. Styrings- og reguleringsteknik

VVS-faget
VVS- og energispecialist
Blikkenslager
VVS’er
Ventilationstekniker
Rustfast industrimontør

 

 

Projekter

Projekter

I prakticentret arbejder vi med tre projekter.

 

Partnerskaber

Handler om at sikre lærepladser på de større bygge- og anlægsprojekter - Se mere til dig som bygherre her.

ULE

Praktikcentret EUC Sjælland deltager i projektet: Uddannelse, ungdomsliv og – kultur i sjællandske udkantskommuner. ULE

Projektet er styret af Celf og RUC. Der deltager erhvervsskoler, jobcentre, UU-vejledere m.f.

Ved at deltage i projektet får vi styrket pædagogiske og kommunikative evner. Desuden får vi et større perspektiv på vores arbejde ved at deltage i foredrag og diskussioner med forsker og de andre aktører.

Vi er fem der har deltaget i projektet og i praktikcentret har vi konkret arbejdet med at udvikle os indenfor samtaleteknik. Vi har optaget vores samtaler med elever på bånd. Herved har vi fået mulighed for at reflekterer over vores teknik og perspektiv. Dette har gjort os bedre til samtaleteknik og har desuden åbnet et rum hvor vi sammen kan udvikle os indenfor kommunikation og pædagogik. 

 

Flere og nye praktikpladser
 

Kontakt


Hvis du har spørgsmål til projektet kan du kontakte 
Konsulent: Lene Schmidt
Mail lesc@eucsj.dk - Tlf. 20 66 62 86

 

Centre kort

Praktikcenter På Sjælland

 

 
  • "Hvis sociale klausuler skal føre til flere praktikpladser, kræver det en ny samarbejdsform"

    Læs mere
  • "Det gode ved at være i skolepraktik det er, at man kan få lov til at opleve mange ting. For eksempel har jeg været fem uger i udlandet."

  • "Hvis du vil have en chance hos os, skal du være mødestabil, møde til tiden og være klar, når du kommer."

    Malerfirmaet Buhr A/S
    Læs mere
Se alle voxpops

Seneste

Her mangler der ikke praktikpladser

Vil du have en god fremtid som struktør eller murer?
Virksomhederne står i kø for at få lærlinge ...

Læs mere her
Praktikcentrets chef udtaler

Hvorfor har vi overhovedet fået praktikcentre i Danmark?

Jamen det er bredt politisk besluttet, at man gerne vil sikre, at unge, som starter på en erhvervsuddannelse, også kan gøre den færdig.

Læs mere her
Hvad er et praktikcenter?

50 praktikcentre i hele landet skal forbedre skolepraktikken og bane vejen for praktik hos en arbejdsgiver

Læs mere her