Bygningsmaler

 

Maler675x175

Som bygningsmaler behandler du murværk, beton, træværk og metalflader både inden- og udendørs på alt fra gamle bygninger og nybyggede villaer til store byggerier.

En vigtig del af jobbet er at rådgive kunder om materialevalg, farver og farvesammensætninger og derfor kræver det, at du følger med i tidens trends og nyeste teknikker.

Som bygningsmaler arbejder du ofte for mindre malerfirmaer eller for større maler- eller entreprenørvirksomheder.

Nogle vælger at starte eget firma, mens andre igen er sælgere eller konsulenter i fx farve- eller limbranchen.

Bygningsmalere kan specialisere sig indenfor forskellige områder, fx restaurering af ældre bygninger eller særlige maleteknikker.

Arbejdet som bygningsmaler kræver viden om byggematerialer og beskyttelse af bygningsoverflader, ligesom det kræver præcision og omhyggelighed i alt fra klargøring, tapetsering, og opmåling til selve malerarbejdet udføres.

På skolen bliver du undervist i fag som tegning, farvelære, maleteknik materialelære, matematik, arbejdsmiljø og opmåling.

Fakta

 Bygningsmaler

- Maler  (3 år og 6 mdr.)

Grundforløb 1 (GF1):

(for dig der kommer fra 9. - 10. klasse)

Se dato for næste opstart her

Fagretninger du kan vælge:

Konstruktion og håndværk under hovedområdet Teknologi, byggeri og transport 
- i Næstved, Greve og Køge

 

Grundforløb 2 (GF2):

(for dig der ikke kommer direkte fra folkeskolen)

Se dato for næste opstart her

Bygningsmaler - i Næstved og Greve

 

Adgangskrav

Hvordan du kommer i gang afhænger af din alder og baggrund, samt om du opfylder adgangskravene - se mere på 

Kom Godt I Gangknap

 

Videreuddannelse

Læs mere om dine muligheder for videreuddannelse med et svendebrev i hånden HER.

Økonomi

Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

Se "Malerforbundets" gældende overenskomst for elevlønninger i malerfagetfaget her.

Hvis du er fyldt 18 år og går på grundforløbet, kan du søge om SU, hvis du ikke har en uddannelsesaftale.

Har du spørgsmål om SU kan du kontakte

Næstved - Lotte Andersen 
25 23 57 51

Køge - Helle Lyngsmark
hlyn@eucsj.dk -  25 23 57 19


Under 25 år

Når du er fyldt 18 år er du berettiget at søge SU.

Over 25 år
Er du over 25 år kan der være andre økonomiske muligheder. Læs mere om det at være voksenlærling.

Rabat på transport (ungdomskort)

Du kan få rabat på den daglige transport til din skole med et ungdomskort. På www.ungdomskort.dk kan du se, om du kan få et ungdomskort, hvordan du får det og hvad du skal gøre i forskellige situationer.

Har du spørgsmål om ungdomskort kan du kontakte
Jonna Halling Andersen
jhan@eucsj.dk - 25 23 57 33

Skolehjem

Når du bliver optaget på en erhvervsuddannelse på EUC Sjælland, har du mulighed for at bo på skolehjem i enten Næstved eller Haslev. 

 

Hvordan

Hvordan bliver du bygningsmaler?

Du bliver bygningsmaler ved at tage en erhversuddannelse. En ervhervsuddannelse er en vekseluddannelse. Du veksler mellem praktikplads (læreplads) og skoleophold.

Du skal selv søge og finde din praktikplads, i løbet af grundforløbet. Find inspiration og hjælp til praktikpladssøgning her

Hjælp og vejledning

Udviklingscentret kan hjælpe dig med at afklare dine uddannelsesmuligheder og praktikønsker. De kan også hjælpe dig med at skifte uddannelse og organisere hjælpemidler som it-rygsæk m.m. 
Derudover kan de hjælpe dig med mulighederne for at læse videre. Læs mere her.

Elevadministrationen kan også hjælpe dig.
Se her, hvilken studiesekretær du skal kontakte.

 

Tilmelding

Al tilmelding forgår gennem optagelse.dk

Hvordan du kommer i gang afhænger af din alder og baggrund, samt om du opfylder adgangskravene - se mere på 

Kom Godt I Gangknap

Når vi her på skolen har fået bekræftet dine oplysninger og karakterer, får du brev om optagelse.


Du har en praktikplads

Hvis du har indgået en aftale med en mester om ansættelse under din uddannelse skal der underskives en uddannelsesaftale mellem dig, mester og EUC Sjælland. Derfor skal du eller din mester kontakte os.  

Når uddannelsesaftalen er på plads bliver du automatisk indkaldt til dit skoleforløb.

Du har ikke en praktikplads

Hvis du ikke har en praktikplads, men søger direkte ind på grundforløbets 2. del via optagelse.dk, vil du modtage en mail med indkaldelse til afklaringssamtale - uanset om du har allerede opfylder karakterkravet på 02 i dansk og matematik i grundskolens (folkeskolens) afgangsprøve.

Under dit grundforløb skal du søge efter en praktikplads. Hvis du ikke har fundet en praktikplads efter bestået grundforløb og der er uddannelsesgaranti på din uddannelse, så kan du søge om optagelse til skolepraktik i praktikcentret

Uddannelsesgaranti

Der er uddannelsesgaranti på alle uddannelser, når du har bestået grundforløbets 2. del, selvom du ikke har en praktikplads i en virksomhed.

Uddannelsesgarantien kommer til udtryk på to måder:

 1. Gennemfører du grundforløbet på en uddannelse, der udbydes med skolepraktik, har du garanti for, at du kan gennemføre hele uddannelsen. Det kræver, at du opfylder kravene om egnethed, geografisk mobilitet og aktiv praktikpladssøgning (EMMA-kriterierne). Gør du det, så får du tilbudt en plads i skolepraktik.

 2. Gennemfører grundforløbet i en uddannelse, der ikke udbydes med skolepraktik, er du alligevel sikret muligheden for at gennemføre en uddannelse. Du tilbydes så optagelse til 2. del af grundforløbet på en uddannelse, der udbydes med skolepraktik. Det kan også være et tilbud til en uddannelse, der udbydes uden praktik (skolebaseret), hvor du har mest mulig merit for allerede gennemført og bestået uddannelse. Dette tilbud gives højst to gange.

Se en samlet oversigt over uddannelser der udbydes med skolepraktik.

 

Adgangskrav

Grundforløbets 1. del

For at kunne blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du have bestået dansk og matematik fra grundskolen (9. eller 10. klassesniveau) med karakteren 02.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse skal du også være vurderet uddannelsesparat.
Opfylder du kravene, så kan du starte på grundforløbets 1. del.

Grundforløbets 1. del afsluttes med prøve, bestået - ikke bestået. Består du prøven kan du fortsætte på grundforløbets 2. del.

Grundforløbets 2. del

Er det mere end et år siden du forlod folkeskolen, men du er under 25 år, skal du stadig have bestået dansk og matematik med 02. 
Har du ikke 02 i dansk og matematik, kan du tale med en vejleder om optagelsesprøve og - samtale. Find den rigtige vejleder.

Er du over 25 år skal du altid have en samtale med en vejleder for at blive kompetencevurderet. Find den rigtige vejleder.

Grundforløbets 2. del afsluttes med en prøve, som skal beståes for at kunne fortsætte på hovedforløbet.

Hovedforløbet

For at for starte på hovedforløbet, skal du have bestået prøven på grundforløbets 2. del, samt:

 • Naturfag, E-niveau
 • Dansk, E-niveau
 • Uddannelsesspecifikke fag

Derudover skal du have en uddannnelsesaftale med en mester.
Har du ikke en uddannelsesaftale, så kan du læse om Praktikcentret og Uddannelsesgaranti på fanebladet Hvordan.

Deltagerforudsætninger

På denne uddannelse er det vigtigt, at du:

 • er indstilliget på at have skiftende arbejdspladser
 • kan arbejde i højder
 • er indstillet på at arbejde både indendørs og udendørs
 • har normalt farvesyn og sans for farver, formgivning o gdesign
 • har fokus på kvalitet og detaljer
 • har god fysik
 • kan samarbejde med andre
 • er serviceminded og god til at tale med kunder
 

Opbygning

Sådan er hovedforløbet til  bygningsmaler...

Uddannelsen er en såkaldt vekseluddannelse. Det vil sige at du veksler mellem at være hos mester og hos os på EUC Sjælland.

Som hovedforløbselev har du tre skoleperioder. De første tager 10 uger hver, mens sidste skoleperiode varer fem uger + svendeprøven.

Du vil altid på forhånd være informeret om tidspunkter. Som mester kan du følge med på elevplan.dk.

Hovedforløbets undervisningssted er Næstved, Jagtvej 2.

 

Undervisningsplan

Alle uddannelsesretninger har individuelle undervisningsplaner.
Læs den for 
Grundforløbets 2. del

Valgfri specialefag
De valgfri specialefag der tilbydes er tapetopsætning, lakering af træværk, facadebehandlinger og tyndpudsede overflader samt spartling af gips og vanskelige overflader med forskellige teknikker.

 

Talentudvikling

Vi gør meget for de elever som kan og vil - derfor arbejder vi også med talentudvikling. Uddannelserne tilbyder forskellige muligheder som f.eks. uddannelsesspecifikke fag med et højere præstationsniveau end de obligatoriske for uddannelsen.
Det kan også være talentspor, hvor mindst 25% af hovedforløbet foregår på et højere niveau end det obligatoriske.

 

Motion i dagligdagen

Det er et krav for erhvervsuddannelser at der er gennemsnitligt mindst 45 minutters motion og bevægelse om dagen.
Motion og bevægelse kan være mange ting og f.eks. være en del af selve undervisningen i andre fag, det kan også være idrætsundervisning eller ture i motionscentret. 

 

Svendeprøven

Svendeprøven er en individuel, praktisk prøve som varer otte arbejdsdage (fra 8-16).
Til prøven skal du istandsætte et værelse i en stilperiode, som du får udleveret. Det kan være alt fra pop art til rokoko, og du skal vise de malerfaglige kompetencer du har tillagt dig under uddannelsen.
På prøvens sidste dag bliver dit arbejde vurderet af fire personer fra Svendeprøvekommisionen.
Når du har afsluttet din praktikperiode hos din mester kan du kalde dig for malersvend.

 

Som elev

Elevplan og uddannelsesplan 

Alle elever skal have udarbejdet en elev- og uddannelsesplan. Disse skal danne grundlag for planlægningen af din uddannelse.

Planen er elektronisk og samler alle dine oplysninger, som skolefærdigheder, uddannelsesforløb, skoleskema, fravær og aftaler indgået med din kontaktlærer. 
Din kontaktlærer vil introducere dig for elevplan.

I elevplan kan du:

 • se skema, karakterer og fravær
 • orientere dig i erhvervsuddannelserne
 • få overblik over hvor mange mål, du har opnået via et scorekort
 • på nogle uddannelser får du udleveret og aflærer opgaver
 • evaluere undervisningsaktiviteten
 • dokumentere praktikpladssøgning

I elevplan kan virksomheden (praktikstedets) uddannelsesansvarlige:

 • få overblik over praktikuddannelsens forløb
 • se, og evaluere de mål, der skal opnås i praktikuddannelsen
 • se uddannelsesplan for egne elever
 • se karakterer og fravær for egne elever

Kontaktlærer
Når du starter på EUC Sjælland, får du en kontaktlærer, der er din kontaktperson hele uddannelsen igennem. 
Din kontaktlærers rolle er at skabe en god relation til dig, så du får mest muligt ud af dit uddannelsesforløb. Din kontaktlærer kompetencevurderer og uddannelsesafklarer dig. Det er også din kontaktlærer, der introducerer dig for Elevplan.

Mødetider

Skoledagen ligger normalt mellem 8.00 – 15.00. Du skal være til rådighed for undervisningen inden for dette tidsrum. Og du har naturligvis mødepligt. Når du er i praktik i din virksomhed, skal du følge virksomhedens mødetider.

Dagligdagen og opgaveaflevering
Du har mødepligt både på skolen og i virksomheden. Og det er et krav at du afleverer dine opgaver til aftalt tid.

Almindelig orden og samvær 
Du lærer bedst i et rart og trygt miljø, hvor du trives med dine kammerater. Vi har derfor nogle fælles regler om samvær og hensyntagen til de fysiske rammer, som vi alle skal færdes i til hverdag. Vi omgås hinanden med respekt, og du fremmer trivslen, hvis du er imødekommende og tolerant og tager hensyn til dine kammerater.

Fravær 
Udebliver du, betragtes det som fravær. Fravær og tilstedeværelse registreres af din underviser i Elevplan.

Du har ikke ret til at være fraværende et bestemt antal dage. Fravær vurderes individuelt. For nogen er 10 % fravær kritisk, mens for andre er det kritisk at have været fraværende 7 %. 
Har du for meget fravær eller ikke deltager i timerne får du en advarsel.

Du kan med fordel læse vores ordensregler HER.

Elevhåndbog

Elevhåndbogen er ment som en hjælp på vejen. Du vil kunne læse om de rammer, vi arbejder inden for, og som er nødvendige for at bevare et godt uddannelsesmiljø.

Du vil også kunne finde de praktiske oplysninger, du har brug for, mens du går her på EUC Sjælland. 

Find den nyeste elevhåndbog for grundforløb 1 og grundforløb 2 HER.

Egenbetaling

Som elev er der enkelte ting, du selv skal betale undervejs i din uddannelse.

Undervisningsmaterialer
Du skal regne med en udgift til rekvisitter, bøger og lignende. På grundforløbet ca. 500,- og på hovedforløbet ca. 500,-

Arbejdstøj/Personlige værnemidler
En stor del af undervisningen foregår i værkstedet. Du skal derfor regne med at skulle købe mindst et sæt arbejdstøj.
Derudover skal du også have et sæt sikkerhedssko. De koster ca. 600,-

Værktøj
På skolen stiller vi de fleste redskaber og værktøjer til rådighed, men du skal regne med at udgifter til diverse småting, som fx. tommestok og blyant ca. 200,-

Ekskursioner
Der kan ind i mellem være studieture og ekskursioner i forbindelse med dine skoleophold. På nogle af dem skal du selv betale for forplejning og transport. Spørg altid din lærer, hvis du er i tvivl.

Printkonto 
Alle elever på EUC Sjælland får tilbud om at oprette en printkonto. Via et personligt login får du her mulighed for at "tanke op" på din printkonto, således du kan tilgå husets printer. Du skal selv betale og prisen er 30 øre for sort og 60 øre for farve. For A3 og duplex er det dobbelt op. http://www.print.eucsj.dk

 

Mød os

Mød os

Annemette  Jørgensen+4525235854
Bygge og anlæg
 • Bygningsmaler - faglærer, GF2
Birit  Berensen+4525235772
Bygge og anlæg
 • Bygningsmaler - faglærer, GF2, hovedforløb
Heidi Maack  Andersen+4525235879
Bygge og anlæg
 • Bygningsmaler - faglærer, GF2, hovedforløb
Helle  Schwartz+4525235885
Bygge og anlæg
 • Bygningsmaler - faglærer, GF2, hovedforløb
Bygge og anlæg
 • Tømrer - Uddannelsesleder
Bygge og anlæg
 • VVS-energi - Uddannelsesleder
Bygge og anlæg
 • Bygningsmaler - Uddannelsesleder
 

Seneste

Malerelev fra EUC Sjælland er regionens dygtigste

Torsdag eftermiddag stod det klart at Isabella Parry fra Næstved vandt regionsmesterskabet for malerelever - ”Det var virkelig sjovt at blive udfordret og presse sig selv.”

Læs mere her