Vejledning Grafik

Vejledere

Vi synes det er vigtigt, at du guides til rette vejleder. 

Derfor skal du kontakte en af nedenstående vejledere, der repræsenterer den uddannelsesretning du forestiller dig at gå på - eller allerede går på.

 

EUX - ERHVERVSFAGLIG STUDENTEREKSAMEN

En EUX erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv OG har studiekompetancegivende fag. Du bliver både student og håndværker på samme tid!

Næstved
Morten Burkø
Mail mobu@eucsj.dk - tlf.: 25 23 58 35

Køge
Eloise Marie Hedegaard
Mail elhe@eucsj.dk - tlf.: 25 23 58 41

 

EUD - ERHVERVSUDDANNELSE

En erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv.

Automatik og proces

Eloise Marie Hedegaard
Mail elhe@eucsj.dk - tlf.: 25 23 58 41

Frisør, Tandklinikassistent

Irene Hjort
Mail irhj@eucsj.dk - tlf.: 25 23 58 30

 

Smed, Personvognsmekaniker

Næstved
Irene Hjort
Mail irhj@eucsj.dk - tlf.: 25 23 58 30

Køge
Eloise Marie Hedegaard
Mail elhe@eucsj.dk - tlf.: 25 23 58 41

Industritekniker

Irene Hjort
Mail irhj@eucsj.dk - tlf.: 25 23 58 30

Bygningsmaler

Næstved
Morten Burkø
Mail mobu@eucsj.dk - tlf.: 25 23 58 35

Greve
Eloise Marie Hedegaard
Mail elhe@eucsj.dk - tlf.: 25 23 58 41

 

Tømrer

Næstved
Morten Burkø
Mail mobu@eucsj.dk - tlf.: 25 23 58 35

Køge og Greve
Eloise Marie Hedegaard
Mail elhe@eucsj.dk - tlf.: 25 23 58 41

 

 

Elektriker, Data

Næstved
Morten Burkø
Mail mobu@eucsj.dk - tlf.: 25 23 58 35

Køge
Birgitte Rasmussen
Mail bira@eucsj.dk - tlf.: 22 45 54 73 

 

VVS-energi

Næstved
Morten Burkø
Mail mobu@eucsj.dk - tlf.: 25 23 58 35

Køge
Eloise Marie Hedegaard
Mail elhe@eucsj.dk - tlf.: 25 23 58 41

 

Murer, Anlægs- og bygningsstruktør

Næstved
Morten Burkø
Mail mobu@eucsj.dk - tlf.: 25 23 58 35

Køge
Eloise Marie Hedegaard
Mail elhe@eucsj.dk - tlf.: 25 23 58 41

 

Lager og terminal, Vejgodstransport, Buschauffør

Birgitte Rasmussen
Mail bira@eucsj.dk - tlf.: 22 45 54 73 

 

Stukkatør, Praktikcenter

Morten Burkø
Mail mobu@eucsj.dk - tlf.: 25 23 58 35

 

HTX - TEKNISK GYMNASIUM

Har du brug for vejledning i forbindelse med HTX-uddannelsen, skal du kontakte:

Næstved
Lea Bülow-Jensen
Mail lebu@eucsj.dk - tlf.: 25 23 58 18

Køge
Jesper Skovlund 
Mail jesk@eucsj.dk - tlf.: 25 23 57 29

 

EUV - Erhvervsuddannelse for voksne

Er du over 25 år kan du kontakte voksenvejledningen.

Ring eller mail til: 

Voksenvejleder  Helle Danielsen
Mail heda@eucsj.dk - tlf.: 25 23 58 26

Arbejdsmarkedsuddannelser - AMU

Har du brug for vejledning i forbindelse med AMU-kurser, kan du også kontakte voksenvejledningen.

Ring eller mail til:

Voksenvejleder  Helle Danielsen
Mail heda@eucsj.dk - tlf.: 25 23 58 26

 

 

Læsevejleder

Specialpædagogisk støtte - sps

Denne støttemulighed er for dig som er ordblind, har læse- skriveproblemer eller andre forhold f.eks. fysisk handicap, som gør at du ikke vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse uden særlig støtte.

For at kunne opnå SPS skal du kunne dokumentere at du har behov, det kan være ved udtalelser fra PPR, skoler, læge eller andre. Dokumentationen skal være så ny som mulig og max. 2 år gammel.

Hvis det er i forhold til læse- skrivevanskeligheder, kan vi udføre en screening der fortæller om du har behov for støtte.

Hvis du mener du har behov for denne støtte, skal du henvende dig til en af nedenstående kontaktpersoner, og helst i god tid inden uddannelsesstart, da der kan være lang sagsbehandlingstid ved SPS-enheden i SU-styrelsen, som er dem der behandler ansøgningen.

SPS bevilliges altid individuelt i forhold til den enkelte elevs behov og handicap ud fra konkret ansøgning. Følgende er eksempler på, hvad der kan bevilliges i støtte:

IT-startpakke: Bærbar PC og scanner samt instruktion i brug af materialet · Læsepen · Studiestøttematerialer, ex. bøger indlæst på cd-rom · Ergonomisk tilbehør ex. mus og tastatur · Ergonomiske møbler · Tolkebistand, tegnsprog · Timer til faglig støtteperson, studiestøtte · Timer til personlig praktisk hjælper · Eksamen på særlige vilkår De forskellige støttetyper kan kombineres.

Kontakt 

Gitte Cederstrøm - SPS konsulent
Mail gice@eucsj.dk, tlf. 22 60 91 19

 

Læse / matematik vejledning

Hvad er en læsevejleder?

Læsevejlederne på EUD og HTX er ressourcepersoner i forhold til sprog – og læseudvikling og de kan støtte og hjælpe eleverne i studieteknik og i brugen af it, læse – og skrivestøtte, samt koordinere vejledningen til elever med IT-rygsæk, SPS indsatser og andre hjælpemidler.

De kan vejlede faglærere i at integrere faglig læse – og skriveundervisning i undervisningen, samt vejlede ved udarbejdelse – og indkøb af undervisningsmaterialer.

Læsevejlederne kan:

 • Vi kan støtte og hjælpe dig med din læsning, stavning og skrivning, så du får mere ud af din uddannelse.
 • Vi kan give dig gode råd til, hvordan du læser faglige tekster.
 • Hvis du er ordblind, kan vi teste dig og søge it-hjælpemidler og studiestøttetimer til dig.
 • Vi kan give dig gode råd til, hvordan du strukturerer opgaver og notater, så du husker bedre.
 • Vi kan hjælpe dig med oplæsning til eksamen.

Gitte Cederstrøm - Læsevejleder EUD/EUX
Mail gice@eucsj.dk, tlf. 22 60 91 19

Catarina Friehling - Læsevejleder HTX
Mail cafr@eucsj.dk

Hanne Nielsen - Matematikvejleder HTX
Mail hani@eucsj.dk - Tlf. 23 37 41 42

 

Skolehjem

Skolehjem

Når du bliver optaget på en erhvervsuddannelse på EUC Sjælland, har du mulighed for at bo på skolehjem i enten Næstved eller Haslev. 

Hvad er adgangskriterierne?

 • Har 5 kvarter (eller mere) fra dit hjem til skolen med offentlige transportmidler
 • Af forskellige årsager har brug for at komme hjemmefra, for at give dig hjælp til at gennemføre din uddannelse. (Er dette tilfældet, betyder afstanden mellem dit hjem og skolen ingenting).

Se meget mere på www.eucsj.dk/bo-paa-skolehjem

 HTX 261

 

Voksenvejledning

Voksenvejledning

Er du over 25 år kan du kontakte voksenvejlederen. Du kan få hjælp til spørgsmål om kurser og uddannelser. 

Ring eller mail til:

Voksenvejleder Helle Danielsen
Mail heda@eucsj.dk - tlf.: 25 23 58 26

Mere om efter- og videreuddannelse

Har du brug for bredere vejledning om uddannelse, efteruddannelse eller jobmuligheder? Så besøg voksenuddannelse.dk 

eVejledning er et landsdækkende vejledningstilbud for unge, voksne og virksomheder, og er forankret i Styrelsen for It og Læring i Undervisningsministeriet.

Her sidder 30 professionelle vejledere klar til at guide dig videre på din uddannelsesvej.

Voksenuddannelsesvejledning Knap 350X350

 

Kontaktlærer


Kontaktlæreren

Når du starter på EUC Sjælland, får du en kontaktlærer, der er din kontaktperson.Din kontaktlærers rolle er at skabe en god relation til dig, så du får mest muligt ud af dit uddannelsesforløb.


Du kan tale med din kontaktlærer om det meste, der rører sig i dit liv og som har betydning for,
hvordan du kan gennemføre din uddannelse og dit fremtidige arbejdsliv. Det er din kontaktlærer,
der kompetencevurderer og uddannelsesafklarer dig, men du kan også have individuelle samtaler
med ham eller hende, hvor I kan tale om klassen og hvordan du trives.

Kontaktlærer 

Som du kan se af ovenstående, har du en ganske stor rolle at spille i forbindelse med planlægningen
af din uddannelse, gennemførelsen og evaluering. Vi forventer, at du selv kan medvirke i
formuleringen af dine mål med uddannelsen og efterhånden også udvikle færdigheder i at kunne
analysere, revidere eller evt. ændre kurs undervejs i uddannelsen, så det bliver en succes.

Beskrivelse af den overordnet ramme for kontaktlærerarbejdet på EUC Sjælland

 

 
 • "Jeg gik og vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle - så fik jeg snakket med vejlederen."

  Aref, elev EUC Sjælland
 • "Hos os kan du få en snak om personlige eller faglige udfordringer"

  Vejleder EUC Sjælland
  Læs mere
 • "Vi kan hjælpe dig med uddannelsesskift, søge SU eller vejlede til en videregående uddannelse"

  Vejleder EUC Sjælland
  Læs mere
Se alle voxpops