Vejledning Grafik

Vejledere

Det er vigtigt, at du guides til den rette vejleder. 

Derfor skal du kontakte en af nedenstående vejledere, der repræsenterer den uddannelsesretning du forestiller dig at gå på - eller allerede går på.

 

EUD - ERHVERVSUDDANNELSE

En erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv.

Frisør, Tandklinikassistent

Irene Hjort
Mail irhj@eucsj.dk - tlf.: 25 23 58 30

 

Smed, Personvognsmekaniker

Næstved
Irene Hjort
Mail irhj@eucsj.dk - tlf.: 25 23 58 30

Køge
Anna Birgitte Pedersen
Mail aped@eucsj.dk - tlf.: 25 23 57 31

Industritekniker

Irene Hjort
Mail irhj@eucsj.dk - tlf.: 25 23 58 30

Bygningsmaler

Næstved
Morten Burkø
Mail mobu@eucsj.dk - tlf.: 25 23 58 35

Greve
Anna Birgitte Pedersen
Mail aped@eucsj.dk - tlf.: 25 23 57 31

 

Tømrer

Næstved
Morten Burkø
Mail mobu@eucsj.dk - tlf.: 25 23 58 35

Køge
Eloise Marie Hedegaard
Mail elhe@eucsj.dk - tlf.: 25 23 58 41

Greve
Vi udbyder tømreruddannelsen i samarbejde med Roskilde Tekniske Skole, som varertager vejledningen. Klik her for at kontakte Roskilde Tekniske Skoles vejledning

 

Elektriker, Data og kommunikation

Næstved
Morten Burkø
Mail mobu@eucsj.dk - tlf.: 25 23 58 35

Køge
Anna Birgitte Pedersen
Mail aped@eucsj.dk - tlf.: 25 23 57 31

 

VVS-energi

Næstved
Morten Burkø
Mail mobu@eucsj.dk - tlf.: 25 23 58 35

Køge
Eloise Marie Hedegaard
Mail elhe@eucsj.dk - tlf.: 25 23 58 41

 

 

Murer, Anlægs- og bygningsstruktør

Næstved
Morten Burkø
Mail mobu@eucsj.dk - tlf.: 25 23 58 35

Køge
Eloise Marie Hedegaard
Mail elhe@eucsj.dk - tlf.: 25 23 58 41

 

Lager og terminal, Vejgodstransport

Næstved
Irene Hjort
Mail irhj@eucsj.dk - tlf.: 25 23 58 30

 

Stukkatør

Morten Burkø
Mail mobu@eucsj.dk - tlf.: 25 23 58 35

 

EUX - ERHVERVSFAGLIG STUDENTEREKSAMEN

En EUX erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv og har studiekompetencegivende fag. Du bliver både student og håndværker på samme tid!

Næstved
Morten Burkø
Mail mobu@eucsj.dk - tlf.: 25 23 58 35

Køge
Eloise Marie Hedegaard
Mail elhe@eucsj.dk - tlf.: 25 23 58 41

OBS! Drejer din henvendelse sig om hovedforløb på EUX, skal du tage fat i kontaktpersonen for vores Køge-afdeling.

 

HTX - TEKNISK GYMNASIUM

Har du brug for vejledning i forbindelse med HTX-uddannelsen, skal du kontakte:

Næstved 
Lea Bülow-Jensen
Mail lebu@eucsj.dk - tlf. 25 23 58 18 

Køge
Jesper Skovlund
Mail jesk@eucsj.dk - tlf.: 25 23 57 29

 

Efter- og videreuddannelse

Har du brug for bredere vejledning om uddannelse, efteruddannelse eller jobmuligheder? Så besøg voksenuddannelse.dk 

eVejledning er et landsdækkende vejledningstilbud for unge, voksne og virksomheder, og er forankret i Styrelsen for It og Læring i Undervisningsministeriet.

Her sidder professionelle vejledere klar til at guide dig videre på din uddannelsesvej.

Voksenuddannelsesvejledning Knap 350X350

 

Studiestøtte og læsevejledning

Specialpædagogisk støtte - SPS

Denne støttemulighed er for dig som har læse- og/eller skriveproblemer, et fysisk handicap, er ordblind eller har andre udfordringer, som kræver støtte for at gennemføre en erhvervsuddannelse.

Vi kan hjælpe dig med faglig studiestøtte og studieteknik i brugen af IT, samt læse- og skrivestøtte.

 

Kontakt:

Sagsbehandler
Stine Lidsmoes
stda@eucsj.dk, tlf. 25 23 57 18

eller

Afdelingsleder
Janni Baggersgaard

jaba@eucsj.dk, tlf. 25 23 57 61

 

Læs meget mere om
specialpædagogisk støtte her.

 

Læsevejledning

Er du ordblind eller har brug for læsestøtte, så vil du blive testet af læsevejleder

Hvis du ikke er testet ordblind, kan du kontakte os, hvis du selv har ønsket om at blive testet

 

Kontakt:

René Vilsted
revi@eucsj.dk, tlf. 25 23 57 68

 

Kontaktlærer


Kontaktlæreren

Når du starter på EUC Sjælland, får du en kontaktlærer, der er din kontaktperson. Din kontaktlærers rolle er at skabe en god relation til dig, så du får mest muligt ud af dit uddannelsesforløb.


Du kan tale med din kontaktlærer om det meste, der rører sig i dit liv og som har betydning for,
hvordan du kan gennemføre din uddannelse og dit fremtidige arbejdsliv. Det er din kontaktlærer,
der kompetencevurderer og uddannelsesafklarer dig, men du kan også have individuelle samtaler
med ham eller hende, hvor I kan tale om klassen og hvordan du trives.

Kontaktlærer 

Som du kan se af ovenstående, har du en ganske stor rolle at spille i forbindelse med planlægningen
af din uddannelse, gennemførelsen og evaluering. Vi forventer, at du selv kan medvirke i
formuleringen af dine mål med uddannelsen og efterhånden også udvikle færdigheder i at kunne
analysere, revidere eller evt. ændre kurs undervejs i uddannelsen, så det bliver en succes.