Dennis - Smedelærling

Skoleoplæringscentret

”Jeg er glad for at praktikcenteret har hjulpet mig til at finde en læreplads/restaftale hos Safe-Tec.

Før jeg kom hertil, var jeg i praktik hos en mekaniker, som også havde et smedeværksted og bagefter var jeg hos en lille smedemester, hvor vi monterede en elevatorskakt inde i København.

Instruktøren har hjulpet mig, men jeg har også selv gjort en indsats, ellers kommer man ikke i lære.”

 

 

Martin 20 år - Mekanikerlærling

Skoleoplæringscentret

Jeg er biltosset, så det faldt lige for at vælge auto. En motor, der kan køre, det er sjovt. Jeg får lov til at skille en bil ad og reparere den, det kan jeg godt li´.

Jeg har tænkt på, at når jeg har fået min automontørprøve, så vil jeg starte på et grundforløb til lastbil. Så kan jeg ende med at blive vognmand en gang og selv udbedre fejl på lastbilerne, når der er noget galt.

Det gode ved SKP er, at man kan fortsætte sin uddannelse. Det er bedre end at skulle blive ved med at søge læreplads og ikke have noget at lave.

Omgivelserne og stemningen er god på værkstedet. Vi snakker godt til hinanden, selvom vi også driller hinanden lidt indimellem, men det er bare sjovt.

 

Maria 19 år - Frisørelev

Skoleoplæringscentret

”Jeg har været glad for at kunne gennemføre min frisøruddannelse i praktikcentret. Det faglige niveau har været højt og jeg afsluttede med gode karakterer til svendeprøven. Håber ikke det bliver svært at få et arbejde som frisør, når jeg er færdig, for det er det jeg vil og altid har drømt om.” 

Instruktørens kommentar er, at Maria var ude i kortere praktikperioder i frisørsaloner over 50 % af tiden samt at det er rigtig synd, at ingen saloner tilbød hende en praktikplads, fordi hun er en rigtig dygtig elev. 

 

Praktikcenterchef

Skoleoplæringscentret

Når du bliver optaget på EUC Sjælland, kan du gøre din uddannelse færdig, selvom det ikke er lykkedes dig at finde en praktikplads. I praktikcentret er det vores opgave, at sikre dig en god uddannelse gennem almindelige praktikophold som dem i virksomhederne. Det kan både være korte eller lange forløb.
I de perioder, hvor det ikke er muligt at finde en praktikplads, vil du komme til at arbejde på skolen. Praktikcentret finder lige så relevante opgaver som virksomhederne, hvor du bliver involveret i arbejdet, som var det på en byggeplads. Du behøver ikke at frygte, at du lærer mindre.

 

Murerinstruktør

Skoleoplæringscentret

”Her på Skolegade 21 i Haslev møder murereleverne kl 07.00 , hvor jeg som jeres instruktør har planlagt dagen, med små som større – og altid relevante mureropgaver. Mødetiderne er meget vigtige, bl.a. fordi vi tit skal ud af huset og arbejde." 

"Det er meget vigtigt for mig, at der er en god tone hos os samt at man respekterer de mennesker man omgås. Og til jer, der ”passer jeres VFU”, har vi rigtig gode erfaringer med, at VFU i murerfirma fører til læreplads. Vi har masser af spændende opgaver i mellemtiden, bl.a. fuge facader, reparere tage, flisearbejde på toilet- og baderum, opmuring af vægge og kontorer, omforandre kældre o.m.a." 

 

Tømrerinstruktør

Skoleoplæringscentret

"Hos os gælder det om at lære dét, som er vigtigt, for at bestå tømreruddannelsen og få job som tømrer bagefter. HUSK HVER DAG at have sikkerhedssko på, og ALTID arbejdstøj, som du kan arbejde i. Vi er tit ude på en opgave langt væk fra kantinens lækkerier – så tag hellere mad & drikke med hjemmefra.

Vær forberedt på, at blive udfordret fagligt. Vi gør, hvad vi kan for, at alle tømrerelever får forskellige, relevante opgaver. Når vi f.eks. bygger borde-bænkesæt, fuglehuse og legehuse, handler det om 3 overordnede formål: 1) at du bliver dus med de forskellige tømrerværktøjer og teknikker 2) at du præsterer selvstændigt, effektivt og nøjagtigt indenfor en deadline (så tæt på virkeligheden som muligt, bare i mindre målestokke) 3) at du i vores team er med til at lave og aflevere et produkt samt en kvalitet, som du står inde for.

Vi stiller rimelige krav både til os selv, jer som tømrerelever, og de virksomheder I kommer ud til. Håber vi får en god tid sammen i praktikcentrets tømrerafdeling på Skolegade 21 i Haslev."

 

Willi Becke - Malermester

Malerfirmaet Willi Becke ApS

"For det første tager vi kun lærlinge, som har taget grundforløb indenfor normeret tid. For at være elev hos os, skal man være mødestabil; fredagssyge og mandagssyge er ikke ok hos os. Måske lyder det banalt, men vi forventer, at vores elever er velsoignerede – det ydre betyder noget, fordi vi sender vores elever ud til kunder.

Malerelever hos os skal ville uddannelsen. Vi vil mærke elevens interesse for faget, det dur ikke, at eleven tilfældigt har valgt maleruddannelsen. God udstråling hos vores kunder og respektfuld tone er også vigtigt hos os.

Hos Willi Becke har vi en del ordblinde, man kan sagtens være en dygtig malerlærling, selvom man ikke er bogligt dygtig. Vil gerne understrege, at vores lærlinge som regel bliver fastansatte – men kun elever, som udvikler sig og har flair for det; rigtig mange af vores svende har været lærlinge i firmaet. Mit bedste råd til malerelever er, at de viser, at de brænder for faget. Viljen og engagementet."

Siger Malermester Willi Becke

 

Lars Buhr Pedersen - Malermester

Malerfirmaet Buhr A/S

"De elever, som har fået læreplads hos os, har selv henvendt sig. Elever, som kommer igen, om de så skal gå forgæves 10 gange, viser, at de mener det. Vi kan ikke mærke, hvad det er for en person, hvis eleven eller hans mor bare ringer, kom og få en snak.

Vi er et lille firma, men vi har altid elever. Hvis du vil have en chance hos os, skal du være mødestabil, møde til tiden og være klar, når du kommer. Det der med at snakke i mobil hele dagen, dur ikke hos os; det må du gøre i pauserne. Vær tilstede. Hos os bliver alt ikke serveret på et fad. Vi har nogle opgaver på pladsen, som skal klares.

Et godt råd til elever hos os er: brug lige et kvarter sidst på dagen til at tænke over: hvad skal vi i morgen – planlæg din dag – det får du også brug for den dag, du skal ud og arbejde som maler." 

 

Betina Olsen - Lærlingeansvarlig

Entreprenørfirmaet CGJensen

"Vi har et krav til vores elever om, at de har bestået grundforløbet. Ved at have brugt ½ år på grundforløbet har eleverne allerede sendt et signal om, at de ved hvad de vil. Vi vil gerne være med til at uddanne dygtige struktører, men kun de elever, der selv engagerer sig og tager ansvar. Ring selv, og vær klar med pen og papir, lad være med at få jeres mor eller far til det. Og allerhelst: mød op i egen høje person, det virker bare bedst.

Elever hos os synes vi stiller krav, men ikke urimelige krav. Man skal møde til tiden, og klatfravær dur ikke hos os. Vi vil gerne være med til at klæde dig på til, hvordan man gebærder sig og til at vise, hvordan det er i den virkelige verden – men vis selv engagement, vær åben for at lære – vores sjak gider ikke dovne, ugidelige elever, som ikke tager ansvar.  

Vi har et mål om at uddanne vores elever til at være dygtige håndværkere, som vi efter uddannelsen kan beholde i CG Jensen. Så får vi også fuld valuta for den investering, vi har foretaget J Vores elever er med til at skabe god reklame for CG Jensen."

 

Nikolaj 19 år - Autoelev

Skoleoplæringscentret

"Jeg har været på fire værksteder, var også tæt på at få en læreplads, men værkstedet mistede nogle opgaver og blev nødt til at fyre en medarbejder, og så røg min chance for elevplads også.

Det er forskelligt, hvad man får lov at lave, kommer jo både an på hvor langt man er i uddannelsen, og hvor meget der er at lave på værkstedet. Fordi jeg er så langt, får jeg lov til det meste – og hver dag får jeg lov til at rode med biler – og det er det jeg vil. Vi går mange unge sammen, og der er en god stemning, det kan jeg også godt li”

 

Djurica smedelærling i Praktikcentret

 

"Det gode ved at være i skolepraktik det er, at man kan få lov til at opleve mange ting. For eksempel har jeg været fem uger i udlandet."

 

Flere praktikpladser i samarbejde

 

DEBATINDLÆG bragt i JyllandsPosten 19.juni 2014


Flere praktikpladser kræver samarbejde mellem bygherre, erhvervsskoler og virksomheder

Af Karin Parbst, praktikcenterchef EUC Sjælland og Bo Eske Nielsen, direktør i Femern A/S


At sikre flere praktikpladser og at opkvalificere ufaglærte er en af de vigtigste samfundsopgaver lige nu. Ikke blot kommer vi til at mangle uddannet arbejdskraft i fremtiden. Vi har også udfordringer nu og her. Cirka 12.000 unge mangler en praktikplads. Omkring halvdelen står helt uden praktikplads, mens den anden halvdel er tilknyttet et praktikcenter og kan komme i praktik af denne vej.

 

De mange store bygge-og anlægsprojekter, der er planlagt over de næste år – ikke bare Femern tunnelen mellem Rødby og Puttgarden, men også projekter som det nye statsfængsel på Falster og det nye universitetssygehus i Køge – giver os dog en oplagt mulighed for at være en del af løsningen.

 

Alene på Femern tunnel-projektet har analysefirmaet Copenhagen Economics vurderet, at der vil være direkte beskæftigelse på 25.000 mandår og lærlingebeskæftigelse på 500 mandår. For at være mere konkret betyder det, at der bare på og omkring tunnelelementfabrikken fra 2015, når anlægsloven forventes vedtaget, vil være 3.000 ansatte hvert år frem til åbningen af tunnelen i 2021. Femern A/S er i øvrigt i gang med mange af de forberedende anlægsaktiviteter til tunnelen, og de har allerede givet mere arbejde til entreprenører. Og brugen af sociale klausuler i kontrakterne (krav til virksomhederne om at ansætte lærlinge) har konkret medført praktikpladser.  

Hvis sociale klausuler skal føre til flere praktikpladser, kræver det dog en ny samarbejdsform af bygherre, erhvervsskoler og virksomhederne. Det er ikke nok at stille kravet til virksomhederne. Der skal også følges op med råd og vejledning.

Som bygherre må vi melde ud, hvilket uddannelsesniveau og hvilke faggrupper, vi vurderer, der er behov for – hvor og hvornår – og medvirke til at skabe grundlaget for kontakten mellem virksomheder og erhvervsskoler.

Som uddannelsesinstitutioner skal vi være klar til at matche de rette lærlinge med de rette lærepladser. Vi skal hjælpe med fleksible aftaler, så entreprenører har mulighed for at få elever fra en måned op til flere år. Dette puslespil skal erhvervsskoler og bygherre være parate til servicere virksomhederne med, så de store byggerier rent faktisk kommer til at indeholde flere praktikpladser.

 

Femern A/S er i tæt dialog med EUC Sjælland og de andre erhvervsskoler på Sjælland. Vi

håber alle, at denne nye samarbejdsform, vil brede sig som ringe i vandet over resten af landet – så vi sammen får lærlinge til at møde lærepladser.