Adgang og optagelsesprøver

Eksam

Hvordan du kommer i gang med dit valg af erhvervsuddannelse afhænger af din alder og baggrund, samt om du opfylder adgangskravene.

Læs om kravene og hvordan du søger optagelse i ... KOM GODT I GANG

Hvis du ikke opfylder karakterkravene, skal du komme til optagelsesprøve
Har du ikke bestået henholdsvis dansk og matematik med minimumskarakteren 02, skal du til en optagelsesprøve. Desuden vil du blive indkaldt til en afklarende samtale.


Hvis du opfylder karakterkravene, men er erklæret ikke-uddannelsesparat
Er du under 25 år og erklæret ikke-uddanelsesparat skal du til en samtale på EUC Sjælland. 

Uvm Flyer

Optagelsesprøverne

Hvordan kommer jeg til optagelsesprøve?

VIGTIGT! Du skal være tilmeldt en uddannelse og være indkaldt til prøven for at kunne deltage i optagelsesprøven.

Du søger ind på din ønskede uddannelse via optagelse.dk, hvorefter vi indkalder dig til prøve og / eller samtale.

Det er vigtigt at du skriver alle dine kontaktdetaljer når du udfylder ansøgningen på optagelse.dk - oftest er kommunikationen til dig fra EUC Sjælland via din mail.
 

Prøvernes niveau, indhold og varighed

Niveauet på optagelsesprøverne svarer til folkeskolens 9.- klasseprøver i henholdsvis dansk og matematik. 
Både dansk- og matematikprøven varer hver to timer og bedømmes bestået/ikke-bestået af én censor.

Danskprøven består af 3 dele:

  • Læsning
  • Retskrivning
  • Skriftlig fremstilling

Matematikprøven er skriftlig og omfatter 9 forskellige opgaver.

Se eksempler på prøverne her

 

Praktisk i forbindelse med prøven

Vi anbefaler dig at komme i god tid. Du bedes være her minimum 30 minutter før prøven, så du er klar 15 minutter før prøven starter.

Prøven skal besvares på papir, så du skal medbringe skriveredskaber. Til danskprøven kan du låne en retskrivningsordbog. Til matematikprøven udlåner vi lommeregner og formelsamling.

Har du it-rygsæk eller behov for andre it-hjælpemidler til eksamen, så kontakt Søren Rasmussen på sbra@eucsj.dk hurtigst muligt inden din prøve.

Prøverne er skriftlige, og har en faglig toning imod erhvervsuddannelserne.

Du vil i løbet af et par dage få resultatet af din prøve enten pr. telefon eller pr. mail.

Hvis du består vil du snarest få en indkaldelse med startdato for din uddannelse, samt information om SU og ungdomskort.
Består du ikke prøverne vil du blive kaldt til samtale i studievejledningen med henblik på at finde ud af hvilke muligheder du har.

Hvornår afholdes prøverne?

HUSK! Du skal være tilmeldt en uddannelse via optagelse.dk og være indkaldt til prøven for at kunne deltage i optagelsesprøven.

DANSK 

optagelsesprøver afholdes:


12. januar 2021, kl. 9.00

På: Jagtvej 2, 4700 Næstved og 
Campusbuen 31, 4600 Køge

MATEMATIK 

optagelsesprøver afholdes:

 

12. januar 2021, kl. 13.00

På: Jagtvej 2, 4700 Næstved og 
Campusbuen 31, 4600 Køge

 

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til din optagelse eller prøven skal du have fat i den i elevadministrationen der varetager den uddannelseretning du er tilmeldt. Find her den elevadministrationsmedarbejder, der er tilkyttet dit uddannelsesvalg

Har du brug for vejledning omkring dit uddannelsesvalg, find din vejleder her

 

Læs mere om adgang og optagelse på undervisningsministeriets hjemmeside

 

Optagelsesprøve

 

Samtalerne

Hvordan kommer jeg til samtale?

Du søger ind på din ønskede uddannelse via optagelse.dk, hvorefter vi indkalder dig til samtale.

Hvis du opfylder karakterkravene, men er erklæret ikke-uddannelsesparat skal du kun til en samtale.

Denne indkaldelse kommer på den mailadresse som du har skrevet i din ansøgning. Det er vigtigt at du skriver alle dine kontaktdetaljer, når du udfylder ansøgningen på optagelse.dk - oftest er kommunikationen til dig fra EUC Sjælland via din mail.

Samtalens indhold

Alle skal til en sådan samtale, uanset om man opfylder karakterkravene eller ej. 

Når du kommer til samtale på EUC Sjælland er det for at afdække dit faglige potentiale og interesse for faget.

Samtalen bør som minimum afdække følgende forhold om dig:

  • Motivation for at gennemføre uddannelsen og lyst til læring
  • Generel viden om de krav og forventninger, der er knyttet til at gennemføre en erhvervsuddannelse
  • Selvstændighed og ansvarlighed, herunder om eleven kan tage initiativ til at løse opgaver
  • Mødestabilitet, herunder rettidighed og lavt fravær
  • Samarbejdsevner
  • Respekt, herunder at udvise forståelse for andre mennesker

Som udgangspunkt kan du, hvis du har 02 i både dansk og matematik, blive optaget. Men i samtalen med dig, bliver der lavet en helhedsvurdering af resultatet ved prøven og samtalen, hvor det bliver afklaret om det er den rigtige uddannelse for dig.
Du kan kun i helt særlige tilfælde optages på en erhvervsuddannelse uden at have bestået prøven.

 

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til din optagelse eller prøven, skal du kontakte den i elevadministrationen, der varetager den uddannelseretning du er tilmeldt. Find den rigtige i elevadministrationens medarbejder her

Har du brug for vejledning omkring dit uddannelsesvalg, find den rigtige vejleder her

 

Mere om prøverne

Prøvesæt

Hvis du søger ind på en uddannelse på EUC Sjælland og skal til optagelsesprøven, har du mulighed for at øve dig på et vejledende prøvesæt.

Prøvesæt for danskprøve

Prøvesæt for matematikprøve

 

Læs mere om eksamensreglementerne på
EUC Sjælland for EUD Erhvervsuddannelserne