Tømrer

Toemrer675x175

Tømrerens arbejde foregår hovedsageligt på byggepladsen og kun i mindre omfang på værkstedet.

På byggepladsen udføres tømmerkonstruktioner til vægge, bjælkelag og tagværker samt foretages oplægning af tagplader og andre tagbeklædningsmaterialer, fx tagpap.

Derudover arbejdes der med isolering, beklædning af lofter og vægge, lægning af gulve samt montering af vinduer, døre og præfabrikerede bygningskomponenter som facadepartier, tagkasetter mv.

Tømrerens arbejde på værkstedet omfatter udtagning og opskæring af træ efter mål, samling af bygningskomponenter, evt. påsætning af beslag og behandling med træbeskyttelse o. lign. Herefter opsættes de færdige døre, paneler, køkkenborde, skabe og butiksinventar.

Både på byggeplads og værksted vil tømreren være beskæftiget med reparation og renoveringsopgaver.

Fakta

Tømrer

- Tømrer (ca. 4 år)

BEM: Med grundforløbsbevis (bestået grundforløbets anden del) - Bygge og Anlæg i Træfagenes byggedannelse, kan du også vælge at læse videre til gulvlægger eller tækkemand. Disse uddannelser kan du ikke tage på EUC Sjællland.

Grundforløb 1 (GF1):

(for dig der kommer fra 9. - 10. klasse)

Se dato for næste opstart her

Fagretninger du kan vælge:

Konstruktion og håndværk under hovedområdet Teknologi, byggeri og transport
- i Næstved, Greve og Køge

EUX - Student og håndværker under hovedområdet Teknologi, byggeri og transport 
- i Næstved og Køge

 

Grundforløb 2 (GF2):

(for dig der ikke kommer direkte fra folkeskolen)

Se dato for næste opstart her

Tømrer - i Næstved, Greve og Køge 

 

Adgangskrav

Hvordan du kommer i gang afhænger af din alder og baggrund, samt om du opfylder adgangskravene - se mere på 

Kom Godt I Gangknap

 

Videreuddannelse

Læs mere om dine muligheder for videreuddannelse med et svendebrev i hånden HER.

Økonomi

Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

Se gældende overenskomst for elevlønninger i tømrerfaget her.
Overenskomst for alu-tømrer, gulvlægger eller tækkemand kan du finde i oversigten her.

Hvis du er fyldt 18 år og går på grundforløbet, kan du søge om SU, hvis du ikke har en uddannelsesaftale.

Har du spørgsmål om SU kan du kontakte

Næstved - Lotte Andersen 
25 23 57 51

Helle Lyngsmark - Køge
hlyn@eucsj.dk -  25 23 57 19


Under 25 år

Når du er fyldt 18 år er du berettiget at søge SU.

Over 25 år
Er du over 25 år kan der være andre økonomiske muligheder. Læs mere om det at være voksenlærling.

 

Rabat på transport (ungdomskort)

Du kan få rabat på den daglige transport til din skole med et ungdomskort. På www.ungdomskort.dk kan du se, om du kan få et ungdomskort, hvordan du får det og hvad du skal gøre i forskellige situationer.

Har du spørgsmål om ungdomskort kan du kontakte
Jonna Halling Andersen
jhan@eucsj.dk - 25 23 57 33


Skolehjem

Når du bliver optaget på en erhvervsuddannelse på EUC Sjælland, har du mulighed for at bo på skolehjem i enten Næstved eller Haslev. 

 

Hvordan

Hvordan bliver du tømrer?

Du bliver tømrer ved at tage en erhversuddannelse. En ervhervsuddannelse er en vekseluddannelse. Du veksler mellem praktikplads (læreplads) og skoleophold.

Du skal selv søge og finde din praktikplads, i løbet af grundforløbet. Find inspiration og hjælp til praktikpladssøgning her

Hjælp og vejledning

Udviklingscentret kan hjælpe dig med at afklare dine uddannelsesmuligheder og praktikønsker. De kan også hjælpe dig med at skifte uddannelse og organisere hjælpemidler som it-rygsæk m.m. 
Derudover kan de hjælpe dig med mulighederne for at læse videre. Læs mere her.

Elevadministrationen kan også hjælpe dig.
Se her, hvilken studiesekretær du skal kontakte.

 

Tilmelding

Al tilmelding forgår gennem optagelse.dk

Hvordan du kommer i gang afhænger af din alder og baggrund, samt om du opfylder adgangskravene - se mere på 

Kom Godt I Gangknap

Når vi her på skolen har fået bekræftet dine oplysninger og karakterer, får du brev om optagelse.


Du har en praktikplads

Hvis du har indgået en aftale med en mester om ansættelse under din uddannelse skal der underskives en uddannelsesaftale mellem dig, mester og EUC Sjælland. Derfor skal du eller din mester kontakte os.  

Når uddannelsesaftalen er på plads bliver du automatisk indkaldt til dit skoleforløb.

Du har ikke en praktikplads

Hvis du ikke har en praktikplads, men søger direkte ind på grundforløbets 2. del via optagelse.dk, vil du modtage en mail med indkaldelse til afklaringssamtale - uanset om du har allerede opfylder karakterkravet på 02 i dansk og matematik i grundskolens (folkeskolens) afgangsprøve.

Under dit grundforløb skal du søge efter en praktikplads. Hvis du ikke har fundet en praktikplads efter bestået grundforløb og der er uddannelsesgaranti på din uddannelse, så kan du søge om optagelse til skolepraktik i praktikcentret

Uddannelsesgaranti

Der er uddannelsesgaranti på alle uddannelser, når du har bestået grundforløbets 2. del, selvom du ikke har en praktikplads i en virksomhed.

Uddannelsesgarantien kommer til udtryk på to måder:

 1. Gennemfører du grundforløbet på en uddannelse, der udbydes med skolepraktik, har du garanti for, at du kan gennemføre hele uddannelsen. Det kræver, at du opfylder kravene om egnethed, geografisk mobilitet og aktiv praktikpladssøgning (EMMA-kriterierne). Gør du det, så får du tilbudt en plads i skolepraktik.

 2. Gennemfører grundforløbet i en uddannelse, der ikke udbydes med skolepraktik, er du alligevel sikret muligheden for at gennemføre en uddannelse. Du tilbydes så optagelse til 2. del af grundforløbet på en uddannelse, der udbydes med skolepraktik. Det kan også være et tilbud til en uddannelse, der udbydes uden praktik (skolebaseret), hvor du har mest mulig merit for allerede gennemført og bestået uddannelse. Dette tilbud gives højst to gange.

Se en samlet oversigt over uddannelser der udbydes med skolepraktik.

 

Adgangskrav

Grundforløbets 1. del

For at kunne blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du have bestået dansk og matematik fra grundskolen (9. eller 10. klassesniveau) med karakteren 02.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse skal du også være vurderet uddannelsesparat.
Opfylder du kravene, så kan du starte på grundforløbets 1. del.

Grundforløbets 1. del afsluttes med prøve, bestået - ikke bestået. Består du prøven kan du fortsætte på grundforløbets 2. del.

Grundforløbets 2. del

Er det mere end et år siden du forlod folkeskolen, men du er under 25 år, skal du stadig have bestået dansk og matematik med 02.
Har du ikke 02 i dansk og matematik, kan du tale med en vejleder om optagelsesprøve og - samtale. Find den rigtige vejleder.

Er du over 25 år skal du altid have en samtale med en vejleder for at blive kompetencevurderet. Find den rigtige vejleder.

Grundforløbets 2. del afsluttes med en prøve, som skal beståes for at kunne fortsætte på hovedforløbet.

Hovedforløbet

For at for starte på hovedforløbet, skal du have bestået prøven på grundforløbets 2. del, samt:

 • Matematik, F-niveau
 • Teknologi, F-niveau
 • Uddannelsesspecifikke fag

Derudover skal du have en uddannnelsesaftale med en mester.
Har du ikke en uddannelsesaftale, så kan du læse om Praktikcentret og Uddannelsesgaranti på fanebladet Hvordan.

Deltagerforudsætninger

På denne uddannelse er det vigtigt, at du:

 • har god fysik
 • kan arbejde i højder
 • er praktisk anlagt og har lyst til at bruge dine hænder
 • er indstillet på at bruge it-værktøjer
 • har fumlig forståelse og sans for formgivning
 • har sans for arbejdsprocesser, kvalitet og detaljer
 • kan arbejde både selvstændigt og sammen med andre
 • kan arbejde sammen med andre faggrupper
 • er serviceminded og god til at tale med kunder
 • er indstillet på at have skiftende arbejdspladser
 • kender fagets regler og kan bruge dem i dit arbejde
 

Opbygning

Sådan er hovedforløbet til  tømrer

Uddannelsen er en såkaldt vekseluddannelse. Det vil sige at du veksler mellem at være hos mester og hos os på EUC Sjælland.

Uddannelsen varer cirka fire år. Uddannelsen har en fast udlæringsdato, hvilket betyder at afængigt af hvornår du tegner uddannelseskontrakt, så varierer længden en smule.

Som hovedforløbselev har du fem skoleperioder à seks ugers varighed. Ind i mellem er du hos din mester.

 

Undervisningsplan

Alle uddannelsesretninger har individuelle undervisningsplaner.
Læs den for 
Grundforløbets 2. del

Valgfri specialefag
Der findes flere valgfri specialefag, blandt andre: bæredygtighed, sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater, fugning af døre og vinduer.

 

Talentudvikling

Vi gør meget for de elever som kan og vil - derfor arbejder vi også med talentudvikling. Uddannelserne tilbyder forskellige muligheder som f.eks. uddannelsesspecifikke fag med et højere præstationsniveau end de obligatoriske for uddannelsen.
Det kan også være talentspor, hvor mindst 25% af hovedforløbet foregår på et højere niveau end det obligatoriske.

 

Motion i dagligdagen

Det er et krav for erhvervsuddannelser at der er gennemsnitligt mindst 45 minutters motion og bevægelse om dagen.
Motion og bevægelse kan være mange ting og f.eks. være en del af selve undervisningen i andre fag, det kan også være idrætsundervisning eller ture i motionscentret. 

 

Svendeprøven

Svendeprøven er individuel og ligger på dit sidste hovedforløb, H5.

Du trækker en lille del af hus, som du så har cirka en uge til at bygge. 
Opgaverne er 2 meter på hver led og indeholder de vigtigste elementer fra uddannelsen.
Til slut skal du give en mundtlig præsentation af dit tegningsmateriale og dit byggeri over for din lærer og to censorer.
Er din svendeprøve bestået får du overrakt dit svendebrev et par dage senere, og du kan kalde sig for tømrersvend.

 

Som elev

Elevplan og uddannelsesplan 

Alle elever skal have udarbejdet en elev- og uddannelsesplan. Disse skal danne grundlag for planlægningen af din uddannelse.

Planen er elektronisk og samler alle dine oplysninger, som skolefærdigheder, uddannelsesforløb, skoleskema, fravær og aftaler indgået med din kontaktlærer. 
Din kontaktlærer vil introducere dig for elevplan.

I elevplan kan du:

 • se skema, karakterer og fravær
 • orientere dig i erhvervsuddannelserne
 • få overblik over hvor mange mål, du har opnået via et scorekort
 • på nogle uddannelser får du udleveret og aflærer opgaver
 • evaluere undervisningsaktiviteten
 • dokumentere praktikpladssøgning

I elevplan kan virksomheden (praktikstedets) uddannelsesansvarlige:

 • få overblik over praktikuddannelsens forløb
 • se, og evaluere de mål, der skal opnås i praktikuddannelsen
 • se uddannelsesplan for egne elever
 • se karakterer og fravær for egne elever

Kontaktlærer
Når du starter på EUC Sjælland, får du en kontaktlærer, der er din kontaktperson hele uddannelsen igennem. 
Din kontaktlærers rolle er at skabe en god relation til dig, så du får mest muligt ud af dit uddannelsesforløb. Din kontaktlærer kompetencevurderer og uddannelsesafklarer dig. Det er også din kontaktlærer, der introducerer dig for Elevplan.

 

Mødetider

Skoledagen ligger normalt mellem 8.00 – 15.00. Du skal være til rådighed for undervisningen inden for dette tidsrum. Og du har naturligvis mødepligt. Når du er i praktik i din virksomhed, skal du følge virksomhedens mødetider.

Dagligdagen og opgaveaflevering
Du har mødepligt både på skolen og i virksomheden. Og det er et krav at du afleverer dine opgaver til aftalt tid.

Almindelig orden og samvær 
Du lærer bedst i et rart og trygt miljø, hvor du trives med dine kammerater. Vi har derfor nogle fælles regler om samvær og hensyntagen til de fysiske rammer, som vi alle skal færdes i til hverdag. Vi omgås hinanden med respekt, og du fremmer trivslen, hvis du er imødekommende og tolerant og tager hensyn til dine kammerater.

Fravær 
Udebliver du, betragtes det som fravær. Fravær og tilstedeværelse registreres af din underviser i Elevplan.

Du har ikke ret til at være fraværende et bestemt antal dage. Fravær vurderes individuelt. For nogen er 10 % fravær kritisk, mens for andre er det kritisk at have været fraværende 7 %. 
Har du for meget fravær eller ikke deltager i timerne får du en advarsel.

Du kan med fordel læse vores ordensregler HER.

Elevhåndbog

Elevhåndbogen er ment som en hjælp på vejen. Du vil kunne læse om de rammer, vi arbejder inden for, og som er nødvendige for at bevare et godt uddannelsesmiljø.

Du vil også kunne finde de praktiske oplysninger, du har brug for, mens du går her på EUC Sjælland. 

Find den nyeste elevhåndbog for grundforløb 1 og grundforløb 2 HER.

Egenbetaling

Som elev er der enkelte ting, du selv skal betale undervejs i din uddannelse.

Undervisningsmaterialer
Du skal regne med en udgift til rekvisitter, bøger og lignende. På grundforløbet ca. 500,- og på hovedforløbet ca. 500,-

Arbejdstøj/Personlige værnemidler
En stor del af undervisningen foregår i værkstedet. Du skal derfor regne med at skulle købe mindst et sæt arbejdstøj.
Derudover skal du også have et sæt sikkerhedssko. De koster ca. 600,-

Værktøj
For hovedforløbselever gælder overenskomsten for området som tømrer, hvor du selv skal betale for værktøj m.m. Den anslåede pris for værktøj til hovedforløb er ca. 6000,-
Byggeriets Uddannelser har lavet en værktøjsliste

Ekskursioner
Der kan ind i mellem være studieture og ekskursioner i forbindelse med dine skoleophold. På nogle af dem skal du selv betale for forplejning og transport. Spørg altid din lærer, hvis du er i tvivl.

Printkonto 
Alle elever på EUC Sjælland får tilbud om at oprette en printkonto. Via et personligt login får du her mulighed for at "tanke op" på din printkonto, således du kan tilgå husets printer. Du skal selv betale og prisen er 30 øre for sort og 60 øre for farve. For A3 og duplex er det dobbelt op. http://www.print.eucsj.dk

 

Mød os

Mød os

Bjarne John  Pedersen+45Kun Mail
Bygge og anlæg
 • Tømrer
Bjørn  Holbæk+4525235769
Bygge og anlæg
 • Tømrer - faglærer, GF2, hovedforløb
Bo Mørch  Hansen+4525235743
Bygge og anlæg
 • Tømrer - faglærer, GF2, hovedforløb
Bygge og anlæg
 • Tømrer - faglærer, GF2, hovedforløb
Dan  Kristensen+4525235737
Bygge og anlæg
 • Tømrer - faglærer, GF2, hovedforløb
Henning  Jørgensen+45Kun Mail
Bygge og anlæg
 • Tømrer - faglærer, GF2, hovedforløb
Henrik  Thaulow+4525235884
Bygge og anlæg
 • Tømrer - faglærer, GF2, hovedforløb
Bygge og anlæg
 • Tømrer - faglærer, GF2, hovedforløb
Bygge og anlæg
 • Tømrer - faglærer, GF2, hovedforløb
Bygge og anlæg
 • Værkstedsassistent
Bygge og anlæg
 • Tømrer - faglærer, GF2, hovedforløb
Bygge og anlæg
 • Tømrer - faglærer, GF2, hovedforløb
Bygge og anlæg
 • Tømrer - timelærer
Nikolaj Blæsbjerg  Steffensen+4525235705
Bygge og anlæg
 • Tømrer - faglærer, GF2
Ole Green  Henriksen+4525235802
Bygge og anlæg
 • Tømrer - faglærer, GF2, hovedforløb
Bygge og anlæg
 • Tømrer - faglærer, GF2, hovedforløb
Peter  Holkjær+4525235872
Bygge og anlæg
 • Tømrer - faglærer, GF2, hovedforløb
Bygge og anlæg
 • Tømrer - Uddannelsesleder
Bygge og anlæg
 • VVS-energi - Uddannelsesleder
Bygge og anlæg
 • Bygningsmaler - Uddannelsesleder