Elektriker som EUX student

Du skal vælge elektriker, hvis du gerne vil spille en vigtig rolle i elbranchen!

Med speciale i installationsteknik kommer du til at arbejde med lysinstallationer, belysningsteknik og kvalitetssikring således elsikkerheden altid er i top. En stor del af arbejdet er programmering af intelligente installationer, hvor både lys, varme og ventilation styres automatisk.

Elektrikeruddannelsen varer i alt fire år og syv måneder.

  • Skolegang: 96,5 uger
  • Praktik i virksomhed: 141,5 uger

 

Euxel Grafik

 

Uddannelsen veksler mellem teori og praksis. Du starter i et grundforløb på
EUC Sjælland. På skolen tilegner du dig de grundlæggende færdigheder,
der bliver omsat til praksis. Både grund- og hovedforløbene afsluttes med en prøve.

Uddannelsen indeholder fire praktikperioder i den virksomhed, hvor du er i lære.

Studieordning og fag

Du kan downloade studieordningen her.

De gymnasiale fag på EUX er opdelt efter fag der er fælles for alle uddannelsesretninger og fag der afhænger af din specifikke uddannelsesretning. Endvidere tilbydes en række valgfag. 

Klik her for at se uddannelsens opbygning.

Som installationstekniker skal du have følgende fag:

Grundforløbsfag:
Dansk C, Engelsk C, Samfundsfag C, Matematik C, Fysik C, Teknologi C

Hovedforløbsfag:
Dansk A, Engelsk B, Matematik B, Fysik B, Kemi C

Specifikke fag:
Teknikfag A og Informationsteknologi C

Valgfag:
Matematik A og fysik A

 

Videreuddannelse

Som EUX-elektriker i installationsteknik vil du være attraktiv for el-branchens virksomheder. Og det vil have positiv betydning for dine videre muligheder for karriere og adgang til videreuddannelse.

EUX-uddannelsen inden for installationsteknik, giver dig ligesom en gymnasial uddannelse adgang til en række videregående uddannelser som for eksempel:

El-ingeniør for eksempel diplom- eller civilingeniør med de overordnede muligheder der findes inden for elområdet - Husk at vælge matematik på A-niveau.

Energiteknolog med mulighed for at styre energien / miljøet i den rigtige retning.

Automationsteknolog med mulighed for at være med til at optimere produktionen.

Elinstalatør med mulighed for at blive selvstændig med autorisation.

 

Tilmelding

Du kan tilmelde dig via tilmeldingsblanketten her eller via optagelse.dk 

Der opstart i januar og august.

Læs mere om adgangskrav samt dine muligheder for ungdomskort, SU og skolehjem her