Vælg retningen på din fremtid

Studieretninger HTX

Vælg mellem seks spændende studieretninger på HTX Køge

Efter de første måneders grundforløb skal du vælge studieretning og den vælger du selv!

Det er nu, dine interesser og fremtidsdrømme får lov at præge din gymnasietid. Med studieretningen gør du dig klar til tiden efter studenterhuen er kommet på hovedet og eksamenbeviset er sikret.

Med valg af studieretning, får du 2 studieretningsfag, som er på A/A-niveau eller A/B-niveau.

Vi sørger for at fagene arbejder sammen, så det giver dig en spændende og afvekslende gymnasietid.

På HTX Køge tilbyder vi seks forskellige studieretninger, så der er helt sikkert en, der passer til det, du vil efter gymnasiet:

Biotech Science     Computer Science     Digital Design Development     Product Development   Science     Product Design

Htxkoege Studerende I Arbejde

Hvilken studieretning skal du vælge?

Du skal vælge ud fra interesse og det som du gerne vil i fremtiden.

Grundforløbet giver dig en god introduktion til studieretningerne, indhold og arbejdsform samt underviserne. Og der er en studievejleder klar til en snak, hvis du skulle have brug for det.

Du kan også søge inspiration på adgangskortet på ug.dk. Der kan du se, hvad der kræves for at komme ind på de videregående uddannelser, som kommer efter din gymnasietid.

Hvis du allerede nu ved, hvad du vil efter gymnasiet, er det vigtigt, at du har de rigtige fag for at kunne søge optagelse på dit videregående studie - så tjek adgangskortet via ug.dk

 

683X59 Htx

 

HTX Køge

vis alle

Biotech Science

Matematik A - Bioteknologi A

Hvad kan jeg blive

Hvis du ønsker en fremtid inden for natur- eller sundhedsvidenskab, er dette studieretningen for dig.

Studieretningen er især rettet mod de naturvidenskabelige uddannelser som:

Dette er kun et udpluk af de mange drømmestudier, du får adgang til på den anden side af HTX med studieretningen Biotech Science.

Se mange flere uddannelser her

Sådan er studiet

På Biotech Science starter du med at få din egen laboratoriekittel med dit navn på og sikkerhedsbriller. På HTX Køge får du nemlig lov til at prøve teorien af i praksis. Her er der tavleundervisning, som fortsætter i laboratoriet, hvor dine undervisere stiller dig faglige opgaver, der kun kan løses ved at prøve det af. Du kommer til at arbejde med kemiudstyr, stinkskab, varme og kulde og meget mere, mens du bliver klogere på bioteknologien. Det er faktisk ret spændende.

Dertil kommer selvfølgelig gruppearbejde, projekter, rapporter og helt almindelig danskundervisning, der udfordrer din vanetænkning. På HTX Køge fylder den almene dannelse også - det bliver man så klog af.

 

 

Computer Science

Matematik A - Programmering B

Hvad kan jeg blive

Vil du være ingeniør, datamatiker, eller uddanne dig på en anden uddannelse inden for IT-området er det Computer Science så er det denne studieretning, du skal vælge.

Studieretningen er i sær velegnet til uddannelser som: 

Dette er kun et udpluk af de mange drømmestudier, du får adgang til på den anden side af HTX med studieretningen Computer Science.

Se mange flere uddannelser her 

Sådan er studiet

Denne studieretning henvender sig til dig, der har en bred interesse for, at forstå den teori der er grundlag for udvikling af tekniske systemer i det moderne samfund.  Du får lov at prøve avancerede matematikprogrammer, nørkle med fingerene i et motherboard og programmere en robot til at udføre strømlinede arbejdsopgaver. Dine undervisere vil formidle teorien og metoderne på en god måde, og så står de bag dig, når du efterfølgende får lov at afprøve det i praksis - det er nemlig noget, du kommer til at lære rigtigt meget af.

Dertil kommer selvfølgeligt gruppearbejde, projekter, rapporter og helt almindelig dansk undervisning, der udfordrer din vanetænkning. På HTX Næstved fylder den almene dannelse også - det bliver man så klog af.

 

Digital Design Development

Kommunikation/it A - Design B

Hvad kan jeg blive

Hvis du ønsker dig en fremtid inden for IT, kommunikation og design – er dette studieretningen for dig.

Den er i sær rettet mod uddannelser som:

Dette er kun et udpluk af de mange drømmestudier, du får adgang til på den anden side af HTX med studieretningen Digital Design Development.

Se mange flere uddannelser her

 

Sådan er studiet

Fagene kommunikation og design er to fag der, i modsætning til næsten alle fag, ikke kan beskrives på forhånd. Hver dag på studieretningen byder på ting, der ikke var der igår - hver dag sine løsninger og fejlskud. Det gør det interessant. Derudover kommer du til at forholde dig til omverdenen og de målgrupper, som al ting handler om. Hvordan skruer man bedst sin kommunikation sammen, så den rammer plet?

Dertil kommer selvfølgeligt gruppearbejde, projekter, rapporter og helt almindelig dansk undervisning, der udfordrer din vanetænkning. På HTX Køge fylder den almene dannelse også - det bliver man så klog af :)

Product Development

Teknologi A - Samfundsfag B

Hvad kan jeg blive

Vil du være politiker, politi eller leder eller vil uddanne dig på en anden uddannelse inden for samfundsteknisk-område er det denne studieretning du skal vælge.

Uddannelser som:

Dette er kun et udpluk af de mange drømmestudier, du får adgang til på den anden side af HTX med studieretningen Product Development.

Se mange flere uddannelser her

Sådan er studiet

Du er interesseret i teknologiske problemstillinger og hvilke samfundsmæssige konsekvenser de har.

Du identificerer de krav det stiller til en virksomhed, når både samfund og drift skal tilgodeses, fx omkring bæredygtighed. Du skal selv fremstille produkter – hvilke teknikker og materialer vil du bruge?

Her er projektarbejde helt afgørende.

Science

Matematik A - Fysik A

Hvad kan jeg blive

Hvis du ønsker dig en fremtid inden for ingeniør- og naturvidenskabsuddannelserne, måske procesteknolog, ingeniør eller astronom, er dette studieretningen for dig.

Uddannelser som:

Dette er kun et udpluk af de mange drømmestudier, du får adgang til på den anden side af HTX med studieretningen Science.

Se mange flere uddannelser her

 

Sådan er studiet

På denne studieretning vil du komme til at arbejde intensivt med matematik og fysik. Du vil opdage, hvorledes de to fag sammen kan bruges til at undersøge problemstillinger fra den virkelige verden.

Product Design

Teknologi A / Design B

Hvad kan jeg blive

Hvis du ønsker dig en fremtid inden for fx design, projektledelse, multimedier, datamatiker, fremstillingsvirksomhed eller ingeniørfag er studieretningen noget for dig.

Uddannelser som:

Dette er kun et udpluk af de mange drømmestudier, du får adgang til på den anden side af HTX med studieretningen Product Design.

Se mange flere uddannelser her

Sådan er studiet

info kommer snart