EUC Sjællands arbejdsgrundlag

Skolens arbejdsgrundlag definerer og udtrykker EUC Sjællands bærende værdier, vision, strategiske målsætninger og danner rammerne for det daglige arbejde.

Arbejdsgrundlaget er et administrativt og pædagogisk styringsværktøj, der beskriver hvordan vi arbejder, udvikler og forbedrer skolens undervisningsmiljø.

Vedtægter

EUC 001

Vedtægter

Vedtægter for EUC Sjælland fungerer som skolens grundlov.

De indeholder rammerne for skolens virksomhed og forvaltning på grundlag af bestemmelserne i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Se EUC Sjællands gældende vedtægter

Godkendt i ministeriet den 11. juni 2012.
Publiceret på skolens hjemmeside den 12. juni 2012.

 

Strategi

Værdigrundlag

På EUC Sjælland arbejder vi med et værdigrundlag, der tager udgangspunkt i fem centrale værdier:

 • Respekt
 • Åbenhed
 • Kvalitet
 • Kompetence
 • Engagement

Værdier, som på alle områder indarbejdes i skolens strategiske overvejelser og praksis.

Det danner rammerne for vores motto;

- et godt sted at være, 
et godt sted at lære

Mission og vision

Mission

EUC Sjælland omsætter viden til kompetencer til brug for fremtidens arbejdsmarked.

Vision

EUC Sjælland vil være den erhvervsskole der uddanner mennesker til gavn for lokale virksomheder, organisationer, og samfundet som helhed.
Det opnår vi gennem et godt læringsmiljø, højt kvalificerede medarbejdere og ved at inddrage trends og behov fra det omgivende samtidig i tæt samarbejde med erhvervslivet og vidensorganisationer lokalt, nationalt og internationalt.

Læs mere om vores strategiske indsatsområder her.

 

 

Pædagogisk grundlag

Pædagogisk og didaktisk grundlag

Under mottoet et godt sted at være, et godt sted at lære har vi udarbejdet fælles pædagogiske og didaktiske grundlag, som bygger på fem grundpiller for undervisningen på EUC Sjælland.

De fælles pædagogiske og didaktiske grundlag er målrettet de enkelte uddannelsesområder.

FPDG for EUD

FPDG for HTX

FPDG for AMU

 

Sociale klausuler

Sociale klausuler om
uddannelses- og praktikaftaler

EUC Sjælland betragter sociale klausuler som et godt middel til at skabe flere praktikpladser, og dermed give flere en mulighed for en praktikplads.

I de udbud/indkøb hvor det er muligt, det vil sige hvor udbud/indkøb har en varighed og en samlet aftalesum, der berettiger at der anvendes sociale klausuler indarbejdes disse i udbud/opgave materialet.

Som minimum anvender EUC Sjælland sociale klausuler på følgende udbud/kontrakter:

 • Bygge og anlægskontrakter, som har en varighed på minimum 6 måneder og en samlet kontraktværdi på mindst 10. mio.kr eksklusiv moms eller minimum 4. mio.kr i lønsum.
 • Tjenesteydelser som har en varighed på minimum 6 måneder, indeholder et drifts element eks rengøring og har en kontraktværdi på mindst 10. mio.kr eksklusiv moms eller minimum 4. mio.kr i lønsum. 

 

 

 

Resultater

Resultatlønskontrakt

Som selvejende institution har EUC Sjælland indgået resultatlønskontrakt for direktøren med Undervisningsministeriet.

Formål med resultatløn

De primære formål med resultatlønskontrakten for den øverste leder er at:

 • være et styringsredskab for bestyrelsen 
 • understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om formulering af væsentlige kort- og langsigtede mål
 • skabe synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og resultater – over for medarbejdere, elever/studerende og omverden 
 • være løftestang for lederen i forhold til prioritering af kontraktens mål i organisationen.

2019: resultatlønskontrakt for John Norman

2018: resultatlønskontrakt for John Norman

2017: resultatlønskontrakt for John Norman  og

evaluering af resultatløn

 

Årsrapport

EUC Sjælland udarbejder årsrapporter, hvis formål er at give et retvisende billede af skolens økonomiske og faglige resultater. I årsrapporten redegøres for indtægter, det medgåede ressourceforbrug, finansiering samt aktiver og passiver. Se de seneste to årsrapporter.

Årsrapport 2018

Årstapport 2017