Kvalitet

EUC Sjællands kvalitetssystem består af overordnede principper for tilrettelæggelse af kvalitetsarbejdet inden for det pædagogiske område, uddybende beskrivelser/procedurer, målinger af trivsel og tilfredshed samt opnåede resultater for eksempel karakterer, frafald og gennemførelse. Data vurderes/evalueres og der opstilles kvalitetsmål i skolens opfølgningsplan. 

Det hele er samlet her på siden og justeres samt ajourføres løbende.

Kvalitetssikring

Kvalitetssystem

Principper for tilrettelæggelse af kvalitetsarbejde på EUC Sjælland ses her.

 

Pædagogisk og didaktisk grundlag

Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag kan ses her.

 

Procesplan for kvalitetsarbejdet

Se flow for EUC Sjællands strategiarbejde og sammenhængen med skolens kvalitetsarbejde her.

 

Datagrundlag og brug af data

Datagrundlagtet i kvalitetsarbejdet og anvendelsen af data er under stadig udvikling. Dokument er på vej.

Reflektion og pædagogisk udvikling

Vi har valgt at arbejde efter SMTTE-modellen til evaluering, resultatvurdering og opstilling af kvalitetsmål og tiltag i opfølgningsplan og de tilhørende handleplaner. Se mere her.

 

Opfølgningsplan

Se EUC Sjællands opfølgningsplan for 2021 her. Dokument er på vej.

 

Undervisningsmiljø

Vurdering af EUC Sjællands undervisningsmiljø 2015 kan ses her.

 

Gennemsigtighed og åbenhed

Få overblik over de oplysninger, der skal ligge på EUC Sjællands hjemmeside her.

 

EUD / EUX

Udbud

Se EUC Sjælland udbud af erhvervsuddannelser

 

Udlægning

Kranfører nr. 384 udlægges af EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia, nr. 607405 til 
EUC Sjælland, Jagtvej 2, 4700 Næstved, nr. 373401.

Udlægningen vedrører dele af hovedforløbet og gennemføres på Malervænget 4, 4700 Næstved.
Aftalen er gældende fra den 1/8-2019 til 31/7-2022.

 

Buschauffør i kollektiv trafik nr. 382 udlægges af EUC Sjælland, Jagtvej 2, 4700 Næstved, nr. 373401 til ZBC, Selandia Park 6, 4100 Ringsted, nr. 280941.
Udlægningen vedrører trin 3, Kørselsdisponent  og gennemføres i Slagelse.

Turistbuschauffør nr. 385 udlægges af EUC Sjælland, Jagtvej 2, 4700 Næstved, nr. 373401 til ZBC, Selandia Park 6, 4100 Ringsted, nr. 280941.
Udlægningen vedrører trin 2, Kørselsdisponent  og gennemføres i Slagelse.

For begge aftaler om Kørselsdisponent gælder at perioden er 1/8-2019 til 31/7-2022.

 

Særlige uddannelsestilbud

Pt. er der ikke særlige uddannelsestilbud udover skolepraktik.

Informationsindsamling

EUC Sjælland har valgt følgende kvalitetsparameter til den årlige informationsindsamlig på EUD.

Informationsindsamling 2019

 

Elevtrivsel

Se Elevtrivsel på EUC Sjælland.

 

Virksomhedstilfredshed

Hvert år evaluerer praktikvirksomhederne samarbejdet med EUC Sjælland.

Virksomhedstilfredshed 2020
Virksomhedstilfredshed 2019

 

Nøgletal om EUD

Se elevernes gennemsnitlige varighed og fuldførelsesprocenter på grund- og hovedforløb samt overgangsfrekvens til anden uddannelse 6 mdr. efter svendeprøven. Se nøgletal her. Dokument er på vej.

 

HTX

Elevtrivsel

Se elevtrivslen på HTX Køge og HTX Næstved

 

Nøgletal om HTX

Følg linket og se blandt andet karakterer, gennemførsel og overgang til videregående uddannelse.

Nøgletal på HTX Køge og HTX Næstved.

Evalueringsstrategi

Se evalueringsstrategien på HTX Køge og HTX Næstved.

 

Selvevaluering

Se selvevalueringen for HTX på EUC Sjælland. Dokument er på vej.

 

AMU

AMU udbud

EUC Sjælland er godkendt til 14 FKB'er med tilhørende AMU-mål. Såvel indlånte som udlånte AMU-mål fremgår af listen, se EUC Sjællands godkendelser

 

Udbudspolitik

EUC Sjællands udbudspolitik 2020

 

Udlægningsaftaler

Se aftaler om udlån herunder:
Mål FKB 2862 til Learnmark, 120620 til 311220
Mål FKB 2862 til Learnmark, 200120 til 070220
Mål FKB 2862 til Learnmark, 160919 til 111019
Mål FKB 2860 til TEC, 180219 til 201219

Se aftaler om indlån herunder:
Mål FKB 2276 fra CELF. 010820 til 311220
Mål FKB 2276 fra CELF. 060120 til 310720
Mål FKB 2266 fra CELF. 020120 til 140120
Mål FKB 2863 fra CELF. 011119 til 201219
Mål FKB 2276 fra CELF. 020119 til 311219

 

Udlicitering

EUC Sjælland har ikke aftaler om udliciteret undervisning pt.

   

Kursisttilfredshed i VisKvalitet

3. kvartal 2020
2. kvartal 2020
1. kvartal 2020

Hele 2019

 

Virksomhedstilfredshed i VisKvalitet

3. kvartal 2020 (ingen svar)
2. kvartal 2020 (ingen svar)
1. kvartal 2020 (ingen svar)

Hele 2019

 

Nøgletal om AMU

Påbegyndte AMU-kursister
Gennemførselsprocenter
Opnået AMU-bevis

 

Kvalitetsmanual - Svejsning

På EUC Sjællands åbne svejseværksted gennemføres certificeringer i henhold til SBC244 og DS322. Læs mere om kvalitetssikringen i Kvalitetsmanualen.