Organisationen

Vi uddanner fremtidens håndværkere, EUX- og HTX-studenter samt efteruddanner voksne til at blive fagligt dygtige og innovative med en grundlæggende forståelse for, hvordan arbejdet udføres på en bæredygtig måde.

Det er EUC Sjællands ambition at være en stærk samarbejdspartner for erhvervslivet og imødekomme samfundets behov - både nu og i fremtiden.

 

Organisationsdiagram

EUC Sjællands organisationsdiagram kan ses ved at klikke på nedenstående billede.

Org Diagram Juni 2020

Bestyrelsen

EUC Sjælland ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, som er bredt sammensat med repræsentation af lokalpolitikere, erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, de videregående uddannelser, elever og medarbejdere.

John Norman Skrivebord

Direktør John Norman har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksomheden over for bestyrelsen.

Bestyrelsens sammensætning

Udpeget af Dansk El-Forbund:
Økonomiansvarlig Johannes Jacobsen, Formand

Udpeget af Byggeriets Arbejdsgivere:
Peter Jakobsen, Næstformand

Udpeget af Tekniq:
El-installatør Anders Petersen

Udpeget af Dansk Industri:
Teknisk direktør Poul-Erik Pedersen

Udpeget af 3F:
Afdelingsformand Kim Rozalski

Udpeget af Dansk Metalarbejderforbund:
Afdelingsformand Jørgen S. Madsen

Udpeget i fællesskab af kommunalbestyrelserne i Næstved, Faxe og Køge Kommuner:
Borgmester Carsten Rasmussen

Udpeget af EUC Sjællands bestyrelse - på baggrund af særligt kendskab til de videregående uddannelser:
Borgmester Marie Stærke

Medarbejderrepræsentanter:
Uddannelsesforbund Faglærer Kurt Fossnie
Tekn.adm. Overassistent Tina Nielsen

Elevrepræsentant:
Vakant (HTX)
Vakant (EUD)

Tilforordnede:
Direktør John Norman

Referent:
Sekretær Emira Dzindo

 

LUU

Lokale uddannelsesudvalg

Kontakten mellem EUC Sjællands enkelte uddannelser og erhvervslivet er organiseret gennem lokale uddannelsesudvalg, som består af lige mange repræsentanter for arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer og repræsentation fra skolens medarbejdere og elever.

De lokale uddannelsesudvalg skal styrke samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked og rådgive skolen i forhold til uddannelser, undervisning og lærerkvalificering.

De lokale uddannelseudvalg varetager opgaver vedrørende:

 • Erhvervsuddannelser
 • Arbejdsmarkedsuddannelser
 • Praktikcenter 

Medarbejderne og skolens ledelse er tilforordnede, ligesom eleverne er repræsenteret i udvalgene.

Opgaver

Inden for erhvervsuddannelserne har de lokale uddannelsesudvalg til opgave

 • at rådgive skolen i forhold til uddannelse, undervisning
 • at styrke samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked

Inden for arbejdsmarkedsuddannelserne har de lokale uddannelsesudvalg til opgave

 • at komme med forslag til bl.a. nye uddannelser og lærerkvalificering
 • at styrke samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked

Inden for praktikcenteret har EUC Sjælland valgt at organiserer sig med et praktikcenterudvalg bestående af en repræsentant fra hver af de lokale uddannelsesudvalg. Udvalget har til opgave at være:

 • i dialog med og samarbejde med praktikcentret og
 • holde fire årlige møder.

Se forretningsordenen for praktikcentret her

 

Elev/medarbejder fora

Elevråd på EUC Sjælland

Undervisningsmiljøet er fælles for alle og helt afgørende for skolekulturen. Et godt læringsmiljø er med til, at eleverne på EUC Sjælland trives, så de bliver engagerede og motiverede og oplever, at de lærer noget. Hermed er elevrådene elevernes demokratiske organ, som sikrer deres indflydelse på undervisningsmiljøet

Der kan læses mere om elevrådenes overordnede arbejdsgrundlag her.

 

Samarbejdsudvalg - SU

Samarbejdsudvalgets opgaver er:

 • Arbejds- og personaleforhold
 • Tillid, samarbejde og trivsel
 • Omstilling på arbejdspladsen

EUC Sjællands samarbejdsudvalg har møde fire gange om året.

 

Arbejdsmiljøorganisation - AMO

Hos EUC Sjælland er arbejdsmiljøet organiseret på et strategisk niveau og et operationelt niveau.

Det strategiske niveau sætter rammerne for den løbende indsats og vurderer den løbende udvikling i arbejdsmiljøet.

På det operationelle niveau sker det praktiske arbejdsmiljøarbejde og det er her de daglige praktiske opgaver løses.

 

Chefgruppen

Direktionen
 • Direktør
Bygge og anlæg
 • Uddannelseschef
Thomas  Ter-Borch+4553312387
Direktionen
 • Vicedirektør
HTX
 • Uddannelseschef
 

Ledergruppen

Anders  Wendelboe+4525235738
Transport og logistik
 • Uddannelsesleder
Connie  Mikkelsen+4560760742
Administration
 • Afdelingsleder
Skolehjem
 • Afdelingsleder
Daniel Bertram  Blankholm+4560866766
Bygningsdriften
 • Afdelingsleder
Ditte-Lene  Paustian+4525235833
Frisør
 • Uddannelsesleder
Tandklinikassistent
 • Uddannelsesleder
Erhvervsvejledere
 • Afdelingsleder
Udviklingscenter
 • Projektmedarbejder
Personvognsmekaniker
 • Uddannelsesleder
Smed
 • Uddannelsesleder
Janni  Baggersgaard+4525235761
Elevsucces
 • Afdelingsleder
HTX
 • Rektor - Køge
Michael Berggren  Smidt+4525235836
Løn og personale
 • HR Chef
Michael Frank  Koch+4525235866
Økonomi
 • Afdelingsleder
HTX
 • Rektor - Næstved
Stig  Rasmussen+4524471055
Bygge og anlæg
 • Murer - Uddannelsesleder
Bygge og anlæg
 • VVS-energi - Uddannelsesleder
Elektriker
 • Uddannelsesleder
Thomas  Ter-Borch+4553312387
Direktionen
 • Vicedirektør
HTX
 • Uddannelseschef
Bygge og anlæg
 • Tømrer - Uddannelsesleder
Bygge og anlæg
 • VVS-energi - Uddannelsesleder
Bygge og anlæg
 • Bygningsmaler - Uddannelsesleder