Grundforløb plus (GF+)

Grundforløb plus (GF+) er et 10 ugers-forløb for unge og voksne, der har brug for forberedelse inden de starter på grundforløb 2.

Hvis du vil læse en mere deltaljeret beskrivelse af GF+, og få svar på oftest stillede spørgsmål, så klik her.

Kom i gang

Om GF+

På GF+ får du hjælp til at blive afklaret om dit fremtidige uddannelsesvalg.

Du får også opkvalificeret dine generelle almene og erhvervsfaglige kompetencer, så du kan styrke dine forudsætninger for senere at opfylde overgangskravene til hovedforløbet.

Du kan kun starte på GF+ én gang, ligesom grundforløb 1.

Fagretningen er sammensat af uddannelser, der har faglige fællesskaber og samtidig appellerer til dig, som har interesse for erhverv, hvor arbejdet foregår både inden- og udendørs. Den retter sig mod hovedområdet: Teknologi, byggeri og transport, og du kommer tæt på erhvervsuddannelserne murertømrerbygnings- og anlægsstruktør, samt bygningsmaler

Undervisningen er primært praktisk og med et anvendelsesorienteret fokus. Det betyder, at værkstedundervisningen er omdrejningspunktet for din tilegnelse af viden, færdigheder og kompetencer.

Der tages udgangspunkt i byggeri fra kælder til kvist. Forløbet vil også indeholde fag som; arbejdspladskultur og faglig kommunikation. 

Der afholdes ingen afsluttende prøver på GF+. De enkelte erhvervsfag og kombinationsfag afsluttes med en bedømmelse ”bestået/ikke bestået”.

Der er ikke krav om, at fagene skal være bestået, for at fortsætte på GF2.

 

Adgangskrav

For at kunne starte på GF+, skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse for over to år siden. 

Hvis det er mindre end to år siden du færdiggjorde 9. eller 10. klasse, så klik her.

For at kunne starte på GF+ skal du også have karaktererne 02/02 i dansk og matematik, ligesom grundforløb 2.

Hvis du ikke møder dette krav, tilbydes du en optagelsesprøve*.

*Hvis du dumper optagelsesprøven, tilbydes du en samtale med en faglærer eller leder på uddannelsen med henblik på afklaring i forhold til opstart.

 

Tilmelding

Tilmelding 

Vi har opstart to gange om året i Vordingborg, Næstved og Køge. De næste opstartsdatoer er:

11. oktober 2024 og 27. marts 2025

 

Hvis du vil starte på GF+, skal du tilmelde dig  på optagelse.dk.

 

  Tilmeldingsknap

 

 

 

 

Kontakt

Har du spørgsmål til GF+, så kontakt:

Afdelingsleder
Janni Baggersgaard
jaba@eucsj.dk - 25 23 57 61

Uddannelsesleder
Stig Rasmussen

stra@eucsj.dk  24 47 10 55