Vejgodstransportuddannelsen

Chauffoer Gods675x175

Godschauffører er beskæftiget i vognmandsforretninger eller i virksomheder med egen kørselsafdeling. Arbejdet består i kørsel med alle slags varer med de store lastbiltyper (over 3.500 kg.), ofte udstyret med specialopbygning og udstyr. Chaufføren skal sørge for eller medvirke til, at de nødvendige papirer i forbindelse med transporten er i orden, godset bliver lastet, ruten bliver planlagt og godset bliver losset.

En del chauffører bliver uddannet til specialtransporter eller bliver eksportchauffører på ruter til udlandet. Chauffører har kørekort til lastbil og påhængsvogn samt certifikat til lastbilmonteret kran og transport af farligt gods.

Godschauffør arbejder blandt andet med at køre lastbil og andre køretøjer på en forsvarlig og sikker måde. Man skal sikre lasten og transportere godset efter de forskellige love og regler.

Vejgodstransportuddannelsen har trinene:

 • Lastbilchauffør
 • Godschauffør

 

Fakta

Vejgodstransportuddannelsen

- Lastbilchauffør (1 år og 6 mdr.)
- Godschauffør (3 år)

Efter 1 år og 6 mdr. har du mulighed for, at søge arbejde som lastbilchauffør. Uddannelsen er et delmål på vejen mod svendebrevet som godschauffør. 

Grundforløb 1 (GF1):

(for dig der kommer fra 9. - 10. klasse)

Se dato for næste opstart her

Fagretninger du kan vælge:

Metal, mekanik og motorer under hovedområdet Teknologi, byggeri og transport 
- i Næstved og Køge

 

Grundforløb 2 (GF2):

(for dig der ikke kommer direkte fra folkeskolen)

Se dato for næste opstart her
Vejgodstransportuddannelsen - i Næstved

 

Adgangskrav

Hvordan du kommer i gang afhænger af din alder og baggrund, samt om du opfylder adgangskravene - se mere på 

Kom Godt I Gangknap

 

Alderskrav
Du skal helst være fyldt 17 år, når du starter grundforløbet på transportuddannelsen. Det skal du, fordi inden dit første hovedforløb slutter, skal du tage certifikat til gaffeltruck og ”lille” kørekort, og skal derfor være fyldt 18 år.

Videreuddannelse

Læs mere om dine muligheder for videreuddannelse med et svendebrev i hånden HER.

Økonomi 

Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

Se "TUR" for den gældende overenskomst for elevlønninger.

Hvis du er fyldt 18 år og går på grundforløbet, kan du søge om SU, hvis du ikke har en uddannelsesaftale.

Har du spørgsmål om SU kan du kontakte

Næstved - Lotte Andersen 
25 23 57 51


Under 25 år

Når du er fyldt 18 år er du berettiget at søge SU.

Over 25 år
Er du over 25 år kan der være andre økonomiske muligheder. Læs mere om det at være voksenlærling.

Rabat på transport (ungdomskort)

Du kan få rabat på den daglige transport til din skole med et ungdomskort. På www.ungdomskort.dk kan du se, om du kan få et ungdomskort, hvordan du får det og hvad du skal gøre i forskellige situationer.

Har du spørgsmål om ungdomskort kan du kontakte

Næstved - Anette Krogh Petersen 

 

Kørekort

Den virksomhed du er ansat i er forpligtet til at betale omkostninger, se retningslinerne og vilkår her. 

Skolehjem

Når du bliver optaget på en erhvervsuddannelse på EUC Sjælland, har du mulighed for at bo på skolehjem i enten Næstved eller Haslev. 

 

Hvordan

Hvordan bliver du chauffør - godstransport?

Du bliver chauffør godstransport ved at tage en erhvervsuddannelse. En erhvervsuddannelse er en vekseluddannelse. Du veksler mellem at være på din læreplads og skoleophold.

Du skal selv søge og finde din læreplads, i løbet af grundforløbet. Find inspiration og hjælp til lærepladssøgning her

Hjælp og vejledning

Udviklingscentret kan hjælpe dig med at afklare dine uddannelsesmuligheder og ønsker til oplæring. De kan også hjælpe dig med at skifte uddannelse og organisere hjælpemidler som it-rygsæk m.m. 
Derudover kan de hjælpe dig med mulighederne for at læse videre. Læs mere her.

Elevadministrationen kan også hjælpe dig.
Se her, hvilken studiesekretær du skal kontakte.

 

Tilmelding

Al tilmelding forgår gennem optagelse.dk

Hvordan du kommer i gang afhænger af din alder og baggrund, samt om du opfylder adgangskravene - se mere på 

Kom Godt I Gangknap

Når vi her på skolen har fået bekræftet dine oplysninger og karakterer, får du brev om optagelse.


Du har en læreplads

Hvis du har indgået en aftale med en mester om ansættelse under din uddannelse skal der underskives en uddannelsesaftale mellem dig, mester og EUC Sjælland. Derfor skal du eller din mester kontakte os.  

Når uddannelsesaftalen er på plads bliver du automatisk indkaldt til dit skoleforløb.

Du har ikke en læreplads

Hvis du ikke har en læreplads, men søger direkte ind på grundforløbets 2. del via optagelse.dk, vil du modtage en mail med indkaldelse til afklaringssamtale - uanset om du har allerede opfylder karakterkravet på 02 i dansk og matematik i grundskolens afgangsprøve.

Under dit grundforløb skal du søge efter en læreplads.

 

Adgangskrav

Grundforløbets 1. del

For at kunne blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du have bestået dansk og matematik fra grundskolen (9. eller 10. klassesniveau) med karakteren 02.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse skal du også være vurderet uddannelsesparat.
Opfylder du kravene, så kan du starte på grundforløbets 1. del.

Grundforløbets 1. del afsluttes med prøve, bestået - ikke bestået. Består du prøven kan du fortsætte på grundforløbets 2. del.

Grundforløbets 2. del

Er det mere end et år siden du forlod folkeskolen, men du er under 25 år, skal du stadig have bestået dansk og matematik med 02.
Har du ikke 02 i dansk og matematik, kan du tale med en vejleder om optagelsesprøve og - samtale. Find den rigtige vejleder.

Er du over 25 år skal du altid have en samtale med en vejleder for at blive kompetencevurderet. Find den rigtige vejleder.

Grundforløbets 2. del afsluttes med en prøve, som skal beståes for at kunne fortsætte på hovedforløbet.

Hovedforløbet

For at for starte på hovedforløbet, skal du have bestået prøven på grundforløbets 2. del, samt:

 • Naturfag, F-niveau
 • Informationsteknologi, F-niveau
 • Dansk, F-niveau

Derudover skal du have en uddannnelsesaftale med en mester.

Deltagerforudsætninger

På denne uddannelse er det vigtigt, at du:

 • har lyst til ar arbejde med transport
 • har god fysik
 • har lyst til at arbejde med teknik og maskiner
 • er indstillet på, at arbejdet ofte foregår ude hos kunder
 • er serviceminded og god til at tale med mange forskellige mennesker
 • overholder tidsplaner
 • er indstillet på skiftende arbejdstider og weekendarbejde
 • er god til at planlægge opgaver
 • kan arbejde selvstændigt
 • er indstillet på at arbejde udendørs
 • har fokus på sikkerhed
 

Opbygning

Sådan er hovedforløbet til  chauffør godstransport ...

Uddannelsen er en såkaldt vekseluddannelse. Det vil sige at du veksler mellem at være hos mester og hos os på EUC Sjælland.

Hovedforløbsperioderne planlægges løbende og du vil som elev altid blive informeret om hvornår de ligger. Som mester kan du følge med på elevplan.dk

Undervisningsplan

Alle uddannelsesretninger har individuelle undervisningsplaner.
Læs den for 
Grundforløbets 2. del

 

Valgfri specialefag
På uddannelsen kan man vælge mellem to specialer. Med den ene får du Kran E-bevis og arbejder med lastbilmonteret kran. På den anden har du i stedet blokvognskørsel. 

Begge specialer tilbyder derudover specialefagene: Vejen som arbejdsplads, Energirigtig kørsel og Konflikhåndtering.

 

Motion i dagligdagen

Det er et krav for erhvervsuddannelser at der er gennemsnitligt mindst 45 minutters motion og bevægelse om dagen.
Motion og bevægelse kan være mange ting og f.eks. være en del af selve undervisningen i andre fag, det kan også være idrætsundervisning eller ture i motionscentret. 

 

Svendeprøven

Svendeprøven er en individuel prøve som består af en teoretisk prøve på 45 minutter og en praktisk prøve på tre timer.

Den teoretiske prøve foregår på pc og spørgsmålene breder sig over hele pensum i uddannelsen.

Til den praktiske prøve trækker du en opgave som du skal udføre. Det kan være at læsse en lastbil korrekt med kran eller læsse og klargøre farligt gods til transport.
Der er to censorer til den praktiske prøve, en vognmand og en chauffør, begge udpeget fra det Faglige FællesUdvalg.

Begge prøver skal beståes for at du kan få dit svendebrev.

 

Som elev

Uddannelsesplan 

Alle elever skal have udarbejdet en uddannelsesplan. Denne skal danne grundlag for planlægningen af din uddannelse.

Planen er digital og har adgang til dine uddannelsesoplysninger, det vil sige skolefærdigheder, uddannelsesforløb, skoleskema, fravær og aftaler indgået med kontaktlæreren. Din uddannelsesplan ligger i et system som hedder Studie+.

Din kontaktlærer vil introducere dig for Studie+.

I Studie+ kan du:

 • se skema, karakterer og fravær
 • ændre og opdatere din e-mailadresse
 • få overblik over hvor mange mål, du har opnået
 • få udleveret og aflevere opgaver på nogle af uddannelserne
 • evaluere undervisningsaktiviteten
 • dokumentere lærepladssøgning
 • orientere dig i erhvervsuddannelserne

Kontaktlærer
Når du starter på EUC Sjælland, får du en kontaktlærer, der er din kontaktperson hele uddannelsen igennem. 
Din kontaktlærers rolle er at skabe en god relation til dig, så du får mest muligt ud af dit uddannelsesforløb. Din kontaktlærer kompetencevurderer og uddannelsesafklarer dig.

Mødetider

Skoledagen ligger normalt mellem 8.00 – 15.00. Du skal være til rådighed for undervisningen inden for dette tidsrum. Og du har naturligvis mødepligt. Når du er i oplæring i din virksomhed, skal du følge virksomhedens mødetider.

Dagligdagen og opgaveaflevering
Du har mødepligt både på skolen og i virksomheden. Og det er et krav, at du afleverer dine opgaver til aftalt tid.

Almindelig orden og samvær
Du lærer bedst i et rart og trygt miljø, hvor du trives med dine kammerater. Vi har derfor nogle fælles regler om samvær og hensyntagen til de fysiske rammer, som vi alle skal færdes i til hverdag. Vi omgås hinanden med respekt, og du fremmer trivslen, hvis du er imødekommende og tolerant og tager hensyn til dine kammerater.

Du kan med fordel læse vores ordensregler HER.

Fravær 

Udebliver du, betragtes det som fravær. Fravær og tilstedeværelse registreres af din underviser i Studie+. 

Elevhåndbog

Elevhåndbogen er ment som en hjælp på vejen. Du vil kunne læse om de rammer, vi arbejder inden for, og som er nødvendige for at bevare et godt uddannelsesmiljø. Du vil også kunne finde de praktiske oplysninger, du har brug for, mens du går her på EUC Sjælland.

Find den nyeste elevhåndbog for grundforløb 1 og grundforløb 2 HER.

Egenbetaling

Som elev er der enkelte ting, du selv skal betale undervejs i din uddannelse.

Undervisningsmaterialer
Der er ikke udgifter til undervisningsmaterialer på uddannelsen.

Arbejdstøj/Personlige værnemidler
For at kunne følge undervisningen, skal du være iført egnet arbejdstøj og sikkerhedssko. Du får information om påklædning ved studiestart. Du har selv udgiften til arbejdstøj.

Værktøj
På skolen stiller vi de redskaber og værktøj til rådighed, som du har brug for.

Ekskursioner
På Hovedforløb 4, i faget International Transport, er du med til at planlægge og deltage i en fagrelevant tur til en virksomhed i udlandet. Denne ekskursion skal betales af dit praktiksted, vognmand, jf. retningslinjer bestemt af TUR.

Printkonto 
Alle elever på EUC Sjælland får tilbud om at oprette en printkonto. Alle elever på EUC Sjælland får tilbud om at oprette en printkonto.
Du opretter en printkonto på: webprint.eucsj.dk