Regler og politikker

På EUC Sjælland vil vi skabe de bedst mulige rammer for mennesker og miljø. Derfor har vi etableret en række retningslinjer, der sikrer et trygt og velfungerende skolemiljø.

For elever

Ordensregler

Overordnede ordensregler for elever, kursister og besøgende kan læses her.

Herudover eksisterer der specifikke regelsæt for enkelte uddannelsesområder:

 

Anti-mobbestrategi

EUC Sjællands anti-mobbestrategi kan læses her.

 

IT-regler

Regler for elever og kursisters brug af IT kan læses her.

 

Rygning

Fra den 1. august 2021 stilles der krav om røgfri skoletid på alle ungdomsuddannelser. Formålet med en rygepolitik er at fremme et godt arbejdsmiljø og uddannelsesmiljø, og dermed gøre EUC Sjælland til en attraktiv uddannelsesinstitution og arbejdsplads, hvor medarbejdere og elever/kursister kan passe deres uddannelse og arbejde uden at blive udsat for passiv rygning. Passiv rygning er både sundhedsskadeligt og voldsomt irriterende. Samtidig vil EUC Sjælland gerne være det gode forbillede for de unge i forhold til at forebygge den sundhedsskadelige effekt, der er af rygning. Derfor er rygning ikke tilladt i arbejdstiden. Dette gælder også ved receptioner og andre arrangementer. Det er heller ikke tilladt at ryge på skolens arealer samt i skolens biler og materiel. Forbuddet gælder for alle medarbejdere og elever. Forbuddet gælder ligeledes også for gæster herunder forældre, censorer, kunder, fremmed arbejdskraft (fx vikarer), leverandører, eksterne håndværkere mv.

Rygepolitik for elever og kursister kan læses her.

 

Misbrug

Misbrugspolitik for elever og kursister kan læses her.

 

Virtuel undervisning

Som følge af COVID-19 tilrettelægges undervisningen efter nødbekendtgørelsen. Du kan læse om skolens forventninger til dig i EUC Sjællands retningslinjer for virtuel undervisning.

 

Prøver og eksamen

EUD
Læs her om:


HTX 
Eksamensreglement for HTX i Køge og Næstved 
kan læses her.

Der er udarbejdet et særligt eksamensreglement for bedømmelse af studieområdeprojekt (SOP) for januar 2021.
Læs reglementet for HTX Næstved her.
Læs reglement for HTX Køge her.


EUX
Ved eksamen og prøver på EUX henvises der til retningslinjer for både EUD- og HTX-områderne.

  • Reglerne for EUD gælder på grundforløbets første og anden del, samt erhvervsfagene på EUX. 
  • Reglerne for HTX gælder for de gymnasiale fag på EUX.

 

 

Aktivitetspolitik på EUD/EUX

Politik for elevers aktive deltagelse kan læses her.

 

Fastholdelse og trivsel på HTX

Indsatsområderne i fastholdelsesstrategien kan læses her.

Indsatsområderne i trivselsstrategien kan læses her

 

For organisationer

Besøg af interesseorganisationer
på EUC Sjælland

Det er EUC Sjællands mission at uddanne fagligt kompetente unge og voksne til arbejde og livslang læring i et demokratisk samfund.

 

EUC Sjælland har derfor formuleret retningslinjer for besøg af interesseorganisationer på skolen. Det drejer sig om f.eks. besøg og orientering fra faglige organisationer, politiske partier og andre der ønsker dialog med skolens elever og kursister.

EUC Sjællands retningslinjer 
for organisationer og partiers adgang til skolen

 

Databehandling

Persondataloven på EUC Sjælland

EUC Sjælland er omfattet af persondataloven. Du kan læse mere om persondataforordningen og brug af data på EUC Sjælland her. (Dokumentet er på vej.)

Brug af billedmateriale, mm.

Vi vil orientere dig om hvilke informationer mm. vi bruger, i forbindelse med arrangementer:

  • Personlige oplysninger som navn, alder, bynavn, skolenavn, klasse/hold
  • Billeder og video taget i dag
  • Udtalelser som er fremkommet i forbindelse med arrangementet

 

Hvad bruges billeder, video, oplysninger mm. til:

  • Skolens sociale medier (fx Facebook, Instagram)
  • Skolens hjemmeside
  • Markedsføringsmateriale (fx tryksag, folder, annonce, plakat, banner, roll ups)
  • Andre markedsføringssammenhænge (fx biografreklame, film om skolen…)

Du vil altid blive spurgt til samtykke, hvis der er tale om personlige informationer.

Du har når som helst mulighed for at trække dit samtykket tilbage ved konkret angivelse af hvilket billede, videooptagelse mm. som det drejer sig om. Det sker ved henvendelse til eucsj@eucsj.dk.