Uddannelsesretning

En god fremtid er ikke kun noget, man læser sig til! Med erhvervserfaring fra dag ét, er et håndværk det sikre karrierevalg, du kan bygge videre på hele livet.

En erhvervsuddannelse er en ungdomsuddannelse. Efter to-fire år - afhængig af hvilken uddannelse du vælger - bliver du udlært og får dit svendebrev. Med det i hånden, kan du enten vælge at arbejde inden for dit fag eller læse videre.

En erhvervsuddannelse er en vekseluddannelse, og man kan begynde en uddannelsen lige efter grundskolen. Uddannelsen starter typisk med et grundforløb og herefter veklser resten af uddannelsen mellem skole og praktik i virksomhed.

Du skal regne med, at teori og praksis på dine forløb på EUC Sjælland fordeler sig således, at teori svarer til 40% og praktik svarer til 60%.

Du skal have en praktikplads for at kunne fortsætte på hovedforløbet af din valgte uddannelsesretning.

Du kan få inspiration til at finde en læreplads her.
Hvis du ikke har fundet en læreplads efter bestået grundforløb, kan du søge om optagelse i skoleoplæringscentret.

 

Kom Godt I Gangknap