Frisør

 Frisoer675x175

Overvejer du at blive frisør?

Kan du lide at arbejde med hår og mode, og har du sans for kreativitet, form og farver? Nyder du at have med mange forskellige mennesker at gøre, og have en travl hverdag?
Så er frisørfaget noget for dig!

Som frisør lærer du at klippe og farve hår, og udfører kreative stylinger. Du arbejder med de nyeste trends, klippe- og farveteknikker, samt arbejde med ekstensions og makeup.

Frisør er også andet end hår; det kræver at man kan lide at
have med mennesker at gøre og yde service. Via faget
psykologi lærer man netop om, hvordan man skal rådgive
og kommunikere med kunder.

Desuden skal man have en stærk krop, der kan holde til, at man står op på lange arbejdsdage.

Her kan du se eksempler på emner, som man arbejder med på frisøruddannelsen:

 • Dame og herre klippeteknikker
 • Kemiske behandlinger (farvning, permanent)
 • Forskellige former for stylinger, inkl. langthårsfrisering
 • Ekstension/parykhåndtering
 • Makeup
 • Psykologi 
 • Engelsk
 • Bogføring/arbejdsmarkedsforhold
 • Værktøjslære/ergonomi
 • Teori

Vil du være frisørelev?

På frisøruddannelsen er der specielle optagelseskrav. Dette indebærer, at du skal have en underskrevet uddannelsesaftale hos en frisør, før du kan komme ind på uddannelsen. En uddannelsesaftale er en aftale mellem elev og virksomhed, som har det formål at sikre eleven en praktikplads i deres skoleforløb.

Hvis ikke du har en uddannelsesaftale, skal du søge en kvoteplads. Der er to frister for kvoteansøgninger om året. Ansøgningsfristerne er 1. maj og 1. november.


Læs mere om optagelseskrav og kvotepladser på frisøruddannelsen her.

Fakta

 Frisør
- Frisør  (4 år)

Grundforløb 1 (GF1):

(for dig der kommer fra 9. - 10. klasse)

Se dato for næste opstart her

Fagretninger du kan vælge:

Sundhed, stil og design under hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik
- i Næstved

Grundforløb 2 (GF2):

(for dig der ikke kommer direkte fra folkeskolen)

Se dato for næste opstart her

Frisør - i Næstved


Adgangskrav

Hvordan du kommer i gang afhænger af din alder og baggrund, samt om du opfylder adgangskravene.

Søger du ind på Grundforløbets 1. del - se mere på 

Kom Godt I Gangknap

Søger du ind på Grundforløbets 2. del, så læs mere på fanebladet om Kvoteplads

Videreuddannelse

Læs mere om dine muligheder for videreuddannelse med et svendebrev i hånden HER.

Økonomi

Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

Se "Dansk frisør og kosmetiker forbund" gældende overenskomst for elevlønninger i frisørfaget her.

Hvis du er fyldt 18 år og går på grundforløbet, kan du søge om SU, hvis du ikke har en uddannelsesaftale.

Har du spørgsmål om SU kan du kontakte

Næstved - Lotte Andersen 
25 23 57 51


Under 25 år

Når du er fyldt 18 år er du berettiget at søge SU.

Over 25 år
Er du over 25 år kan der være andre økonomiske muligheder. Læs mere om det at være voksenlærling.

 

Rabat på transport (ungdomskort)

Du kan få rabat på den daglige transport til din skole med et ungdomskort. På www.ungdomskort.dk kan du se, om du kan få et ungdomskort, hvordan du får det og hvad du skal gøre i forskellige situationer.

Har du spørgsmål om ungdomskort kan du kontakte

Næstved - Anette Krogh Petersen Skolehjem

Når du bliver optaget på en erhvervsuddannelse på EUC Sjælland, har du mulighed for at bo på skolehjem i enten Næstved eller Haslev. 

 

Hvordan

Hvordan bliver du frisør?

Du bliver frisør ved at tage en erhvervsuddannelse. En erhvervsuddannelse er en vekseluddannelse. Du veksler mellem at være på din læreplads og skoleophold.

Du skal selv søge og finde din læreplads, i løbet af grundforløbet. Find inspiration og hjælp til lærepladssøgning her

Hjælp og vejledning

Udviklingscentret kan hjælpe dig med at afklare dine uddannelsesmuligheder og ønsker til oplæring. De kan også hjælpe dig med at skifte uddannelse og organisere hjælpemidler som it-rygsæk m.m. 
Derudover kan de hjælpe dig med mulighederne for at læse videre. Læs mere her.

Elevadministrationen kan også hjælpe dig.
Se her, hvilken studiesekretær du skal kontakte.

 

Tilmelding

Al tilmelding forgår gennem optagelse.dk

Hvordan du kommer i gang afhænger af din alder og baggrund, samt om du opfylder adgangskravene - se mere på 

Kom Godt I Gangknap

Når vi her på skolen har fået bekræftet dine oplysninger og karakterer, får du brev om optagelse.


Du har en læreplads

Hvis du har indgået en aftale med en mester om ansættelse under din uddannelse skal der underskives en uddannelsesaftale mellem dig, mester og EUC Sjælland. Derfor skal du eller din mester kontakte os.  

Når uddannelsesaftalen er på plads bliver du automatisk indkaldt til dit skoleforløb.

Du har ikke en læreplads

Hvis du ikke har en læreplads, men søger direkte ind på grundforløbets 2. del via optagelse.dk, vil du modtage en mail med indkaldelse til afklaringssamtale - uanset om du har allerede opfylder karakterkravet på 02 i dansk og matematik i grundskolens afgangsprøve.

Under dit grundforløb skal du søge efter en læreplads. Hvis du ikke har fundet en læreplads efter bestået grundforløb og der er uddannelsesgaranti på din uddannelse, så kan du søge om optagelse til skoleoplæring i skoleoplæringscentret

Uddannelsesgaranti

Der er uddannelsesgaranti på alle uddannelser, når du har bestået grundforløbets 2. del, selvom du ikke har en læreplads i en virksomhed.

Uddannelsesgarantien kommer til udtryk på to måder:

 1. Gennemfører du grundforløbet på en uddannelse, der udbydes med skoleoplæring, har du garanti for, at du kan gennemføre hele uddannelsen. Det kræver, at du opfylder kravene om egnethed, geografisk mobilitet og aktiv lærepladssøgning (EMMA-kriterierne). Gør du det, så får du tilbudt en plads i skoleoplæring.

 2. Gennemfører du grundforløbet på en uddannelse, der ikke udbydes med skoleoplæring, er du alligevel sikret muligheden for at gennemføre en uddannelse. Du tilbydes så optagelse til 2. del af grundforløbet på en uddannelse, der udbydes med skoleoplæring. Det kan også være et tilbud til en uddannelse, der udbydes uden oplæring (skolebaseret), hvor du har mest mulig merit for allerede gennemført og bestået uddannelse. Dette tilbud gives højst to gange.

Se en samlet oversigt over uddannelser der udbydes med skoleoplæring.

 

Adgangskrav

Grundforløbets 1. del

For at kunne blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du have bestået dansk og matematik fra grundskolen (9. eller 10. klassesniveau) med karakteren 02.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse skal du også være vurderet uddannelsesparat.
Opfylder du kravene, så kan du starte på grundforløbets 1. del.

Grundforløbets 1. del afsluttes med prøve, bestået - ikke bestået. Består du prøven og har du fået en kvoteplads, kan du fortsætte på grundforløbets 2. del.

Grundforløbets 2. del

Er det mere end et år siden du forlod folkeskolen, men du er under 25 år, skal du stadig have bestået dansk og matematik med 02.
Har du ikke 02 i dansk og matematik, kan du tale med en vejleder om optagelsesprøve og - samtale. Find den rigtige vejleder.

Er du over 25 år skal du altid have en samtale med en vejleder for at blive kompetencevurderet. Find den rigtige vejleder.

Grundforløbets 2. del afsluttes med en prøve, som skal beståes for at kunne fortsætte på hovedforløbet.

Hovedforløbet

For at for starte på hovedforløbet, skal du have bestået prøven på grundforløbets 2. del, samt:

 • Dansk, E-niveau
 • Design, E-niveau
 • Afsætning, F-niveau
 • Faglig kemiprøve

Derudover skal du have en uddannnelsesaftale med en mester.
Har du ikke en uddannelsesaftale, så kan du læse om skoleoplæringscentret og uddannelsesgaranti på fanebladet Hvordan.
Hvis du vil læse om kvotepladser, skal du trykke her.

Deltagerforudsætninger

På denne uddannelse er det vigtigt, at du:

 • er serviceminded og god til at tale med mange forskellige mennesker
 • har god fysik
 • er indstillet på at arbejde stående det meste af dagen
 • har fokus på kvalitet og detaljer
 • er indstillet på at have tæt fysisk kontakt til andre
 • er indstillet på skiftende arbejdstider
 

Opbygning

Sådan er hovedforløbet til frisør

Uddannelsen er en såkaldt vekseluddannelse. Det vil sige at du veksler mellem at være hos mester og hos os på EUC Sjælland.

Som hovedforløbselev har du otte skoleperioder, som varer mellem fem og syv uger. Imellem skoleperioderne er du hos din mester.

 

Undervisningsplan

Alle uddannelsesretninger har individuelle undervisningsplaner.
Læs den for 
Grundforløbets 2. del

Valgfri specialefag
Der skal vælges 5 ugers valgfri specialefag på hovedforløbet, men på grund af EUDreformen er det endnu ikke på plads hvilke specialefag der udbydes.

 

Motion i dagligdagen

Det er et krav for erhvervsuddannelser at der er gennemsnitligt mindst 45 minutters motion og bevægelse om dagen.
Motion og bevægelse kan være mange ting og f.eks. være en del af selve undervisningen i andre fag, det kan også være idrætsundervisning eller ture i motionscentret. 

 

Svendeprøven

Svendeprøven til frisør gennemføres på 8. skoleophold. Det er en praktisk svendeprøve. Prøven er individuel og afvikles over to dage, hvor du skal løse forskellige praktiske opgaver.
De to dage går skuemestre rundt og observerer samt kan stille spørgsmål til dine opgaver.
Efter bestået svendeprøve og endt læretid får du dit svendebrev og du kan kalde dig frisør.

 

Som elev

Uddannelsesplan 

Alle elever skal have udarbejdet en uddannelsesplan. Denne skal danne grundlag for planlægningen af din uddannelse.

Planen er digital og har adgang til dine uddannelsesoplysninger, det vil sige skolefærdigheder, uddannelsesforløb, skoleskema, fravær og aftaler indgået med kontaktlæreren. Din uddannelsesplan ligger i et system som hedder Studie+.

Din kontaktlærer vil introducere dig for Studie+.

I Studie+ kan du:

 • se skema, karakterer og fravær
 • ændre og opdatere din e-mailadresse
 • få overblik over hvor mange mål, du har opnået
 • få udleveret og aflevere opgaver på nogle af uddannelserne
 • evaluere undervisningsaktiviteten
 • dokumentere lærepladssøgning
 • orientere dig i erhvervsuddannelserne

Kontaktlærer
Når du starter på EUC Sjælland, får du en kontaktlærer, der er din kontaktperson hele uddannelsen igennem. 
Din kontaktlærers rolle er at skabe en god relation til dig, så du får mest muligt ud af dit uddannelsesforløb. Din kontaktlærer kompetencevurderer og uddannelsesafklarer dig.

Mødetider

Skoledagen ligger normalt mellem 8.00 – 15.00. Du skal være til rådighed for undervisningen inden for dette tidsrum. Og du har naturligvis mødepligt. Når du er i oplæring i din virksomhed, skal du følge virksomhedens mødetider.

Dagligdagen og opgaveaflevering
Du har mødepligt både på skolen og i virksomheden. Og det er et krav, at du afleverer dine opgaver til aftalt tid.

Almindelig orden og samvær
Du lærer bedst i et rart og trygt miljø, hvor du trives med dine kammerater. Vi har derfor nogle fælles regler om samvær og hensyntagen til de fysiske rammer, som vi alle skal færdes i til hverdag. Vi omgås hinanden med respekt, og du fremmer trivslen, hvis du er imødekommende og tolerant og tager hensyn til dine kammerater.

Du kan med fordel læse vores ordensregler HER.

Fravær 

Udebliver du, betragtes det som fravær. Fravær og tilstedeværelse registreres af din underviser i Studie+. 

Elevhåndbog

Elevhåndbogen er ment som en hjælp på vejen. Du vil kunne læse om de rammer, vi arbejder inden for, og som er nødvendige for at bevare et godt uddannelsesmiljø. Du vil også kunne finde de praktiske oplysninger, du har brug for, mens du går her på EUC Sjælland.

Find den nyeste elevhåndbog for grundforløb 1 og grundforløb 2 HER.

Egenbetaling

Som elev er der enkelte ting, du selv skal betale undervejs i din uddannelse.

Undervisningsmaterialer 

Det er et krav, at du køber Frisør Fagbogen ved opstart på grundforløb 2. Bogen gælder for både grund- og hovedforløb og koster 760,-

Arbejdstøj/Personlige værnemidler
Der er ikke krav til arbejdstøj og -sko m.v. på frisøruddannelsen.

Værktøj
På skolen stiller vi de redskaber og værktøj til rådighed, som du har brug for.

Ekskursioner
Der opkræves ikke betaling for ekskursioner på frisøruddannelsen.

Printkonto 
Alle elever på EUC Sjælland får tilbud om at oprette en printkonto. Alle elever på EUC Sjælland får tilbud om at oprette en printkonto.
Du opretter en printkonto på: webprint.eucsj.dk