Grundfag i erhvervsrettet perspektiv

675X175

I udskolingen er det oplagt at hente inspiration fra håndværksfag i eksempelvis fysik/kemi og samtidig arbejde med karrierelæring i uddannelse og job.

På EUC Sjælland er vi inspireret af forskningsprojektet "Udsyn i udskolingen", og så er vi stolte af vores håndværksfag. Det er netop den motivation, som er udgangspunktet for en række tilbud til grundskolens ældste klasser.

Vi har udviklet korte undervisningsforløb i fagene matematik, fysik/kemi, historie samt uddannelse og job. Se beskrivelserne nedenfor og tag fat i kontaktpersonen som leverer undervisningsmateriale og sørger for det videre forløb. 

Måske har I andre idéer til at arbejde med jeres fag i et erhvervsrettet perspektiv.
Kontakt Janni Baggersgaard på jaba@eucsj.dk, så kan vi i fællesskab udvikle spændende forløb, hvor grundskolefag kombineres med karrierelæring.

 

Matematik

300X200px Erhvervrettet Smed

Røgfjerner monteret på havegrill

Ved hjælp af matematiske beregninger udfører eleverne en model af en røgfjerner i karton. Den ender med at blive skåret, bukket og samlet på EUC Sjællands smedeværksted. Røgfjerneren monteres på en havegrill med indgraveret navn, og den får eleverne med hjem til klassen som håndgribeligt bevis på deres udregninger.

Praksisorienteret matematik - kombineret med øget viden om smedefaget.

Tidsforbrug

 • 5-8 lektioner matematik
 • 4 lektioner i smedeværkstedet på EUC Sjælland

Kontakt
Janni Baggersgaard, jaba@eucsj.dk

 

300X200px Erhvervrettet Shelter 
Byg en shelter

I matematikundervisningen forbereder klassen sig på at bygge shelters. Det sker med udgangspunkt i de tegninger de skal bruge, når de kommer ud på EUC Sjælland.

Eleverne arbejder med tegningsforståelse, geometri, mål, målomsætning mv. Derudover får de kendskab til og erfaring med at bruge værktøj som skruemaskine, håndsav, hammer mv. Eleverne arbejder i grupper og træner samarbejde i praksis, som var det på en byggeplads. De opnår kendskab til tømrerfaget og andre job- og uddannelsesmuligheder inden for bygge- og anlægsbranchen.

Tidsforbrug

 • 4 lektioner matematik
 • 1 uge med fremstilling af shelters på EUC Sjælland

Kontakt
Janni Baggersgaard, jaba@eucsj.dk

 

300X200px Erhvervrettet Struk

Regn med bygningsstruktøren 

"Regn med bygningsstruktøren" er et opgavesæt
"Regn med byggeri og anlæg"

Forløbet starter med besøg af bygningsstruktørelever og -faglærer fra EUC Sjælland.

Derefter skal eleverne regne på en armeret betonvæg, hvor de arbejder med mål, målomsætning samt areal- og rumfangsberegning.

Udover praksisopgaven i matematik opnår eleverne tillige indsigt i struktørfaget og hører om forskellige muligheder, der åbner sig, når man står med et svendebrev som bygningsstruktør i hånden.

Tidsforbrug

 • 2 lektioner med besøg af bygningsstruktørelever og -faglærer
 • 2-4 lektioner matematik

Konktakt
Janni Baggersgaard, jaba@eucsj.dk

300X200px Fra Folkeskolen Pic

Regn med mureren

"Regn med mureren" er et opgavesæt
"Regn med byggeri og anlæg"

Forløbet starter med besøg af murerelever og -faglærer fra EUC Sjælland.

Gennem praksisopgaver arbejdes der med mål, målomsætning, procentregning og areal- og rumfangsberegning. Eleverne opnår samtidig indsigt i murerfaget og hører om forskellige muligheder, der åbner sig, når man står med et svendebrev som murer i hånden.

Tidsforbrug

 • 2 lektioner med besøg af murerelever og -faglærer
 • 2-4 lektioner matematik

Konktakt
Janni Baggersgaard, jaba@eucsj.dk

 

300X200px Fra Folkeskolen Pic2 
Regn med anlægsstruktøren

"Regn med anlægsstruktøren" er et opgavesæt
"Regn med byggeri og bnlæg" 

Eleverne skal beregne en belægning, hvor der skal lægges fliser i et angivet mønster. Der regnes på materialeforbrug og økonomi, mens de trænes i at arbejde med mål, målomsætning samt areal- og rumfangsberegning.

Hent elevmateriale og lærervejledning på EMU'en.

Evt. spørgsmål kan rettes til
Janni Baggersgaard, jaba@eucsj.dk

 

300X200px Erhvervrettet G3

Regn med Tømreren

"Regn med tømreren" er et opgavesæt
"Regn med byggeri og anlæg"  

Eleverne skal beregne materialeforbrug og økonomi på "tømrerens væg", der bygges over et skelet, isoleres og beklædes med gips. Eleverne regner med mål, målomsætning, areal og procentregning.

Hent elevmateriale og lærervejledning på EMU'en

Evt. spørgsmål kan rettes til
Janni Baggersgaard, jaba@eucsj.dk

 

300X200px Erhvervrettet Maler

Regn med maleren

"Regn med maleren" er et opgavesæt
"Regn med byggeri og anlæg"

Eleverne skal hjælpe maleren med at prisfastsætte en maleropgave. Gennem praksisopgaven
trænes eleverne i i måleenheder, areal og procentregning samt med brøk i formler. 

Hent elevmateriale og lærervejledning på EMU'en

Evt. spørgsmål kan rettes til
Janni Baggersgaard, jaba@eucsj.dk

 

Fysik/Kemi

300X200px Erhvervrettet Grundfag

Sæt strøm til huset

Praksisorienterede fysikopgaver, hvor elektrikerfaget er i fokus.

 • Fremstilling af husinstallation i en serieforbindelse
 • Fremstilling af husinstallation i en parallelforbindelse

Med disse to forsøg kan eleverne konkludere, hvilken af de to opstillinger, elektrikeren vil bruge, og samtidig få indsigt i grundprincipperne i el-arbejde.

Praksisorienteret fysik hvor eleverne ser Ohms Lov anvendt og får viden om opgaver relateret til elektrikerfaget. Desuden får eleverne indsigt i de karrieremuligheder, som faget byder på. 

Der kan også inddrages matematik inden for opmåling og arealberegning samt målestoksforhold på en tegning.

Tidsforbrug

 • 2 lektioner med besøg af
  elektrikerelever og –faglærer
 • 4-6 lektioner fysik

Kontakt
Janni Baggersgaard, jaba@eucsj.dk

300X200px Erhvervrettet Grundfag2

Få forbindelse til omverdenen

Praksisorienterede fysikopgaver, hvor faget "Datatekniker" er i fokus.

 • Fremstilling af netværkskabel
 • Testning af netværkskabel

Opgaverne giver eleverne konkret viden om elektrisk overførsel af datasignaler fra en computer til et datanetværk.

Såfremt det ønskes kan dataelever og -faglærer besøge klassen for at fortælle om uddannelsesvalg og fremtidsperspektiver inden for branchen.

Tidsforbrug

 • 2-4 lektioner fysik
 • 2 lektioner med besøg af dataelever og –faglærer

Kontakt
Janni Baggersgaard, jaba@eucsj.dk

 

 

 

 

Historie


300X200px Erhvervrettet Grundfag3

Bygningskonsturktørfaget
i et historisk perspektiv

Fagene historie og uddannelse og job kombineres i dette undervisningsforlkøb. 

Som supplement til historiefaget i 7. og 8. klasse kan eleverne i grupper arbejde med de antikke bygninger i Rom, hvor kloak- og betonarbejdet stadig består den dag i dag. Opbygningen af den mest betydningsfulde afløbsledning i Rom "Cloaca Maxima" blev påbegyndt 500 år f. Kr. Derudover er flere af de største serværdigheder i netop Rom opbygget af beton og udført af datidens bygningsstruktører.

Samtidig får eleverne indsigt i de muligheder der i dag åbner sig, når man står med et svendebrev som bygningsstruktør i hånden.

Tidsforbrug

 • 2 lektioner med besøg af bygningsstruktørelever og -faglærer
 • 4-6 lektioner historie

Kontakt
Janni Baggersgaard, jaba@eucsj.dk

 

Uddannelse og Job

300X200px Erhvervrettet G

300X200px Erhvervrettet G2

Byg en by

Byg en by er et fagligt brobygningsprojekt med EUC Sjælland, hvor elever i 8. klasse udvikler bæredygtige byer, som de konstruerer fysiske modeller af. Byg en by præsenteres på en forældreaften, hvor der kåres et vinderprojekt.

Klassen undervises af HTX elever i bæredygtig byplanlægning og brug af innovationsværktøjer.
På EUC Sjælland møder de elever og faglærere fra EUX, når de bygger væg af bæredygtige materialer, fiberlysmodel og mini-solvarmeanlæg. 

Projektforløbet ligger i første kvartal og har til formål at:

 • styrke elvernes innovationsevner
 • skabe faglig og positiv brobygning mellem grundskole og erhvervsuddannelser
 • understøtte den fællesfaglige naturfagsprøve

Gennem projektperioden giver byg en by rig mulighed for at arbejde med karrierelæring i faget uddannelse og job.

Kontakt
Janni Baggersgaard, jaba@eucsj.dk

 

300X200px Erhvervrettet Grundfag3

Bygningskonsturktørfaget
i et historisk perspektiv

Fagene historie og uddannelse og job kombineres i dette undervisningsforlkøb. 

Som supplement til historiefaget i 7. og 8. klasse kan eleverne i grupper arbejde med de antikke bygninger i Rom, hvor kloak- og betonarbejdet stadig består den dag i dag. Opbygningen af den mest betydningsfulde afløbsledning i Rom "Cloaca Maxima" blev påbegyndt 500 år f. Kr. Derudover er flere af de største serværdigheder i netop Rom opbygget af beton og udført af datidens bygningsstruktører.

Samtidig får eleverne indsigt i de muligheder der i dag åbner sig, når man står med et svendebrev som bygningsstruktør i hånden.

Tidsforbrug

 • 2 lektioner med besøg af bygningsstruktørelever og -faglærer
 • 4-6 lektioner historie

Kontakt
Janni Baggersgaard, jaba@eucsj.dk

 

300X200px Erhvervrettet Struk

Regn med bygningsstruktøren 

"Regn med bygningsstruktøren" er et opgavesæt
"Regn med byggeri og anlæg"

Forløbet starter med besøg af bygningsstruktørelever og -faglærer fra EUC Sjælland.

Derefter skal eleverne regne på en armeret betonvæg, hvor de arbejder med mål, målomsætning samt areal- og rumfangsberegning.

Udover praksisopgaven i matematik opnår eleverne tillige indsigt i struktørfaget og hører om forskellige muligheder, der åbner sig, når man står med et svendebrev som bygningsstruktør i hånden.

Tidsforbrug

 • 2 lektioner med besøg af bygningsstruktørelever og -faglærer
 • 2-4 lektioner matematik

Konktakt
Janni Baggersgaard, jaba@eucsj.dk

 

300X200px Erhvervrettet Grundfag2

Få forbindelse til omverdenen

Praksisorienterede fysikopgaver, hvor faget "Datatekniker" er i fokus.

 • Fremstilling af netværkskabel
 • Testning af netværkskabel

Opgaverne giver eleverne konkret viden om elektrisk overførsel af datasignaler fra en computer til et datanetværk.

Såfremt det ønskes kan dataelever og -faglærer besøge klassen for at fortælle om uddannelsesvalg og fremtidsperspektiver inden for branchen.

Tidsforbrug

 • 2-4 lektioner fysik
 • 2 lektioner med besøg af dataelever og –faglærer

Kontakt
Janni Baggersgaard, jaba@eucsj.dk

 

300X200px Erhvervrettet Smed

Røgfjerner monteret på havegrill

Ved hjælp af matematiske beregninger udfører eleverne en model af en røgfjerner i karton. Den ender med at blive skåret, bukket og samlet på EUC Sjællands smedeværksted. Røgfjerneren monteres på en havegrill med indgraveret navn, og den får eleverne med hjem til klassen som håndgribeligt bevis på deres udregninger.

Praksisorienteret matematik - kombineret med øget viden om smedefaget. 

Tidsforbrug

 • 5-8 lektioner matematik
 • 4 lektioner i smedeværkstedet på EUC Sjælland

Kontakt
Janni Baggersgaard, jaba@eucsj.dk

 

 

300X200px Fra Folkeskolen Pic

Regn med mureren

"Regn med mureren" er et opgavesæt 
"Regn med byggeri og anlæg"

Forløbet starter med besøg af murerelever og -faglærer fra EUC Sjælland.

Gennem praksisopgaver arbejdes der med mål, målomsætning, procentregning og areal- og rumfangsberegning. Eleverne opnår samtidig indsigt i murerfaget og hører om forskellige muligheder, der åbner sig, når man står med et svendebrev som murer i hånden.

Tidsforbrug

 • 2 lektioner med besøg af murerelever og -faglærer
 • 2-4 lektioner matematik

Konktakt 
Janni Baggersgaard, jaba@eucsj.dk300X200px Erhvervrettet Grundfag

Sæt strøm til huset

Praksisorienterede fysikopgaver, hvor elektrikerfaget er i fokus.

 • Fremstilling af husinstallation i en serieforbindelse
 • Fremstilling af husinstallation i en parallelforbindelse

Med disse to forsøg kan eleverne konkludere, hvilken af de to opstillinger, elektrikeren vil bruge, og samtidig få indsigt i grundprincipperne i el-arbejde.

Praksisorienteret fysik hvor eleverne ser Ohms Lov anvendt og får viden om opgaver relateret til elektrikerfaget. Desuden får eleverne indsigt i de karrieremuligheder, som faget byder på. 

Der kan også inddrages matematik inden for opmåling og arealberegning samt målestoksforhold på en tegning.

Tidsforbrug

 • 2 lektioner med besøg af 
  elektrikerelever og –faglærer
 • 4-6 lektioner fysik

Kontakt
Janni Baggersgaard, jaba@eucsj.dk