Samarbejde med grundskolen

675X1752

 
Inspiration til valg af ungdomsuddannelse

Tag de unge med ud på EUC Sjælland, så de kan møde os og finde inspiration til at undersøge mere om vores uddannelser. Når de ser og prøver et håndværk eller deltager i undervisningen på HTX, hjælper det den unge til at vælge uddadannelse.

"Vi synes, det er vigtigt, at vi i 
fællesskab hjælper den unge godt på vej"


EUC Sjælland samarbejder med mange af regionens folkeskoler, friskoler og efterskoler omkring lærerige forløb til de ældste grundskoleelever, som er målrettet livet som elev på HTX, EUD eller EUX.

Dette arbejde prioriteres højt og består af forskellige aktiviteter. 

Samarbejder

300X200px Fra Folkeskolen Pic

Valgfag
Vi tilbyder forskellige valgfagsaktiviteter til elever i 7.-9. klasse. Med stor succes har vi gennem flere år tilbudt elever en dag om ugen, at komme og tage deres valgfag på EUC Sjælland. 

Eksempler på valgfag: Sundhed, stil og design, Håndværkslinjen og EUX - Kloge hænder.

Læs mere om mulighederne her

300X200px Fra Folkeskolen Pic3

Praktik på Storstrømsbroen
Træk en uge ud af 8. klasse og lad en eller flere elever blive "adopteret" af en entreprenørvirksomhed på byggeriet til den nye Storstrømsbro.

Virksomhederne mangler lærlinge, og der er gode fremtidsmuligheder for unge, der kan se sig selv arbejde i et spændende internationalt miljø. 

Et forløb med praktik på Storstrømsbroen varer en uge. Det starter med to dage på EUC Sjælland, hvor der introduceres i faglig dokumentation via videoklip, arbejdsmiljø og sikkerhed samt teknologi.

Derefter kommer de ud i virksomheden i to dage og er med i brobygningsarbejdet - det kan være inden for struktørfaget i de store maskiner, det kan være som tømrer i forbindelse med trækonstruktioner eller som elektriker i forbindelse med lys og el forhold.

Sidste dag foregår på EUC Sjælland med produktion af videodokumentation fra brobyggeriet med afsluttende præsentation for forældre, lærere og eventuelt klassekammerater.

Endelig er der lagt op til, at eleverne kan komme ud i selvsamme virksomhed i erhvervspraktik i 9. klasse.

Vi bygger BRO til erhvervslivet.

Kontakt

 

300X200 Px Samarbejde Med Grundskolen HTX Undervisningstilbud

Alkohol og celler
Alkohol og celler er et undervisningstilbud under Næstved Kommune - Åben Skole. Forløbet omhandler alkohols effekt på celler, og henvender sig til 7., 8. og 9. klasse i grundskolen.

Læs meget mere om tilbuddet og find kontaktoplysninger her

300X200px Fra Folkeskolen Pic4

Vælg med hjertet
Det kan være svært at vælge uddannelsesvej. 

EUC Sjælland tilbyder at komme ud i 7.-10. klasse under parolen "Vælg med hjertet". En facalitator guider de unge gennem cases, videoer, spil og fremtidsscenarier, for således at udfordre de unge i valgprocessen.

"Vælg med hjeret" aktiviteter kan desuden tilbydes til forældre- og lærermøder, for at skabe dialog om, hvordan de unge bedst hjælpes på vej. 

Kontakt

Læs mere her

300X200px Fra Folkeskolen Pic5

Mød en HTX elev
Inviter et par HTX-elever, og brug dem som medundervisere i for eksempel matematik eller fysisk.

Få deres bud på, hvor de anvender teorien på HTX, og hvorfor den er vigtig at forstå inden for de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser.

Kontakt

300X200px Fra Folkeskolen Pic7

Individuel brobygning
Individuel brobygning er individuelt tilrettelagte forløb.

Måske går den unge på efterskole eller kostskole og har ønske om at følge undervisningen på EUC Sjælland og opleve, hvordan det er at gå på skolen.

Kontakt

 

 

 

Brobygning / Intro

Spørg Os Billede

Brobygning- og Introduktionsforløb
Vores brobygnings- og introduktionskurser er aktivitetstilbud til elever i 8., 9. og 10. klasse, hvor livet som elev på EUC Sjælland kan afprøves over flere dage - med et specifikt fag for øje.

Læs mere om
Introduktion i 8. klasse
Brobygning i 9.-10. klasse

 

 Skills Forside2

Individuel brobygning
Individuel brobygning er individuelt tilrettelagte forløb.
Måske går den unge på efterskole eller kostskole og har ønske om at følge undervisningen på EUC Sjælland og opleve, hvordan det er at gå på skolen.

Kontakt

 

Skills Stafet
En spændende og lærerig dag i september med brobygning for 8. klasser. 

I Skills Stafetten kommer klassen rundt og afprøver 14 forskellige erhversuddannelser. I hold af tre skal de konkurrere om løsning af forskellige opgaver.
De tre vindende hold kommer til DM i Skills og dyster mod andre 8.klasser på landsplan.

Næste gang der afholdes DM i Skills er 4.-6. april 2019 i Næstved.

 Læs mere her

 

CAMPUS+
I samarbejde med Køge Handelsskole, ZBC, Køge Gymnasium, 10KCK og 9. klasser i en lang række kommuner afholder EUC Sjælland en fælles liv- og karrieredag i Køge.

Ungdomsskoleelever og de ældste grundskolelever bliver præsenteret for en masse spændende aktiviteter, hvor både fritidstilbud og uddannelses- og karrieretilbud kan afprøves på egen krop.

CAMPUS+ afholdes slut august.

Læs mere her

 

Erhvervsskolernes dag

Erhvervsskolernes Dag er en dag for elever i 7. klasse, hvor de besøger erhvervsskolerne på Campus Køge. Eleverne vælger en af følgende uddannelsesretninger:

  • Kontor, handel og forretningsservice
  • Sundhed, omsorg og pædagogik
  • Fødevarer
  • Teknologi, byggeri og transport

Dagen giver folkeskoleeleverne et indblik i de mange muligheder der er på erhvervsuddannelserne, når de skal vælge ungdomsuddannelse i niende klasse.

"Selvom der er nogle år til, de skal vælge, har de allerede overvejelser og tanker om, hvad de skal.
Og så synes de, det er rigtig spændende at være her. De går rundt med store øjne, og nogle af de dristige siger hej til de unge, der går her,” smiler Camilla der er klasselærer i en 6. klasse.

Hidtil har Erhvervsskolernes dag ligget i 6. klasse, men den er rykket til 7. klasse.

Erhvervsskolernes dag afholdes oftest i maj på Campus Køge.

Kontakt

 

Kontakt

Har du spørgsmål?

Janni Carina Holm  Baggersgaard+45 25 23 57 61
Kommunikation og Rekruttering
  • Afdelingsleder
 

Besøg af rollemodeller fra EUD

Få gratis besøg af unge rollemodeller fra erhvervsuddannelserne

Erhvervsskolernes ElevOrganisation har et rollemodelkorps, der tilbyder 7.-10. klasser i hele landet gratis besøg af to unge rollemodeller. Med personlige fortællinger om deres vej til en erhvervsuddannelse, hverdagen som lærling og fremtidsmuligheder, udfordrer og nuancerer rollemodellerne elevernes valg af ungdomsuddannelse. 

Rollemodellernes besøg er et oplagt supplement til den kollektive uddannelsesvejledning. Besøget varer mellem 45 og 90 minutter.  

Læs mere og book rollemodellerne på www.vejentileud.dk