Valgfag på EUC Sjælland

EUC Sjælland sammarbejder med skoleledere og skoleforvaltninger om udvikling af tilbud om Valgfag til de ældste elever i 7.-9. klasse. Typisk møder eleverne gennem et halvt år en dag om ugen på EUC Sjælland, i øjeblikket tilbydes valgfagene:

 • EUX - Kloge hænder
 • Håndværkslinjen
 • Sundhed stil og design

EUX - Kloge hænder

Valgfaget "EUX – Kloge hænder" henvender sig til elever i 7., 8. og 9. klasse, der gerne vil tage et valgfag en dag ugentligt i 20 uger, hvor de møder op til EUX-undervisning på EUC Sjælland. Undervisningen består af teoretiske gymnasiefag og praktiske værkstedsfag.

Eleverne introduceres til uddannelsesretningerne; tømrer, struktør, elektriker og smed samt de gymnasiale fag; teknologi og IT.
Eleverne arbejder projektorienteret med fokus på:

 • produktionsprocesser
 • læren om teknologiprocesser
 • metodelære
 • arbejdsmiljø
 • præsentationsteknikker
 • byggefaser og -processer,
 • tegningsforståelse samt arbejde i AutoCad

Der arbejdes med en høj grad af innovation inden for principperne i bæredygtig udvikling og genanvendelse.

Ifølge Dansk Industri efterspørger fremtidens arbejdsmarked i stigende grad medarbejdere med teknisk og  naturvidenskabelig baggrund, og som ikke kun er teoretisk funderet. 

Derfor er en EUX-uddannelse på EUC Sjælland en uddannelse til fremtiden.

Her skal der være et par billeder

 

Kontakt Janni Baggersgaard og aftal nærmere.

Mail 

 

Håndværkslinjen

Med stor succes og ikke mindst høj elev-tilfredshed udbyder EUC Sjælland nu på 4. år valgfag til elever i 7., 8. og 9. klasse.

En dag om ugen i 20 uger møder eleverne op til valgfagsundervisning på EUC Sjælland og arbejder både teoretisk og praktisk med valgfaget: Håndværkslinjen.

Eleverne introduceres til uddannelserne:

 • Tømrer
 • Murer
 • Struktør
 • Elektriker
 • Smed
 • VVS-energi

Der undervises i; byggefaser og -processer, tegning i AutoCad, teknologi, metodelære, arbejdsmiljø mv.

Der arbejdes med forskellige former for produktudvikling med fokus på principperne i bæredygtig udvikling og genanvendelse.

Her skal der være et par billeder

 

Kontakt Janni Baggersgaard og aftal nærmere.

Mail

 

Sundhed, stil og design

Med stor succes og ikke mindst høj elev-tilfredshed udbyder EUC Sjælland nu på 4. år valgfag til elever i 7., 8. og 9. klasse.

En dag om ugen i 20 uger møder eleverne op til valgfagsundervisning på EUC Sjælland og arbejder både teoretisk og praktisk med valgfaget: Sundhed, stil og design.

Eleverne introduceres til uddannelserne;

 • Frisør
 • Bygningsmaler

Der undervises i stil og desing, sundhedslære, metodelære, arbejdsmiljø, præsentationsteknikker, designprocesser, farvelære, malerteknikker, mv.

Desuden arbejdes der med forskellige former for produktudvikling og skønhedsteknikker med æstetik og bæredygtighedsprincipper i fokus.

Her skal der være et par billeder

 

Kontakt Janni Baggersgaard og aftal nærmere.

Mail