Praktisk til hverdagen

 
 

Dagligdagen på et gymnasium er fuld af muligheder, forventninger og praktiske ting, som du kan læse mere om her.

Studiemiljøet et vigtigt. For os alle. Så der bliver gjort meget for at her er rart at være. Vi får løbende tilbagemeldinger fra elever og elevråd, så vi ved, hvad der fungerer godt, hvad der kunne ønskes og hvordan vi sammen skaber et endnu bedre HTX Køge.

Hverdagen

Studie+

Du vil blive introduceret til studiesystemet Studie+. Her kan du se dit skema, eventuelle aflysninger, lektier og fravær. Det er her du afleverer og får rettet opgaver.

Skema

Undervisningen ligger inden for tidsrummet kl. 8.00-16.00 og der er mødepligt. Dit skema er på ca. 26-30 lektioner om ugen og hver lektion varer 60 minutter. Efter skoletid skal du regne med 2-3 timers lektier. Som HTX-elev har du lektier for hver dag, og i perioder med projektaflevering kan arbejdsbelastningen være stor.

Almindelig orden og samvær

Du lærer bedst i et rart og trygt studiemiljø, hvor du trives med dine kammerater. Derfor har vi fælles regler om samvær og hensyntagen.

Læs her om vores strategi for anti-mobning, trivsel og fastholdelse, samt vores ordensregler

Studiekort

Studiekortet fungerer som identifikation på skolen, men yder samtidig, mod fremvisning, studierabat til en lang række private og offentlige institutioner, museer og butikker.

Studietur

HTX tilbyder eleverne at tage på studietur. Turen ligger på andet år. Det maksimale beløb for en studietur er fastsat til 4.500 kr. Elever er ikke lovmæssigt tvunget til at deltage i studieturen, og der vil blive stillet alternativ undervisning til rådighed, hvis man ikke deltager på studieturen.

Fravær

Fravær bliver registreret i studiesystemet Studie+. Der er naturligvis en øvre grænse for, hvor meget du må være fraværende. 

Eksamen på HTX

HTX består af mindst ti eksamener. Det betyder, at du kan få flere eksamener end ti, hvis du har ekstra fag på A-niveau i din studieretning eller som valgfag. Studieområdeprojektet, som du skriver på tredje år og skal til mundtlig eksamen i, regnes med som eksamen.

Der er en række regler, du skal være opmærksom på i forbindelse med dine eksaminer.

Læs her om vores regler vedrørerende eksamen.

Klager over karakter og eksamen på HTX

Hvis du ønsker at klage over en årskarakter eller eksamenskarakter, kan du henvende dig til rektor for at få en uddybet klagevejledning. En formel klage skal være skriftlig og sendes til rektor. Klagefristen er to uger fra karakteren er blevet offentliggjort.

Undervisningsministeriet har information om proces og regler for behandling af klager, som du kan finde her.

Læs mere om procedure for klager på HTX her.

 

IT

Computer

Det er en forudsætning for at følge undervisningen på HTX Næstved, at du har en bærbar computer, som kan medbringes til brug i den daglige undervisning. Det er dog også en mulighed at låne en af EUC Sjælland under studietiden. 

Vær opmærksom på at din computer skal være udstyret med styresystemet Windows 7 (med seneste opdateringer) eller nyere (optimalt Windows 10).

Hardware på din computer skal leve op til nedenstående:

  • Intel Core i5 processor eller tilsvarende AMD (1.8 GHz eller hurtigere). Dual-core eller bedre anbefales.
  • 4 GB RAM. Vi anbefaler 8 GB RAM.
  • Ledig plads på harddisk: Mindst 128GB. Vi anbefaler mindst 256GB afhængig af installerede programmer. (Harddisk på 128GB kan evt. kombineres med 1TB ekstern harddisk).
  • Videokort som supporterer minimum skærmoplysning på 720p (1280 x 720). Anbefales opløsning på WXGA (1366 x 768) eller højere.

 

Printkonto

Alle elever på EUC Sjælland får tilbud om at oprette en printkonto. Alle elever på EUC Sjælland får tilbud om at oprette en printkonto.

Du opretter en printkonto på: webprint.eucsj.dk

 

IT-regler

Regler for elevers af IT kan læses i studie- og ordensreglement.

 

Økonomi

Statens Uddannelsesstøtte

Du har mulighed for at søge SU. Spørg din vejleder eller læs mere og hent et ansøgningsskema på www.su.dk. Det udfyldte skema skal afleveres hos os.

Rabat på transport (Ungdomskort)

Du kan få rabat på den daglige transport til din skole med et Ungdomskort. Læs mere på www.ungdomskort.dk.

Egenbetaling

På HTX er der ind i mellem ekskursioner, og du kan forvente en samlet egenbetaling til ekskursioner og undervisningsmidler på max 1.500 kr. Pengene går bl.a. til kittel og sikkerhedsbriller.

Studieturen koster maksimalt 4.500 kr. Vælger du ikke ikke at deltage, vil du blive tilbudt alternativ undervisning.

 

Feriekalender

Ferie og fridage

Klik herunder for at se skolekalenderen for 2024:

Kalender 1 Halvår 2024