Sådan bliver du optaget på HTX

 
 

 

Er du uddannelsesparat?

For at blive optaget på HTX skal du være vurderet uddannelsesparat (UP) til de gymnasiale uddannelser (HTX, STX, HHX). Det er dine lærere og Ungdommens Uddannelsesvejledning, der vurderer, om du har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, som er nødvendige for at gennemføre en gymnasial uddannelse. Du skal også udfylde en uddannelsesplan.

For at blive optaget på HTX skal du søge om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. At være uddannelsesparat betyder bl.a. at du har et gennemsnit på minimum 5 i dine standpunktskarakterer, og at du har fulgt faget tysk eller 2. fremmedsprog fra 5.-9. klasse.

Ved folkeskolens afgangseksamen skal du bekræfte det faglige niveau fra din uddannelsesparathedsvurdering eller have mindst 3 i gennemsnit for at blive optaget hos os.

Hvis du får mellem 02 og 3 i gennemsnit ved afgangseksamen, vil du blive indkaldt til en samtale hos os på HTX for at udfordre dit valg af uddannelse, inden du evt. vælger at starte hos os. Hvis du får under 02 i gennemsnit ved de afsluttende prøver – og du stadig gerne vil søge om optagelse på HTX - bliver du indstillet til en optagelsesprøve hos os. Her vil du blive prøvet i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Nedenfor kan du se vigtige datoer mv. for optagelsesprøver og samtaler.

 

Er du ikke uddannelsesparat?

Ved folkeskolens afgangseksamen skal du bekræfte det faglige niveau fra din uddannelsesparathedsvurdering eller have mindst 3 i gennemsnit for at blive optaget hos os.

Hvis du får mellem 02 og 3 i gennemsnit ved afgangseksamen, vil du blive indkaldt til en samtale hos os på HTX for at udfordre dit valg af uddannelse, inden du evt. vælger at starte hos os. Hvis du får under 02 i gennemsnit ved de afsluttende prøver – og du stadig gerne vil søge om optagelse på HTX - bliver du indstillet til en optagelsesprøve hos os. Her vil du blive prøvet i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Nedenfor kan du se vigtige datoer mv. for optagelsesprøver og samtaler.

 

Adgangskrav og optagelsessamtale

Læs her om adgangskrav, når du kommer direkte fra 9. klasse

Læs her om adgangskrav, når du kommer direkte fra 10. klasse

Læs her om individuel kompetencevurdering

Vigtige datoer

Marts:
Senest 1. marts – ansøgningsfrist:
Går du i en afgangsklasse på folkeskolen, på en friskole, privatskole eller efterskole, skal du senest den 1. marts udfylde din uddannelsesplan og søge via optagelse.dk.

April:
Vi sender bekræftelsesbreve ud:
I løbet af april vil du få et brev fra skolen med diverse informationer; herunder hvad der sker, hvis du ikke består din afgangseksamen i folkeskolen og hvordan du skal forholde dig, hvis du ikke er vurderet uddannelsesparat.

Maj:
Informationsaften:
I maj afholder vi informationsaftener for både HTX Køge og HTX Næstved.
Du bliver orienteret om, hvilken dato der er gældende.

Juni:

I juni afholder vi optagelsesprøver på HTX. Du skal til optagelsesprøve, hvis:

  • Du kommer fra en prøvefri skole, og har ikke aflagt prøve i hverken 9. eller 10. klasse.
  • Du ikke har 2. fremmedsprog fra folkeskolen.
  • Du har været syg ved en af prøverne til folkeskolens afgangseksamen.
  • Du har søgt om optagelse for sent.
  • Du har ikke søgt ind direkte i forlængelse af 9. eller 10. klasse.

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, kan du med fordel vælge at gå op til den tidlige optagelsesprøve, selv om du kan blive optaget direkte, hvis du får mindst 6,0 i gennemsnit af de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen. 

Efterfølgende afholder vi samtaler med elever.

August:
I august afholder vi igen optagelsesprøve. Optagelsesprøven er gældende for dig, hvis:

  • Du er vurderet uddannelsesparat, men har ikke bestået folkeskolens afgangseksamen
  • Du har fået et karaktergennemsnit på mindre end 2,0 af de lovbundne prøver
  • Du er vurderet ikke-uddannelsesparat og deltog ikke til den tidlige optagelsesprøve
  • Du skal aflægge prøven for at kunne optages på den ønskede uddannelse


Denne prøve kan også bruges som andet prøveforsøg og sygeprøve i forhold til den tidlige optagelsesprøve. 

 

Søg optagelse og SU

Sådan søger du optagelse

Du søger om optagelse på HTX via www.optagelse.dk 

Du skal søge optagelse INDEN den 1. marts.

Ungdommens Uddannelsesvejledning hjælper dig gerne med at ansøge HTX.

Du kan læse mere om optagelse på de gymnasiale uddannelser på UddannelsesGuiden.

 

SU - Statens Uddannelsesstøtte

Du har mulighed for at søge SU, når du går på HTX.

Du kan læse om reglerne på www.su.dk - her finder du også ansøgningsskemaet, som skal udfyldes og afleveres hos vores SU administration.

Har du spørgsmål om SU kan du kontakte din studievejleder.